O depozitu

 • Obdobje

  Obdobje varčevanja je najmanj 1 mesec
  do vključno 30 let.

 • Znesek varčevanja in obrestne mere

  Najnižji znesek je 250 EUR.
  Nominalna fiksna obrestno mera in spremenljiva obrestna mera.
  Obrestne mere so odvisne od zneska in obdobja vezave.

 • Izplačilo privarčevanih sredstev

  Ob izteku depozita.

Zakaj skleniti depozit?

 • Depozit spada v sistem zajamčenih vlog.
 • Možnost najema kratkoročnega premostitvenega kredita, če potrebujete sredstva pred iztekom depozita.
 • Depozit lahko sklenete v spletni banki Abanet.
 • Podatke o varčevanjih lahko spremljate v svoji spletni in mobilni banki.
 • Višja obrestna mera:
  • za depozite z ročnostjo nad 2 leti za sklenitev v spletni banki Abanet.
 • Vezava v domači ali tuji valuti.
 • Samodejna obnovitev kratkoročnih pogodb:
  • glavnica z obrestmi se ponovno veže za enako obdobje,
  • glavnica se ponovno veže za enako obdobje, obresti pa se prenesejo na osebni ali varčevalni račun,
  • obnovitev lahko prekličete dan pred potekom roka vezave s pooblastilom ali na dan vezave odpoveste pogodbo.
 • Predčasna prekinitev je možna v izrednih primerih (smrt v družini, nujno zdravljenje, selitev v tujino …).
 • Naredite informativni izračun.

 

Cene in obrestne mere

Nenamenski depoziti v domači valuti

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA **

 

od vključno

250 do 5.000

EUR

od vključno

5.000 do 20.000

EUR

od vključno

20.000 do 50.000

EUR

od vključno

50.000

EUR

od 31 do vključno 60 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 61 do vključno 90 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 91 do vključno 180 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 181 do vključno 270 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 271 dni do vključno 1 leta

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

nad 1 do vključno 2 let

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

nad 2 do vključno 3 let

0,01 %

0,01 %

0,01%

0,01 %

nad 3 do vključno 5 let

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

nad 5 do vključno 6 let

0,20 %

0,20%

0,20 %

0,20%

Nenamenski depoziti v domači valuti, sklenjeni prek spletne banke Abanet, z izplačilom obresti ob dospelosti

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA

 

od vključno

250 do 5.000

EUR

od vključno

5.000 do 20.000

EUR

od vključno

20.000 do 50.000

EUR

od vključno

50.000

EUR

od 31 do vključno 60 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 61 do vključno 90 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 91 do vključno 180 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 181 do vključno 270 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 271 dni do vključno 1 leta

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

nad 1 do vključno 2 let

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

nad 2 do vključno 3 let

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

nad 3 do vključno 5 let

0,08 %

0,08 %

0,08%

0,08 %

nad 5 do vključno 6 let

0,23 %

0,23 %

0,23 %

0,23 %

Dolgoročni nenamenski depoziti s spremenljivo obrestno mero v domači valuti

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA vezana na euribor* (pribitek v o.t. na 6-mesečni euribor)

 

od vključno

250 do 5.000 EUR

od vključno

5.000 do 20.000

EUR

od vključno

20.000 do 50.000

EUR

od vključno

50.000 EUR

nad 1 do vključno 2 let

0,01 (0,010 %)

0,01 (0,010 %)

0,01 (0,010 %)

0,01(0,010 %)

nad 2 do vključno 3 let

0,01 (0,010 %)

0,01 (0,010 %)

0,01 (0,010 %)

0,01 (0,010%)

nad 3 do vključno 5 let

0,05 (0,050 %)

0,05 (0,050 %)

0,05 (0,050 %)

0,05 (0,050 %)

nad 5  let do vključno 30 let

0,20 (0,200 %)

0,20 (0,200 %)

0,20 (0,200 %)

0,20 (0,200 %)

Nenamenski devizni depoziti v USD

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA

 

od vključno

200 do 10.000

USD

od vključno

10.000 do 50.000

USD

od vključno

50.000

USD

od 31 do vključno 60 dni

0,05%

0,05%

0,05%

od 61 do vključno 90 dni

0,05%

0,05%

0,05%

od 91 do vključno 180 dni

0,10%

0,10%

0,10%

od 181 do vključno 270 dni

0,20%

0,20%

0,20%

od 271 dni do vključno 1 leta

0,20%

0,20%

0,20%

nad 1 do vključno 2 let

0,30%

0,30%

0,30%

nad 2 do vključno 3 let

0,30%

0,30%

0,30%

nad 3 do vključno 6 let

0,30%

0,30%

0,30%

Nenamenski devizni depoziti v GBP

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA

 

od vključno

150 do 5.000

GBP

od vključno

5.000 do 20.000

GBP

od vključno

20.000

GBP

od 31 do vključno 60 dni

0,05%

0,05%

0,05%

od 61 do vključno 90 dni

0,05%

0,05%

0,05%

od 91 do vključno 180 dni

0,10%

0,10%

0,10%

od 181 do vključno 270 dni

0,15%

0,15%

0,15%

od 271 dni do vključno 1 leta

0,20%

0,20%

0,20%

nad 1 do vključno 2 let

0,30%

0,30%

0,30%

nad 2 do vključno 3 let

0,50%

0,50%

0,50%

nad 3 do vključno 6 let

0,70%

0,70%

0,70%

Nenamenski devizni depoziti v AUD

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA

 

od vključno

400 do 40.000

AUD

od vključno

40.000

AUD

od 31 do vključno 60 dni

0,50%

0,50%

od 61 do vključno 90 dni

0,50%

0,50%

od 91 do vključno 180 dni

0,50%

0,50%

od 181 do vključno 270 dni

0,60%

0,60%

od 271 dni do vključno 1 leta

0,60%

0,60%

nad 1 do vključno 2 let

0,80%

0,80%

nad 2 do vključno 3 let

0,80%

0,80%

nad 3 do vključno 6 let

0,80%

0,80%

Nenamenski devizni depoziti v CAD

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA

 

od vključno

350 do 35.000

CAD

od vključno

35.000

CAD

od 31 do vključno 60 dni

0,05%

0,05%

od 61 do vključno 90 dni

0,05%

0,05%

od 91 do vključno 180 dni

0,20%

0,20%

od 181 do vključno 270 dni

0,30%

0,30%

od 271 dni do vključno 1 leta

0,30%

0,30%

nad 1 do vključno 2 let

0,45%

0,45%

nad 2 do vključno 3 let

0,45%

0,45%

nad 3 do vključno 6 let

0,45%

0,45%

NOM - nominalna obrestna mera

*Euribor je kratica za EURo InterBank Offered Rate, ki predstavlja referenčno obrestno mero za denarna sredstva v medbančnem sektorju evroobmočja. Izračunava se vsak delovni dan plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2. Vrednosti 6-mesečnega euriborja, katerega upravljavec je  Evropski inštitut za denarne trge (»European Money Markets Institute«), so objavljene na spletni strani upravljavca  https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html, z oznako  »6m«.

Obrestna mera je sestavljena in predstavlja seštevek vrednosti 6-mesečnega euriborja, izračunane tri delovne dni plačilnega sistema bruto poravnave v realnem času TARGET2 pred drugim dnem meseca sklenitve, kar v mesecu oktobru 2020 znaša -0,474 % in fiksne vrednosti pribitka. Vrednost euriborja se spreminja šestmesečno. Če euribor znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina euriborja znaša 0,00 %.

o. t. - odstotna točka

Obrestne mere in cene veljajo od 1.10. 2020.

 

Več o depozitu Manj o depozitu

Kako skleniti depozit?

 • Varčevanje lahko sklenete v svoji spletni banki Abanet.

  Postopek je preprost in hiter. Sledite korakom, pozorno preverite vse podatke in na koncu potrdite sklenitev varčevanja.

 • Dokumenti

  • osebni dokument
  • davčna številka
 • Obiščite nas v najbližji poslovalnici

  Za informacije in sklenitev depozita se oglasite v najbližji poslovalnici.

  Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali skleniti najustreznejše varčevanje.  

  Poslovalnice