O Triglav vzajemnih skladih

 • Namen

  Za plemenitenje sredstev, varčevanje za različne cilje, dodatno varčevanje za pokojnino in podobno.

 • Za koga?

  Za vse, ki želite, oplemenititi svoja denarna sredstva in jih čim bolj razpršiti.

  Za posameznike, ki ste naklonjeni tveganju, in tudi za posameznike, ki raje prevzemate manjše tveganje.

Zakaj vlagati v Triglav vzajemne sklade?

 • Premoženje vzajemnega sklada je razpršeno v več različnih naložb, kar zmanjšuje naložbeno tveganje, hkrati pa omogoča doseganje relativno visokih donosov.
 • Za vaše premoženje skrbijo finančni strokovnjaki, ki sredstva sklada razporejajo tako, da imajo dolgoročno optimalno donosnost.
 • Sredstva, ki jih vložite v sklad, niso »vezana«, kar pomeni, da lahko enote vzajemnega sklada kadarkoli unovčite.
 • Investirate lahko v 17 različnih vzajemnih skladov in 6 različnih naložbenih kombinacij.

Različne možnosti vplačevanja

 • Varčevanje z enkratnim ali večkratnimi vplačili omogoča vplačilo poljubnih zneskov v poljubnih obdobjih.
 • Varčevanje z varčevalnim načrtom omogoča dolgoročno, stroškovno učinkovito varčevanje in plemenitenje sredstev z rednimi mesečnimi vplačili v poljubne sklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. 
Več o Triglav Skladih Manj

Predstavitev vzajemnih skladov družbe Triglav Skladi

TRIGLAV AZIJA

Triglav Azija je regionalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice najzanimivejših azijskih podjetij.

Potenciali za rast:

 • najobetavnejše svetovno gospodarsko območje,
 • mlada demografska piramida je zagotovilo za vir proračunskih prihodkov in temelj za gospodarsko rast,
 • Kitajska bo predvidoma do leta 2035 največje gospodarstvo na svetu.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Azija si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV BALKAN

Triglav Balkan je regionalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice izbranih podjetij z balkanske regije.

Potenciali za rast:

 • obetavno ekonomsko območje zaradi potenciala tujih investicij, vstopa držav v Evropsko skupnost in privatizacije državnega premoženja.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Balkan si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV HIGH YIELD BOND

Triglav High Yield Bond je sklad obveznic izven naložbenega razreda. Osnovni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti na osnovi tekočih prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov.

Prednosti sklada so:

 • visoko donosne obveznice ponujajo višjo donosnost do dospetja kot obveznice visoke bonitete,
 • tveganje spremembe obrestne mere je manjše kot pri obveznicah visoke bonitete,
 • vključitev sklada zaradi boljše razpršitve pripomore k boljši učinkovitosti portfelja vlagatelja.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in ostale podatke o skladu Triglav High Yield Bond si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE

Triglav EM Potrošne dobrine je regionalni sektorski delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice podjetij na rastočih trgih iz sektorjev osnovnih in drugih potrošnih dobrin.

Potenciali za rast:

 • skokovito povečevanje srednjega sloja v rastočih državah vpliva na strmo povečevanje kupne moči,
 • rastoči trgi bodo ostali gonilna sila gospodarske rasti, zato ima sektor potrošnje v regiji rastočih držav izjemen dolgoročni potencial.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav EM Potrošne dobrine si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV NARAVNI VIRI

Triglav Naravni viri je sektorski delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice podjetij iz sektorja energetike ter surovin in materialov.

Potenciali za rast:

 • povpraševanje po naravnih virih se stalno povečuje, njihova ponudba je omejena, pridobivanje pa vse dražje,
 • substituti (alternativni, obnovljivi viri energije) so dragi.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Naravni viri si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV EVROPA

Sklad Triglav Evropa je regionalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice uveljavljenih evropskih podjetij.

Potencial za rast:

 • velika, prepoznavna evropska podjetja so kapitalsko močna, visoko likvidna, s potencialom stabilne rasti,
 • stabilno makroekonomsko okolje s primerljivim zakonodajnim okvirom ter pretežna izpostavljenost evru znižata naložbeno in valutno tveganje.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Evropa si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA

Triglav Hitro rastoča podjetja je globalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice malih hitro rastočih svetovnih podjetij.

Potenciali za rast:

 • v zadnjem desetletju najhitreje rastoči naložbeni razred,
 • izpostavljenost podjetjem z majhno tržno kapitalizacijo in velikim potencialom rasti.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Hitro rastoča podjetja si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV MONEY MARKET EUR

Triglav Money Market EUR je sklad denarnega trga, ki svoja sredstva nalaga v instrumente denarnega trga in bančne depozite.

Prednosti sklada so:

 • zasledovanje vedno pozitivne donosnosti, ki je primerljiva z donosnostjo bančnih vlog (na vpogled),
 • varen pristan za čas, ko ne želimo biti izpostavljeni naložbenemu tveganju.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Money Market EUR si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV OBVEZNIŠKI

Triglav Obvezniški je globalni obvezniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih.

Prednosti sklada so:

 • portfelj varnih državnih obveznic in nekoliko donosnejših podjetniških obveznic,
 • primerna naložba za zniževanje naložbenega tveganja v kombinaciji z delniškimi skladi.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Obvezniški si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV RASTOČI TRGI

Triglav Rastoči trgi je globalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice podjetij iz hitrorastočih trgov Latinske Amerike, vzhodne Evrope, Azije in Pacifika.

Potenciali za rast:

 • najmanj zadolžena gospodarstva na svetu,
 • povprečna gospodarska rast je v zadnjih letih nekajkrat višja od rasti razvitih trgov,
 • obsežna nahajališča energentov in surovin, močan izvoz in krepitev domače potrošnje.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Rastoči trgi si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV RENTA

Triglav Renta je globalni mešani sklad, ki svoja sredstva nalaga v globalne delnice in obveznice.

Prednosti sklada so:

 • naložbe v največja svetovna podjetja s stabilnim poslovanjem in razpršeno dejavnostjo,
 • državne in podjetniške obveznice zmanjšujejo naložbeno tveganje in omogočajo dolgoročno zmerno rast.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Renta si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV SEVERNA AMERIKA

Triglav Severna Amerika je regionalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice največjih podjetij iz regije Severna Amerika.

Prednosti sklada so:

 • izpostavljenost do največjih globalnih podjetij, pretežno s sedežem v ZDA, in do ameriškega dolarja,
 • naložba v največji in najrazvitejši svetovni kapitalski trg.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Severna Amerika si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV STEBER GLOBAL

Triglav Steber Global je globalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice največjih svetovnih podjetij z razvitih in hitro rastočih trgov.

Prednosti sklada so:

 • največja globalna razpršenost sredstev med regijami, sektorji in valutami,
 • velika svetovna podjetja, ki so kapitalsko močna, visoko likvidna in imajo potencial stabilne rasti.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Steber Global si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV NEPREMIČNINE

Triglav Nepremičnine je globalni sektorski delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v nepremičninske sklade in delnice podjetij,  ki se ukvarjajo z nepremičninami.

 Potenciali za rast:

 • razpršena udeležba na globalnem trgu nepremičnin večih vrst, iz različnih regij in sektorjev,
 • največji globalni naložbeni razred, ki je nizko koreliran z ostalimi naložbenimi razredi.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Nepremičnine si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI

Triglav Svetovni razviti trgi je globalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice podjetij z razvitih trgov Severne Amerike, Evrope, Azije in Pacifika.

Potenciali za rast:

 • podjetja z vodilnim tržnim deležem v svoji panogi, s stabilnim poslovanjem in razpršeno dejavnostjo,
 • varno zatočišče, ki dolgoročno prinaša donosnost globalnih razvitih kapitalskih trgov.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Svetovni razviti trgi si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV TOP BRANDS

Triglav Top Brands je globalni delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice podjetij, ki upravljajo najprepoznavnejše svetovne blagovne znamke.

Potenciali za rast:

 • podjetja z močnimi blagovnimi znamkami izkazujejo dolgoročno stabilno in hitrejšo rast prihodkov,
 • podjetja z močno blagovno znamko izkazujejo boljšo dobičkonosnost in izplačujejo delničarjem višje dividende,
 • najmanj ranljiva podjetja v času recesije, kar jih uvršča v nižje tvegane naložbe v razredu delnic.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Top Brands si oglejte tukaj.

 

TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA

Triglav Zdravje in farmacija je sektorski delniški sklad, ki svoja sredstva nalaga v delnice podjetij iz sektorja zdravstva in farmacije.

Potenciali za rast:

 • izdatki za zdravstvo se povečujejo,
 • starajoče se prebivalstvo ustvarja povečano povpraševanje po zdravstvenih storitvah,
 • zdravje in dobro počutje sta čedalje večji vrednoti.

Graf sklada, predstavitev, sestavo naložb sklada in druge podatke o skladu Triglav Zdravje in farmacija si oglejte tukaj.

Kako pristopiti k Triglav Skladom?