Rentno varčevanje

Uresničite svoje dolgoročne cilje.

Za zagotovitev finančne varnosti in neodvisnosti zase in družino izberite rentno varčevanje. Dedki in babice lahko varčujete za svoje vnučke, varčujejo lahko tudi otroci in mladostniki, ki še niso polnoletni. 

O rentnem varčevanju

 • Obdobje

  Najkrajša doba varčevanja je 5 let, najdaljša 30 let.

 • Znesek varčevanja in obrestne mere

  Minimalni mesečni polog 20 €.

  Minimalni enkratni polog 1250 €.

  Spremenljiva obrestna mera. 

 • Izplačilo privarčevanih sredstev

  Enkratno izplačilo.

  Renta z mesečnim izplačilom.

  Kombinacija enkratnega izplačila in rente

  (mesec dni po vplačilu zadnjega pologa).

Zakaj skleniti rentno varčevanje?

 • Rentno varčevanja spada v sistem zajamčenih vlog.
 • Varčujete z višjo obrestno mero kot na varčevalnem računu.
 • Višino mesečnih zneskov prilagajate svojim zmožnostim, dodatno vplačujete in podaljšate varčevanje na največ 30 let.
 • Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred izrekom varčevanja.
 • Izplačilo rente lahko razdelite na poljubno število let – od 1 do 30.
 • Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih (smrt v družini, nujno zdravljenje, selitev v tujino …).
 • Varčevanje lahko prekinete po 2 letih, sredstva pa vam izplačamo 24 mesecev po prekinitvi varčevanja.
 • Za prejemnika privarčevanih sredstev lahko določite sebe ali katerokoli drugo osebo.
 • Naredite informativni izračun.

Cene in obrestne mere

RENTNO VARČEVANJE

LETNA OBRESTNA MERA

na 5 let ali več

6-mesečni euribor* + 0,45 o.t. (0,450 %)

*Euribor je kratica za EURo InterBank Offered Rate, ki predstavlja referenčno obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evroobmočja. Izračunava se vsak delovni dan plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2. Vrednosti 6-mesečnega euriborja, katerega upravljavec je  Evropski inštitut za denarne trge (»European Money Markets Institute«), so objavljene na spletni strani upravljavca  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, z oznako  »6m«.

Obrestna mera je sestavljena in predstavlja seštevek vrednosti 6-mesečnega euriborja, izračunane tri delovne dni plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2 pred drugim dnem meseca sklenitve, kar v mesecu decembru 2020 znaša -0,507 % in fiksne vrednosti pribitka. Vrednost euriborja se spreminja šestmesečno. Če euribor znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina euriborja znaša 0,00 %.

o. t. - odstotna točka

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 12. 2020.

Več Manj

Kako skleniti rentno varčevanje?

 • Dokumenti

  • osebni dokument
  • davčna številka
 • Obiščite nas v najbližji poslovalnici

  Za informacije in sklenitev varčevanja se oglasite v najbližji poslovalnici.

  Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali skleniti najustreznejše varčevanje.  

  Poslovalnice

Dodatne storitve in možnosti

 • Samodejno plačevanje položnic.

  Trajni nalog omogoča samodejno mesečno izvrševanje plačil z vašega osebnega računa. Tako preprosto. 

 • Za upokojence.

  Aračun senior omogoča ugodnejše plačevanje položnic na bančnem okencu. Za nove stranke pa še druge paketne ugodnosti.