Primerjajte varčevanja

 • Depozit na odpoklic

  Omogoča vam varno naložbo sredstev nad 12 mesecev.

  Storitev je namenjena uporabnikom Aračuna, Aračuna senior, Aračuna elektronskega, Aračuna gotovinskega, Akeša, Akeša junior in osebnega računa Premium.

  Obdobje varčevanja je nad 12 mesecev.

  Minimalni enkratni polog je 250 EUR.

  Nominalna fiksna obrestna mera.

  Sredstva izplačamo 31. dan po odpoklicu depozita

  Odpoklic brez stroškov je možen po 6 ali 9 mesecih. Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih.

  Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred iztekom depozita.

  Vezava v domači valuti.

 • Depozit z mesečnim izplačilom obresti

  Mesečno izplačilo obresti, s katerimi razpolagate že med tem, ko je depozit še vedno varno vezan.

  Storitev je namenjena uporabnikom Aračuna, Aračuna senior, Aračuna elektronskega, Aračuna gotovinskega, Akeša, Akeša junior in osebnega računa Premium.

  Obdobje varčevanja je najmanj 1 leto in največ  6 let.

  Minimalni enkratni polog je 4000 EUR.

  Nominalna fiksna obrestna mera, ki je odvisna od višine zneska in obdobja vezave.

  Obresti vam izplačamo mesečno, glavnico pa ob izteku depozita.

  Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih.

  Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred iztekom depozita.

  Vezava v domači valuti.

 • Depozit

  Ko določen čas svojih sredstev ne potrebujete.

  Storitev je namenjena uporabnikom Aračuna, Aračuna senior, Aračuna elektronskega, Aračuna gotovinskega, Akeša, Akeša junior in osebnega računa Premium.

  Obdobje varčevanja je najmanj 1 mesec in največ 30 let.

  Najnižji znesek depozita je 250 EUR.

  Nominalna fiksna obrestna mera in spremenljiva obrestna mera, ki sta  odvisni od obdobja vezave.

  Višja obrestna mera za depozite z ročnostjo od 731 dni za člane Apaketa družina z določenimi osebnimi računi ter za depozite z ročnostjo nad 2 leti za sklenitev v spletni banki Abanet.

  Sredstva izplačamo ob izteku depozita

  Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih.

  Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred iztekom depozita.

  Vezava v domači ali tuji valuti.

  Depozit v domači valuti z nominalno obrestno mero lahko sklenete v spletni banki Abanet.

 • Namensko varčevanje

  Varčevanje tudi že z majhnimi zneski. Želeno vsoto lahko privarčujete v nekaj mesecih.

  Storitev je namenjena uporabnikom Aračuna, Aračuna senior, Aračuna elektronskega, Aračuna gotovinskega, Akeša, Akeša junior in osebnega računa Premium.

  Obdobje varčevanja je najmanj 3 in največ 60 mesecev.

  Minimalni mesečni polog je 20 EUR, za študente in dijake pa 10 EUR. Večkrat mesečno pa lahko vplačujete tudi dodatne zneske.  

  Fiksna nominalna obrestna mera.

  Sredstva vam izplačamo ob izteku varčevanja, mesec dni po vplačilu zadnjega pologa.

  Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih.

  Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred iztekom varčevanja.

  Varčevanje v domači valuti.

  Namensko varčevanje lahko sklenete v spletni banki Abanet.

 • Rentno varčevanje

  Za zagotovitev svoje finančne varnosti ali za druge družinske člane.

  Storitev je namenjena uporabnikom Aračuna, Aračuna senior, Aračuna elektronskega, Aračuna gotovinskega, Akeša, Akeša junior in osebnega računa Premium, ki so rezidenti.

  Obdobje varčevanja je najmanj 5 let in največ 30 let.

  Minimalni mesečni polog je 20 EUR, minimalni enkratni polog pa 1250 EUR. Višino mesečnih zneskov lahko prilagajate svojim zmožnostim, vplačujete dodatno in podaljšate varčevanje na največ 30 let.

  Spremenljiva obrestna mera, ki je višja od obrestne mere na varčevalnem računu. 

  Sredstva vam izplačamo mesec dni po vplačilu zadnjega pologa. Lahko se odločite za enkratno izplačilo, za rento z mesečnim izplačilom ali za kombinacijo enkratnega izplačila in rente. Izplačilo rente pa lahko razdelite na poljubno število let (od 1 do 30).

  Varčevanje lahko prekinete po 2 letih, sredstva pa vam izplačamo 24 mesecev po prekinitvi varčevanja. Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih.

  Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred izrekom varčevanja.

  Varčevanje v domači valuti.

  Za prejemnika privarčevanih sredstev lahko določite sebe ali drugo osebo.

 • Varčevalni račun

  Za varčevanje denarja, ki ga nujno ne potrebujete, a do njega lahko hitro dostopate.

  Varčevalni račun se lahko odpre tudi brez osebnega računa, nanj pa denar polagate direktno v poslovalnici.

  Obdobje varčevanja je 14 ali 30 dni

  Polagate zneske po lastni izbiri na katerikoli dan v mesecu.

  Spremenljiva obrestna mera za varčevanje v EUR, fiksna nominalna obrestna mera za varčevanje v tuji valuti. 

  Sredstva vam izplačamo po izteku 14 ali 30 dni.

  Brez stroškov odpiranja in vodenja računa.

  Pogodbo o varčevalnem računu lahko kadarkoli razdrete.

  Varčevanje v domači ali tuji valuti.

  Varčevalni račun lahko odprete v spletni banki Abanet.

 • Ježkovo varčevanje

  Otroci se na ustrezen učijo ravnanja z denarjem, s prihranki pa si lahko sami uresničijo skrite želje.

  Otrok lahko otroški varčevalni račun odpre skupaj s starši oziroma zakonitim zastopnikom.

  Obdobje varčevanja je 14 dni.

  Polagate zneske po lastni izbiri na katerikoli dan v mesecu. Poleg tega lahko starši s storitvijo Abacent drobiž nakazujete na otrokovo Ježkovo varčevanje.

  Spremenljiva obrestna mera za varčevanje v EUR, fiksna nominalna obrestna mera za varčevanje v tuji valuti. 

  Sredstva so na voljo po izteku 14 dni.

  Brez stroškov odpiranja in vodenja računa.

  Pogodbo o varčevalnem računu lahko kadarkoli razdrete.

  Varčevanje v domači ali tuji valuti.

  Ob odprtju otroku podarimo hranilnik.

  Otroški varčevalni račun se po 15. letu lahko brezplačno preoblikuje v varčevalni račun.

 • Abacent

  Samodejno varčevanje drobiža ob vsakem plačilu s kartico.

  Storitev je namenjena uporabnikom Aračuna, Aračuna senior, Aračuna elektronskega, Akeša, Akeša junior in osebnega računa Premium.

  Obdobje varčevanja je neomejeno.

  Varčujete od 1 do 99 centov pri vsakem plačilu s kartico.

  Spremenljiva obrestna mera za varčevalni račun v EUR.

  Sredstva izplačamo po izteku 14 ali 30 dni.

  Storitev je brezplačna, zaračuna se le enkratna pristopnina.

  Storitev lahko kadarkoli prekličete.

  Za zbiranje drobiža lahko izberete svoj ali otrokov varčevalni račun.

 • Rentno varčevanje

  Za zagotovitev svoje finančne varnosti ali za druge družinske člane.

  Storitev je namenjena uporabnikom Aračuna, Aračuna senior, Aračuna elektronskega, Aračuna gotovinskega, Akeša, Akeša junior in osebnega računa Premium, ki so rezidenti.

  Obdobje varčevanja je najmanj 5 let in največ 30 let.

  Minimalni mesečni polog je 20 EUR, minimalni enkratni polog pa 1250 EUR. Višino mesečnih zneskov lahko prilagajate svojim zmožnostim, vplačujete dodatno in podaljšate varčevanje na največ 30 let.

  Spremenljiva obrestna mera, ki je višja od obrestne mere na varčevalnem računu. 

  Sredstva vam izplačamo mesec dni po vplačilu zadnjega pologa. Lahko se odločite za enkratno izplačilo, za rento z mesečnim izplačilom ali za kombinacijo enkratnega izplačila in rente. Izplačilo rente pa lahko razdelite na poljubno število let (od 1 do 30).

  Varčevanje lahko prekinete po 2 letih, sredstva pa vam izplačamo 24 mesecev po prekinitvi varčevanja. Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih.

  Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred izrekom varčevanja.

  Varčevanje v domači valuti.

  Za prejemnika privarčevanih sredstev lahko določite sebe ali drugo osebo.