Zakladniški produkti

Zavarovanje pred valutnim tveganjem zagotavlja varnost vašega podjetja pred tveganjem neugodne spremembe tečajev. Instrumenti zavarovanja pred obrestnim tveganjem pa vam zagotavljajo stabilno dolgoročno financiranje vašega poslovanja.

Za plasma presežnih sredstev vam lahko poleg klasičnega depozita ali potrdila o vlogi ponudimo naložbe v prvovrstne dolžniške vrednostne papirje. 

Naši strokovnjaki vam bodo prijazno pomagali pri vprašanjih o zakladniških produktih.

Vsi produkti

Preverite ponudbo zakladniških produktov za zavarovanje vaših sredstev pred tržnimi tveganji.

Zavarujte svoja finančna sredstva z zakladniškimi produkti

Zavarujete se pred valutnim in obrestnim tveganjem s katerim izmed instrumentov, ki vam jih ponujamo. Tako boste ohranili stabilno dolgoročno financiranje svojega poslovanja in s tem obstanek v globalni konkurenčni bitki.

Drugi produkti in storitve Abanke

V Abanki vam pomagamo tudi pri naložbah vašega premoženja.

Zaupajte našim strokovnjakom

Potrebujete dodatne informacije o zakladniških produktih? Vprašajte naše izkušene svetovalce. Z veseljem vam bodo pomagali.