Zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti

Kaj se zgodi, če izgubite zaposlitev in s tem tudi redne mesečne prilive, plačevati pa morate kredit? Nevšečnosti si lahko vsaj delno prihranite z dodatnim zavarovanjem kreditojemalca za primer brezposelnosti in si zagotovite pomoč pri plačilu kredita v času, ko nimate zaposlitve. 

O Zavarovanju kreditojemalcev za primer brezposelnosti

 • Namen

  Dodatna varnost ob izgubi zaposlitve, smrti ali trajni invalidnosti kot posledici nezgode.

 • Zavarovalna doba in premija

  Zavarovanje poteka do odplačila kredita.
  Zavarovalna premija je enkratna ob podpisu pogodbe.

 • Življenjska situacija

  Nakup avtomobila, nakup nepremičnine, gradnja in obnova.

Kaj omogoča Zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti?

 • Zavarovanje lahko sklenete na Abanki, pri kateri najemate kredit.
 • V primeru izgube zaposlitve vam zavarovalnica krije do 12 mesečnih obrokov.
 • V primeru nezgodne smrti ali nezgodne invalidnosti se kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.
 • Zavarovalno premijo plačate ob sklenitvi kreditne pogodbe.
 • V primeru izgube zaposlitve iz poslovnih razlogov zavarovalnica krije mesečne anuitete skladno s sklenjenim zavarovanjem do maksimalno 12 anuitet, ki so zapadle v plačilo v času, ko ste kot brezposelna oseba prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.

Kako skleniti Zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti?