Primerjajte zavarovanja

 

Bančnim storitvam smo dodali zavarovalne. Izberite tako, ki vam omogoča optimalno razmerje med varnostjo in donosnostjo.

 

 

Primerjajte zavarovanja

 • Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks

  Fleksibilno zavarovanje, ki je kombinacija življenjskega zavarovanja in investiranja v sklade.

  Za vse, ki ste stari med 14 in 65 let in želite biti ob varčevanju tudi življenjsko zavarovani.

  Zavarovanje, ki združuje varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov in življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.
   
  Minimalna premija je 30 EUR mesečno z možnostjo dodatnih vplačil v minimalnem znesku 50 EUR. Plačujete lahko mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

  Zavarovalna doba je odprta, brez odločanja o dolžini zavarovanja.

  V primeru smrti zavarovane osebe se med trajanjem zavarovanja upravičencu izplača najmanj zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti. V primeru doživetja prejme upravičenec za doživetje zavarovalno vsoto, ki je enaka vrednosti privarčevanega premoženja v izbranih skladih. Med trajanjem zavarovanja je možno izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja.

  Izbirate lahko med različnimi način izplačila: v enkratnem znesku, v obliki mesečne rente ali kombinaciji obojega.

  Tveganje je razpršeno med različne sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila in vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

  Izberete lahko tudi sklad z zajamčenim donosom TZD5, v katerem se bodo sredstva povečevala najmanj po zajamčeni letni stopnji donosnosti v vrednosti 0,75 %.

  Med trajanjem zavarovanja je možno izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja.

  Možnost priključitve dodatnih zavarovanj: Dodatnega nezgodnega zavarovanja, Dodatnega zavarovanja asistence po poškodbi, Dodatnega zavarovanja hujših bolezni in poškodb, Dodatnega zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini, Dodatnega nezgodnega zavarovanja otrok, Dodatnega zavarovanja drugega zdravniškega mnenja.

 • Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje

  Zavarovanje, ki združuje varčevanje in življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

  Za vse, ki ste stari med 14 in 65 let in želite biti ob varčevanju tudi življenjsko zavarovani.

  Kombinacija zavarovanja, ki združuje varčevanje, vezano na gibanje vrednosti enot premoženja izbranih skladov in življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

  Najnižja enkratna premija je 1000 EUR. Premija se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja.

  Zavarovalna doba je odprta, brez odločanja o dolžini zavarovanja.

  V primeru smrti zavarovane osebe se med trajanjem zavarovanja upravičencu izplača najmanj zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti. V primeru doživetja prejme upravičenec za doživetje zavarovalno vsoto, ki je enaka vrednosti privarčevanega premoženja v izbranih skladih.

  Izbirate lahko med različnimi način izplačila: v enkratnem znesku, v obliki mesečne rente ali kombinaciji obojega. Med trajanjem zavarovanja je možno izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja.

  Tveganje je razpršeno med različne sklade. Vrednost sredstev na naložbenem računu je odvisna od števila in vrednosti enot premoženja izbranih skladov.

  Izberete lahko tudi sklad z zajamčenim donosom TZD5, v katerem se bodo sredstva povečevala najmanj po zajamčeni letni stopnji donosnosti v vrednosti 0,75 %.

 • Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje Abagarant

  Zavarovanje s plačilom enkratne premije, ki združuje varčevanje in življenjsko zavarovanje.

  Za vse, ki ste stari med 14 in 75 let in želite biti ob varčevanju tudi življenjsko zavarovani.

  Zavarovanje s plačilom enkratne premije, ki združuje varčevanje in življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto ter dodatno kritje za primer nezgodne smrti.

  Najnižja enkratna premija je 1000 EUR. Premija se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja. Z dodatnimi vplačili lahko vloženi znesek višate kadar koli.

  Zavarovalna doba je odprta, brez odločanja o dolžini zavarovanja.

  V primeru smrti zavarovane osebe se med trajanjem zavarovanja upravičencu izplača najmanj zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti. Med trajanjem zavarovanja je možno izplačilo odkupne vrednosti zavarovanja ali predujma.

  Ob izstopu iz zavarovanja po desetih letih se izplača celotna vrednost sredstev na naložbenem računu.

  Garancija v višini 80% vplačane enkratne premije.

  Sredstva so vplačana delno (75%) v sklad z zajamčeno donosnostjo in delno (25%) v sklad Triglav Svetovni razviti trgi.

  Dodatno kritje v primeru nezgodne smrti.

  Brez ugotavljanja zdravstvenega stanja.

 • Turistično zavarovanje

  Vaša varnost ob morebitnih nepredvidljivih dogodkih na potovanjih.

  Za vse, ki turistično ali službeno potujete v tujino kot individualno ali družinsko zavarovanje.

  Turistično zavarovanje omogoča finančno varnost na potovanjih in izletih po celem svetu v primeru nepredvidene poškodbe ali bolezni.

  Višina premije je odvisna od izbrane kombinacije. 

  Zavarovalna doba je odvisna od trajanja potovanja.

  Trije različni paketi, ki se razlikujejo glede na višino zavarovalnega kritja in zavarovane nevarnosti.

  Zavarovane nevarnosti: zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco, bolnišnični dan, nezgodna smrt, povrnitev stroškov za pravno pomoč v tujini, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje prtljage in osebnih stvari, prekinitve potovanja ali poznejše vrnitve z njega, zlorabe plačilnih kartic, stroškov izdelave novih dokumentov, stroškov zaradi zamude ali odpovedi letalskega poleta.

  Od 10 % do 20 % popusta za redno premijo za uporabnike Apaketa družina, Aračuna, Aračuna senior, Akeša in osebnega računa Premium.

  50 % popusta za redno premijo letnega družinskega turističnega zavarovanja za uporabnike zlate ali poslovne kartice Visa.

 • Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic

  Zavarovanje kartic vam omogoča dodatno varnost pri poslovanju s karticami doma in v tujini.

  Za uporabnike plačilnih kartic, izdanih na Aračunu, Akešu, Aračunu elektronskem, Aračunu senior ali osebnem računu Premium.

  Zavarovanje kartic vam omogoča zagotovitev dodatne varnosti v primeru zlorabe zaradi izgube ali kraje plačilnih kartic pri vsakodnevnem poslovanju ali na potovanju, vključuje pa tudi zavarovanje nekaterih osebnih predmetov (osebni dokument, denarnica, mobilni telefon, torba in ključi), če je bila sočasno s krajo omenjenih predmetov ukradena ali zlorabljena tudi kartica.

  Letna premija znaša 9,90 EUR.

  Kritje za zlorabo kartic velja za ves svet, kritje za druge predmete pa velja za geografsko Evropo.

  Posebej lahko sklenete zavarovanje tudi za pooblaščeno osebo

 • Nezgodno zavarovanje

  Zagotovite si finančno varnost v primeru nepredvidenih dogodkov in nezgod

  Za posemeznike do 75. leta, ki ste uporabniki Aračuna, Aračuna Senior, osebnega računa Premium ali Akeša in za njihove družinske člane.

  Nezgodno zavarovanje, s katerim ste kjerkoli in 24 ur na dan zavarovani za primer nezgodne smrti, trajne invalidnosti kot posledice nezgode, začasne nesposobnosti za delo zaradi nezgode (dnevno nadomestilo) in za primer zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode (nadomestilo za bolnišnični dan).

  Višina premije je odvisna od izbrane kombinacije. 

  Zavarovanje se sklepa za nedoločen čas.

  Izbirate lahko med različnimi kombinacijami zavarovanj, ki se med seboj razlikujejo po zavarovanih nevarnostih in višini jamstva. Izplačilo je odvisno od različice nezgodnega zavarovanja.

  Mesečna zavarovalna premija se odteguje iz zavarovalčevega osebnega računa vsakega 18. v mesecu prek direktne obremenitve in velja za tekoči mesec.

 • Zavarovanje kreditojemalcev za primer brezposelnosti

  Zagotovite si pomoč pri plačilu kredita v času, ko nimate zaposlitve.

  Za imetnike stanovanjskega ali potrošniškega kredita.

  Dodatno zavarovanje kreditojemalca za primer brezposelnosti, ki vam pomaga plačevati kredit v času, ko nimate zaposlitve.

  Zavarovanje poteka do odplačila kredita.

  Zavarovalna premija je enkratna in jo plačate ob podpisu pogodbe.

  V primeru izgube zaposlitve iz poslovnih razlogov zavarovalnica krije mesečne anuitete skladno s sklenjenim zavarovanjem do maksimalno 12 anuitet, ki so zapadle v plačilo v času, ko ste kot brezposelna oseba prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. V primeru nezgodne smrti ali nezgodne invalidnosti se kredit poplača iz sklenjenega zavarovanja.

 • Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

  Zavarujte finančno varnost svojih najbližjih s sklenitvijo Življenjskega zavarovanja kreditojemalcev.

  Za imetnike stanovanjskega ali potrošniškega kredita.

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja kreditojemalcev poskrbite za finančno varnost svojih najbližjih, saj je zavarovanje namenjeno poplačilu kredita v primeru smrti, kritične bolezni ali invalidnosti kreditojemalca.

  Zavarovalna doba je od 5 do 30 let za obročno plačevanje premij oziroma od 2 do 30 let v primeru enkratnega plačila premije. Premijo lahko plačujete mesečno, četrtletno, polletno ali letno. 

  Enkratno izplačilo banki za poplačilo kredita, morebitni presežek zavarovalnica izplača upravičencu.

  Ob sklenitvi zavarovanja se višina zavarovalne vsote določi tako, da ni nižja od zneska najetega kredita, in se zastavi v korist kreditodajalca do višine neodplačanega dolga. Zavarovalna vsota se letno znižuje, podobno kot se niža neodplačani del kredita, in je ob koncu zavarovalne dobe enaka nič.

  Premijo plačujete le 2/3 zavarovalne dobe.

  S sklenitvijo zavarovanja sta lahko zavarovani dve osebi.

  Zavarovanju lahko dodate tudi zavarovanje kritičnih bolezni in zavarovanje nezgodne invalidnosti.

 • Paket zavarovanj dom

  Pregledni paketi znižujejo višino zavarovalne premije, ki bi jo sicer plačali za sklenitev posamičnih zavarovanj.

  Za lastnike napremičnin.

  Zavarovanja nepremičnine so zasnovana paketno, tako da ustrezajo vašim potrebam in znižujejo višino zavarovalne premije, ki bi jo sicer plačali za sklenitev posamičnih zavarovanj.

  Zavarovanje se sklepa za nedoločen čas.

  Višina premije je odvisna od izbire paketa. Možnost plačila na do 12 obrokov in popusti za takojšna plačila enkratne premije.

  Izbirate lahko med tremi paketi zavarovanj, ki se med seboj razlikujejo po številu zavarovanih nevarnosti in višini kritij, od osnovnih pa do najširše palete nevarnosti. Nevarnosti, proti katerim se lahko zavarujete, so požar, strela, izliv vode, eksplozija, vihar, toča, poplava, potres, vlom, rop in drugo.
   
  Povračilo škode na novo vrednost nepremičnine brez odbitka amortizacije in asistenčna pomoč 24 ur na dan.