POŠTA®CA

Kvalificirano digitalno potrdilo javnih overiteljev POŠTA®CA, SIGEN CA, Halcom CA in AC NLB omogoča varen elektronski podpis, ki "je glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu", kot je določeno v 15. členu Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.

Prijavna pisarna

Abanka sprejema vloge za izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil certifikatske agencije POŠTA®CA.

Digitalno potrdilo POŠTA®CA velja 5 let, obstoječi in novi uporabniki spletne banke Abanet pa ga lahko naročite v svoji poslovalnici Abanke ne glede na to, ali je veljavnost vašega morebitnega obstoječega digitalnega potrdila Abanke že iztekla ali ne. Tako lahko vsi uporabniki spletne banke Abanet prej izrabijo prednosti novih, kvalificiranih digitalnih potrdil POŠTA®CA!

Prednosti digitalnega potrdila POŠTA®CA

  • eno digitalno potrdilo lahko sedaj uporabljate za različne storitve (spletna banka Abanet z načrtovanimi naročili banki, e-storitve drugih ponudnikov, kot na primer pregled odmerjene dohodnine ali podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja idr.)
  • različne možnosti prevzema digitalnega potrdila (bodoči imetnik lahko digitalno potrdilo prevzame sam prek spleta ali pa ga naroči na USB NET ključu, ki omogoča višjo stopnjo varnosti)
  • digitalno potrdilo, ki ga prevzamemo prek spleta, lahko izvozite (celo priporočljivo) na poljubni medij (zgoščenko, disketo ...)