Upravljanje sredstev

Preprosto upravljanje sredstev v skupini

Nadzor in učinkovito razpolaganje z denarnimi sredstvi med kapitalsko povezanimi podjetji v skupini.

O upravljanju sredstev

 • Namen

  Za učinkovit pregled nad likvidnostjo družb v skupini in centralno upravljanje denarnih sredstev.

 • Storitve

  Upravljanje sredstev med računi v Abanki.
  Upravljanje sredstev med računi doma in v tujini.

   

 • Za koga?

  Za podjetja, ki imajo kapitalsko povezana podjetja doma in v več državah.

Kaj omogoča storitev upravljanja sredstev med računi v Abanki ter med računi doma in v tujini?

 • Prenos sredstev med računi družb v skupini.
 • Avtomatiziran prenos presežkov denarnih sredstev s transakcijskih računov podjetij v skupini na zakladni račun oziroma prenos  morebitnih primanjkljajev denarnih sredstev z zakladnega računa na transakcijske račune podjetij v skupini.
 • Pregled prometa in stanja na računih povezanih podjetij in upravljanje sredstev.
 • Razbremenitev zaposlenih zaradi samodejnih prenosov prek elektronske banke Abacom.
 • Upravljanje sredstev matičnega in hčerinskih podjetij z elektronsko banko Abacom.
 • Boljši nadzor matičnega podjetja nad poslovanjem hčerinskih podjetij v tujini, saj so dnevno na voljo informacije v pregledni obliki.
 • Izboljšane pogoje za učinkovito obvladovanje tveganj, zniževanje stroškov in povečanje dohodka.
 • Z elektronsko banko Abacom je upravljanje sredstev matičnega in hčerinskih podjetij možno iz ene vhodne točke.

Več o upravljanju sredstev na računih pri Abanki

 • Matično podjetje odpre dodaten zakladni račun, kamor se prenašajo presežki denarnih sredstev podjetij v skupini.
 • Avtomatska vezava prostih sredstev na zakladnem računu čez noč.
 • Mesečni izpis prometa posojanja denarnih sredstev med podjetji v skupini.
 • Upravljanje denarnih sredstev poteka samo v evrih.

 

VEČ o upravljanju sredstev na računih doma in v tujini

 • Pregled prometa in stanja na računih povezanih podjetij in prenos sredstev.
 • Matično podjetje prejme izpiske o prometu in stanju na računu hčerinskega podjetja.
 • Kapitalsko povezana podjetja pooblastijo matično podjetje za pregled in upravljanje sredstev na računu.

 

Cenik

Tarifa Abanke d.d. za poslovanje s pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki (pdf) 

Več Manj

Dodatne ugodnosti in možnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Uporaba spletnega bančništva omogoča 24-urni dostop in poceni vaše finančno poslovanje.