Spremembe v Abamobi com

Aktivacija nove različice mobilne banke za podjetja in podjetnike Abamobi com na mobilnih napravah Apple

V prihodnjih dneh bomo objavili novo različico mobilne banke za podjetja in podjetnike Abamobi com. Na mobilnih napravah Apple (iPhone in iPad) bo treba pred ponovno uporabo aktivirati mŽeton, ki ga uporabljate za vstop in uporabo mobilne banke za podjetja in podjetnike.

Lahko ste brez skrbi, saj vam  ne bo treba obiskati poslovalnice -  registracijsko številko in aktivacijsko kodo vam bomo (ločeno) poslali na številko mobilnega telefona in na elektronski naslov, ki ste ju navedli ob pristopu k mobilni banki Abamobi com in sicer:

 • registracijsko številko v SMS-sporočilu, na vaš mobilni telefon,
 • aktivacijsko kodo po elektronski pošti, na vaš elektronski naslov.

Ponovna aktivacija mŽetona je obvezna zaradi obnovitve povezave z Abančnim informacijskim sistemom in je enaka aktivaciji mŽetona pred prvo uporabo mobilne banke za podjetja in podjetnike Abamobi com:

 1. posodobite mobilno banko Abamobi com na novo različico (v App Store),
 2. na prvi strani kliknite na Vstop v mobilno banko,
 3. ko preberete obvestilo, se vam odpre zaslon, kamor vpišete novo registracijski številko in aktivacijsko kodo, nato izberete možnost Naprej,
 4. na naslednjem zaslonu vnesite in potrdite želeno PIN-številko (od 4 do 8 številk).

 

Če katerega od potrebnih podatkov ne boste prejeli ali pa potrebujete dodatna pojasnila oziroma pomoč, se obrnite na poslovnega skrbnika, pri katerem ste pristopili k mobilni banki Abamobi com.

Abanka d.d.

Changes in Abamobi com

Activation of the new version of the Abamobi com mobile banking application on mobile Apple devices

In the coming days, we will publish the new version of the Abamobi com mobile banking application for companies and sole traders. Prior to use, you must reactivate the mobile token that you use for accessing and using the mobile banking application for companies and sole traders on your mobile Apple devices (iPhone and iPad).

Don’t worry: you won’t have to visit a branch. The registration number and activation code will be sent to you (separately) at the mobile phone number and email address that you provided when you entered into the agreement on the use of the Abamobi com mobile banking application, as follows:

 • the registration number in an SMS sent to your mobile phone; and
 • the activation code sent via email to your email address.

Reactivation of the mobile token is mandatory in order to restore the link with Abanka’s information system and is the same as the activation of the mobile token prior to the initial use of the Abamobi mobile banking application for companies and sole traders:

 1. upgrade the Abamobi com mobile banking application to the new version (in the App Store);
 2. on the home page, select the button Login to mobile banking;
 3. when you read the notification, a screen opens where you enter the new registration number and activation code. Then select Next;
 4. on the next screen, enter and confirm a PIN of your choice (from 4 to 8 digits).

 

If you fail to receive any of the required information, or if you require additional clarifications or assistance, contact the account manager with whom you entered into an agreement on the use of the Abamobi com mobile banking application.

Abanka d.d.