Izdaja vrednostnih papirjev

Hitra pridobitev svežega kapitala za poslovanje. 

Uredimo vse potrebno pri izdaji vrednostnih papirjev – v primeru nejavne in primeru javne ponudbe.

O izdaji vrednostnih papirjev

 • Namen

  Za investicije, prestrukturiranje kapitala.
  Izdaja vrednostnih papirjev, nejavna ali javna ponudba.

 • Naše izkušnje

  Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje pri storitvah podjetniških financ.

 • Za koga

  Za podjetja, ki potrebujejo nove, večje vire, z daljšo ročnostjo in poznejšim plačilom obveznosti.

Kaj storimo za vas?

 • Uredimo vse potrebno v primeru javne in nejavne ponudbe vrednostnih papirjev.
 • Oblikujemo optimalne strukture oziroma določimo pogoje in vsebine vrednostnih papirjev.
 • Opravimo formalnopravna in administrativna dela oziroma pripravimo potrebno dokumentacijo.

Kaj omogočamo?

 • Izdajo vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki pri KDD.
 • Uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.
 • Prodajo omejenemu krogu povabljenih investitorjev (private placement).
 • Javno ponudbo (public offering) skladno z  zakonom.

 

Izdaja vrednostnih papirjev (.pdf)

Več Manj

Izdaja vrednostnih papirjev

Prodaja omejenemu krogu povabljenih investitorjev (private placement)

 • Prodaja obveznic z uporabo izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste ponudb vrednostnih papirjev na podlagi 49. člena ZTFI (hitreje od javne prodaje).
 • Banka pripravi vse potrebno gradivo, določi lastnosti vrednostnih papirjev ter aktivno sodeluje pri iskanju ustreznih investitorjev, lahko pa se zaveže tudi k odkupu delnic.
 • Možnost uvrstitve na organizirani trg vrednostnih papirjev.

Javna ponudba (public offering) skladno z zakonom

 • Pridobitev dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, sodelovanje pri izdelavi prospekta in preostale dokumentacije, vpis in vplačilo vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi, objave v medijih in uvrstitev na organizirani trg vrednostnih papirjev oziroma borzo.
 • Brez zaveze odkupa vrednostnih papirjev, kar pomeni iskanje investitorjev, brez obveze za odkup vrednostnih papirjev (tveganje neuspešne izdaje prevzame investitor).
 • Z zavezo odkupa vrednostnih papirjev pomeni odkup izdaje vrednostnih papirjev od izdajatelja z namenom nadaljnje javne prodaje (tveganje neuspešne prodaje vseh vrednostnih papirjev prevzame banka).
 • Obe vrsti javnih ponudb banka izvaja sama ali v sodelovanju z drugimi bankami (borznoposredniškimi hišami).
 • Sodelovanje v primerih javne ponudbe z zavezo odkupa zelo velike emisije;  s porazdelitvijo izdaje na sindikat vpisnikov se zmanjša tveganje in poveča verjetnost prodaje celotne emisije.