O zavarovanju pred valutnim tveganjem

 • Namen

  Zavarovanje pred valutnim nihanjem, ki omogoča podjetju stabilnejše načrtovanje poslovanja v prihodnosti. 

 • Primerno

  Primerno za manjše (od 20.000 EUR) ali večje zneske.

 • Za koga?

  Za pravne osebe, mednarodna podjetja, izvoznike in uvoznike, ki se želijo zavarovati pred tečajnimi nihanji.

Zakaj skleniti zavarovanje pred valutnim tveganjem?

 • Vaše podjetje z zavarovanjem ne bo izpostavljeno tveganju neugodnih sprememb tečajev.
 • Vaše poslovanje bo bolj predvidljivo in varno.
 • Izognili se boste nepričakovanim izgubam zaradi nihanja tečaja.
 • Učinkovito boste obvladovali valutno tveganje in uravnavali likvidnost v tujih valutah.

Vrste instrumentov za zavarovanje pred valutnim tveganjem

 • Terminski devizni posel (FX Forward)
 • Valutna zamenjava (FX Swap)
 • Prilagodljivi terminski posel (Flexible Forward)
 • Valutna opcija (Currency Option)
 • Valutna ovratnica (FX Collar)

Podrobnosti o instrumentih za zaščito valutne izpostavljenosti poglejte v Katalogu zakladniških produktov.  

Pogoji za sklepanje

 • Podpisana Okvirna pogodba za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti.
 • Stranka ima pridobljeno identifikacijsko oznako LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR). 

Pomembno

Postopek za reševanje sporov  

KID PRIIP - Dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente

Več o zavarovanju pred valutnim tveganjem Manj o zavarovanju pred valutnim tveganjem

Zaupajte našim strokovnjakom

Dodatne storitve in ugodnosti

 • Bodite obveščeni o gibanju obrestnih mer

  Spremljajte situacijo na finančnem trgu in se na spletni strani banke naročite na poročilo o gibanju obrestnih mer.

 • Bodite obveščeni o stanju na deviznem trgu

  Spremljajte situacijo na finančnem trgu in se na spletni strani banke naročite na poročilo deviznega trga.