O spletni banki Abanet?

 • Namen

  Za varen, preprost in zanesljiv način vašega finančnega poslovanja

 • Varnost

  Visoko stopnjo varnosti zagotavlja uporaba  močne dvofaktorske avtentikacije uporabnikov (uporabniško ime, osebno geslo in enkratno SMS geslo).

 • Za koga?

  Za stranke banke, fizične osebe in zasebnike (zadnjim priporočamo Abanet.com).

Zakaj uporabljati spletno banko Abanet?

 • Celovit pregled nas vašimi financami, saj so informacije o stanju, prilivih, porabi na karticah, limitu, varčevanjih, naložbah in podobnem zbrane na enem mestu.
 • Časovno učinkovito finančno poslovanje, 24 ur na dan, vse dni v letu.
 • Ugodnejše cene storitev plačilnega prometa kot pri klasičnem poslovanju.
 • Preprosta uporaba.
 • Omogoča zanesljivo nakupovanje v izbranih spletnih trgovinah brez posredovanja občutljivih finančnih podatkov, na primer podatkov o plačilni kartici (Spletni plačilni servis). 

Kaj omogoča Abanet?

 • Izvajanje domačih in čezmejnih plačil in prenosov sredstev.
 • Vnos plačilnih nalogov v čakalno vrsto plačil tudi do 360 dni vnaprej.
 • Možnost oddaje naročila in digitalno sklepanje pogodbe za kratkoročne in dolgoročne depozite, potrdila izvršenem plačilnem nalogu, e-račune, varčevalne račune, pooblastila za prenos sredstev na varčevalni račun, mobilno storitev Abasmsspremembo dnevnega limita porabe na debetni plačilni kartici in plačilo v tujino.
 • Prijavo/odjavo prejema e-računov v spletno banko Abanet pri izbranih izdajateljih računov.
 • Pregled prejema e-računov.
 • Informacijo o stanju in prometu po računih.
 • Pregled, podajo ugovora in zahteve za povračilo direktnih obremenitev SEPA na račun uporabnika.
 • Vpogled v stanja in promet depozitov, varčevanj, naložb in kreditov.
 • Vpogled v promet in čakalnico obremenitev bančnih in kreditnih kartic, ki jih uporabniku izda banka.
 • Opravljanje plačilnih storitev znotraj države v domači valuti in čezmejna plačila v valuti evro.

 

Varni spletni nakupi  – Spletni plačilni servis

S spletno banko Abanet lahko varno, preprosto in zanesljivo plačujete tudi v izbranih spletnih trgovinah (24 ur na dan, vse dni v tednu). Dodatna prednost je v tem, da vam ob nakupu ni treba posredovati občutljivih finančnih podatkov, na primer podatkov o plačilni kartici, saj izbrane izdelke plačate neposredno v varnem okolju spletne banke Abanet. Spletna trgovina ali ponudnik je takoj obveščen o izvedbi plačila in lahko izdelek takoj tudi dobavi.

 

Cene

 

PRISTOPNINA K UPORABI SPLETNE BANKE ABANET NADOMESTILO V EUR
Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet 5,00 EUR
NAROČILO KVALIFICIRANEGA DIGITALNEGA POTRDILA POŠTA®CA NADOMESTILO V EUR
Naročilo standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, s prevzemom na osebni računalnik 13,00 EUR
Naročilo standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, izdanega na novem USB NET ključku 35,00 EUR
Naročilo standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, izdanega za prevzem na obstoječem USB ključku uporabnika 17,00 EUR

 

UPORABA SPLETNE BANKE NADOMESTILO V EUR
MESEČNA UPORABA 0,61 EUR
PLAČILO ELEKTRONSKEGA NALOGA (z osebnega računa)  
prenosi med osebnimi računi v banki brez nadomestila
plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke 0,37 EUR po nalogu
plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi do vključno 50.000,00 EUR 0,39 EUR po nalogu
plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi nad 50.000,00 EUR 4,20 EUR po nalogu
čezmejna (SEPA) nakazila do vključno 50.000,00 EUR 0,39 EUR po nalogu
plačilo v spletni trgovini brez nadomestila
PLAČILO ELEKTRONSKEGA NALOGA (s poslovnega računa)  
notranje transakcije s poslovnih računov 0,39 EUR po nalogu
zunanje transakcije s poslovnih računov do vključno 50.000,00 EUR 0,98 EUR po nalogu
zunanje transakcije s poslovnih računov nad 50.000,00 EUR 6,95 EUR po nalogu
čezmejna (SEPA) nakazila do vključno 50.000,00 EUR 0,98 EUR po nalogu
zavrnjeni nalogi s poslovnih računov 0,00 EUR po nalogu
plačilo v spletni trgovini brez nadomestila
NAROČILA  
oddaja naročila brez nadomestila
obdelava naročila brez nadomestila
NAROČILO DEPOZITA  
odstop od depozitne pogodbe v zakonsko določenem roku 6,25 EUR
NAROČILO E-RAČUNA (prejemnik fizična oseba, zasebnik)  
posredovanje e-računa v spletno banko Abanet brez nadomestila
posredovanje e-prijave/e-odjave brez nadomestila
sprejem povratne informacije na e-prijavo/e-odjavo brez nadomestila
NAROČILO POŠILJANJA POTRDILA O IZVRŠENEM PLAČILNEM NALOGU NA NASLOV V SLOVENIJI  
za plačilne naloge izvršene z osebnega računa 1,20 EUR
za plačilne naloge izvršene s poslovnega računa 1,00 EUR
NAROČILO POŠILJANJA POTRDILA O IZVRŠENEM PLAČILNEM NALOGU NA NASLOV V TUJINI  
za plačilne naloge izvršene z osebnega računa 1,80 EUR
za plačilne naloge izvršene s poslovnega računa 2,20 EUR
   
   
NAROČILO SPREMEMBE DNEVNEGA LIMITA PORABE NA DEBETNI KARTICI  
strošek na posamezno naročilo 0,00 EUR
NAROČILO PLAČILA V TUJINO (FIZIČNE OSEBE)  
Nakazila v tretje države  
 • izvršitev naročila nakazila v tretje države
0,07% min 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu
 • nepopolno nakazilo v tretje države
v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu prve alineje nakazila v tretje države
Čezmejna nakazila  
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi valuti države članice EU
0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga do 50.000,00 EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK in RON
0,39 EUR po nalogu
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga nad 50.000,00 EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON
4,20 EUR po nalogu
 • nepopolni čezmejni nalog
v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu prve in druge alineje čezmenega nakazila
NAROČILO PLAČILA V TUJINO (ZASEBNIKI/PODJETNIKI)  
Nakazila v tretje države  
 • izvršitev naročila nakazila v tretje države
0,09%, min. 10,00 EUR, maks. 150,00 EUR po nalogu
 • nepopolno nakazilo v tretje države
v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu prve alineje nakazila v tretje države
Čezmejna nakazila  
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi valuti države članice EU
0,09%, min. 10,00 EUR, maks. 150,00 EUR po nalogu
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga do 50.000 EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK in RON
0,98 EUR po nalogu
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga nad 50.000 EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON
6,95 EUR po nalogu
 • nepopolni čezmejni nalog
10,00 EUR, dodatno k nadomestilu prve in druge alineje čezmejnega nakazila

DDV ni obračunan po 4. c točki 44. člena ZDDV-1.

*Ob vsaki samodejni obnovi kartice (vsaka štiri leta) se strošek obračuna s pričetkom veljavnosti nove kartice v skladu s takrat veljavno tarifo banke.

Cene veljajo od 1. 1. 2020.

Pomoč uporabnikom

Banka zagotavlja učinkovito in prijazno pomoč uporabnikom e-poti. Poiščite nas na naslednjih telefonskih številkah.

Pomoč pri namestitvi digitalnega potrdila POŠTA®CA

Informacije Telefonska številka Delovni čas
Pomoč uporabnikom 080 44 40 pon–pet: 7.00–20.00

 

Pomoč pri uporabi spletne banke Abanet

Informacije Telefonska številka Delovni čas
Pomoč uporabnikom 080 1 360 pon–pet: 8.00–17.00sob: 8.00–12.00

 

Prijava nepooblaščene uporabe spletne/mobilne banke ali zlorabe identifikacijskih elementov

Informacije Telefonska številka Delovni čas
Prijava zlorabe 01/47 18 283 pon–ned: 0.00–24.00

 

Več Manj

Kako pristopiti k spletni banki Abanet?