Prevzemi in združitve

Celostni pristop prevzemnega ali združitvenega procesa

Od iskanja potencialnih ciljnih podjetij do svetovanja pri pogajanjih in izbire načina financiranja. Vaša prava poslovna poteza za povečanje učinkovitosti podjetja.

O prevzemih in združitvah

 • Namen

  Povečanje učinkovitosti podjetja z učinkovito izvedbo postopka prevzema oziroma združitve.

 • Naše izkušnje

  Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje pri storitvah podjetniških financ.

 • Za koga?

  Za podjetja, ki želijo povečati učinkovitost svojega poslovanja s širitvijo poslovanja na podlagi sinergijskih učinkov.

Kaj storimo za vas?

 • Ponudimo vam celostno rešitev ali posamezni sklop procesa.
 • Iščemo in ocenjujemo potencialne kupce ali prodajalce.
 • Vrednotimo podjetja.
 • Svetujemo pri pogajanjih in financiranju prevzema.
 • Pripravimo oceno pričakovanih sinergijskih učinkov.
 • Izvedemo skrbni pregleda podjetja.
 • Pripravimo predlog optimalne strukture financiranja.
 • Nudimo operativno izvedbo prevzema na podlagi javne ponudbe za odkup delnic.
 • Izvajamo pripojitve (združitve) in spojitve z ekonomskega vidika – ekonomska ocena smiselnosti, določitev menjalnih razmerij.
 • Svetovanje pri obrambi pred prevzemi, pri iskanju strateškega partnerja in pri delitvah podjetij.

 

Vrste skrbnih pregledov:

 • poslovni,
 • finančni,
 • pravni,
 • tehnični pregled,
 • okoljski pregled.

 

Metode vrednotenja

 • Klasične metode vrednotenja vključujejo vrednotenje na podlagi kazalnikov, metodo primerljivih transakcij in metodo primerljivih podjetij.
 • Med sodobnimi metodami vrednotenja se najpogosteje uporablja metoda prostih denarnih tokov.

 

Financiranje podjetij

 • Pri plačilu z denarjem je nova sredstva mogoče pridobiti z dokapitalizacijo (izdajo novih delnic), zadolževanjem (izdaja dolžniških vrednostnih papirjev), klasičnim kreditiranjem ali kombinacijo obeh načinov.
 • Z menjavo delnic.
Več Manj

Zaupajte našim strokovnjakom

Nove priložnosti za vaše finance

 • Zakladniški produkti

  Zavarujte se pred valutnim tveganjem in s tem zagotovite varnost svojega podjetja pred tveganji neugodnih sprememb tečajev.