Oddaljena pomoč

Oddaljena pomoč omogoča, da se zaposleni v Abančni podpori uporabnikom e-poti preko internetne povezave poveže z uporabnikovim računalnikom in ji tako pomaga rešiti težavo. Uporabnik lahko ves čas nadzira delo na svojem računalniku in oddaljen dostop v vsakem trenutku tudi prekine.

Več informacij o oddaljeni pomoči lahko dobite na naslovu https://www.islonline.com/ ali pa pokličite na telefonsko številko Abančne podpore uporabnikom e-poti 080 1 360.

Izjava o skrbi za varnost podatkov

Abanka je zavezana k zaščiti podatkov, ki jih pridobi z oddaljenim dostopom do strankinega računalnika.

Abanka uporablja podatke strank, pridobljene z oddaljenim dostopom, izključno za zagotavljanje storitev dodatne podpore svojih programskih izdelkov in v nobenem primeru in pod nobenim pogojem ne odgovarja za katerokoli škodo zaradi izgube podatkov in informacij, nastalo kot posledica izvajanja storitev dodatne podpore na oddaljeni način.

S pričetkom seje uporabnik potrjuje, da se strinja z izjavo o skrbi za varnost podatkov in izjavlja:

Potrjujem, da sem seznanjen:

  • da lahko ves čas spremljam, kaj se dogaja na mojem računalniku
  • da lahko kadarkoli prekinem oddaljen dostop do mojega računalnika
  • z namenom oddaljenega dostopa

Zavezujem se, da bom:

  • ves čas spremljal, kaj se dogaja na mojem računalniku
  • v primeru suma za kakršnokoli  ravnanje, ki ni v skladu z namenom oddaljenega dostopa nemudoma prekinil oddaljeni dostop
  • da bom po koncu dela sam prekinil oddaljeni dostop, če ga iz kakršnegakoli razloga ne bi prekinila Abanka
  • morebitne reklamacije v zvezi z oddaljenim dostopom do mojega računalnika posredoval Abanki najkasneje v roku 8 dni