O obrazcu UPN

 • Uporaba

  Za domača in čezmejna plačila v evrih, negotovinska in gotovinska plačila ter polog in dvig gotovine.

 • Za koga?

  Za potrošnike, pravne osebe, podjetnike in zasebnike.

Kaj omogoča uporaba UPN-obrazca?

 • Gotovinsko in negotovinsko poslovanje v domačem in čezmejnem plačilnem prometu v evrih.
 • Polog in dvig gotovine na oziroma s transakcijskih računov.
 • Vplačana in izvršena plačila so na računu prejemnika še isti delovni dan kot posamične odobritve.
 • Obrazec UPN z vrstico OCR omogoča avtomatski zajem podatkov za izvršitev naloga in preprostejšo obdelavo prejetih plačil pri prejemniku.
 • Pregled podatkov o prejetih plačilih je na voljo v spletni banki Abanet com, mobilni banki Abamobi com in na izpisku poslovnega računa.
 • Poravnava obveznosti gotovinsko in brezgotovinsko (bančni avtomati), z elektronsko banko Abacom ali spletno banko Abanet.
 • Uporaba kod namenov (nova identifikacija namena) in strukturirane reference prejemnika plačil.
 • Uporaba strukturirane reference SI (domača plačila) in RF (čezmejna plačila).
 • Izdajatelji obrazca UPN z vrstico OCR lahko izdajajo le obrazce, ki jih predhodno predložijo v brezplačno preverjanje pooblaščenemu podjetju. Več na www.upn.si.
 • Tiskati ga sme le pooblaščena tiskarna.

 

Cenik

Tarifa Abanke d.d. za poslovanje s pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki (pdf)

Več Manj

Izdaja obrazcev UPN 

Dokumenti

Obrazec UPN se izdaja v skladu z dokumenti Združenja bank Slovenije:

Izdajatelj obrazca UPN lahko z banko, ki vodi njegov poslovni račun, podpiše Izjavo o izdajanju obrazca univerzalni plačilni nalog z izpolnjeno vrstico OCR. Podatek o podpisani izjavi se označi tudi na izdanem obrazcu.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.sepa.si.

Obrazci

Preverjanje vrstice OCR

 • Pred prvo izdajo obrazca UPN z izpolnjeno vrstico OCR je treba naročiti preverjanje obrazcev, ki je za izdajatelje brezplačno (stroške krije banka).
 • Izdajatelj se mora registrirati na www.upn.si. Izdajatelj na navedeni strani odda zahtevek za preverjanje ter poda soglasje za objavo podatkov v seznamu izdajateljev. Na podlagi zahtevka izdajatelj dobi nadaljnja navodila in ID-številko. Več informacij je na voljo v Postopkovniku preverjanja podatkov v vrstici OCR obrazca UPN.

 

Brezplačen program za izpis UPN-obrazca

Izdajatelji obrazca UPN lahko izpis podatkov na obrazcu izvršite z brezplačnim programom v skladu z navedenimi dokumenti Združenja bank Slovenije.

Podroben postopek namestitve in izpisa obrazca je opisan v Navodilih izpisa obrazca UPN.