Zavarovanje pred obrestnim tveganjem

Dolgoročno načrtovanje financiranja poslovanja podjetja

Z instrumenti varovanja pred spremembo obrestnih mer si zagotovite stabilno dolgoročno financiranje svojega poslovanja in s tem obstanek v globalni konkurenčni bitki.

O zavarovanju pred obrestnim tveganjem

 • Namen

  Za obvladovanje obrestnega tveganja, kadar ste zadolženi po spremenljivih obrestnih merah, s čimer si zagotovite nespremenljive stroške financiranja v prihodnosti.

 • Primerno

  Primerno za zavarovanje dolgoročnejše  zadolženosti v večjih zneskih.

 • Za koga?

  Za pravne osebe, kreditojemalce, finančne vlagatelje.

Zakaj skleniti zavarovanje pred obrestnim tveganjem?

 • S fiksacijo variabilne obrestne mere (euriborja) ne boste izpostavljeni tveganju neugodnih sprememb obrestnih mer.
 • Zagotovite si dolgoročno nespremenjene stroške financiranja in stabilne denarne tokove.
 • Nepričakovana sprememba obrestnih mer ne bo vplivala na pogoje financiranja vašega poslovanja in/ali stopnjo donosa finančnih naložb in posledično kapitala ter prihodkov podjetja. 

Vrste instrumentov za zavarovanje pred obrestnim tveganjem

 • Obrestna zamenjava (Interest Rate Swap – IRS)
 • Terminska obrestna zamenjava (Forward Start IRS)
 • Obrestna kapica (Interest Rate Cap)
 • Obrestno dno (Interest Rate Floor)
 • Obrestna ovratnica (Interest Rate Collar)
 • Medvalutna obrestna zamenjava (Cross Currency Swap)

Podrobnosti o zavarovanju pred obrestnim tveganjem najdete v Katalogu zakladniških produktov

Pogoji za sklepanje

 • Znesek v protivrednosti najmanj 500.000 EUR.
 • Podpisana Okvirna pogodba za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti.
 • Stranka ima pridobljeno identifikacijsko oznako LEI skladno z uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR). 

Pomembno

Postopek za reševanje sporov  

KID PRIIP - Dokumenti s ključnimi informacijami za izvedene finančne instrumente

Več Manj

Zaupajte našim strokovnjakom

Dodatne storitve in ugodnosti

 • Bodite obveščeni o gibanju obrestnih mer

  Spremljajte situacijo na finančnem trgu in se na spletni strani banke naročite na poročilo o gibanju obrestnih mer.

 • Bodite obveščeni o stanju na deviznem trgu

  Spremljajte situacijo na finančnem trgu in se na spletni strani banke naročite na poročilo deviznega trga.