E-račun

Učinkovit, pregleden, ekološki

Sodobna elektronska oblika računa, ki prihrani čas in materialne stroške. E-račun enakovredno zamenjuje klasično papirno obliko računa z elektronsko.

O e-računu

 • Izdajanje e-računov

  Za uporabnike elektronske banke Abacom in spletne banke Abanet com.

 • Prejemanje e-računov

  Za uporabnike elektronske banke Abacom, spletne banke Abanet com,  spletne banke Abanet in mobilne banke Abamobi.

Kaj omogoča izdaja in prejem e-računa?

 • Nižje materialne in operativne stroške priprave računov in zanemarljive stroške distribucije.
 • Možnost priprave e-računa v lastni aplikaciji (uvoz in izvoz podatkov).
 • Zmanjševanje števila napak in z njimi povezanih stroškov.
 • Skrajšano obdobje od obračuna do prejema plačil.
 • Preprosto uporabo.
 • Hiter proces zajemanja in potrjevanja prejetih računov.
 • Zmanjšanje napak pi pripravi plačilnih nalogov.
 • Izvoz prejetega računa v knjigovodske aplikacije.

Cenik

Tarifa Abanke d.d. za poslovanje s pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki (.pdf)

 

Značilnosti e-računa
Format za pravne osebe Format za fizične osebe
Ni predpisan, zasnovan po dogovoru med partnerji Izdajatelj pripravi e-račun v enostavnem e-slogu.
Priporočamo uporabo e-sloga različice 1.6 (GZS) V prvi prilogi naj bo naveden e-račun, uporaba e-slogov 1.5 ali 1.6.
Sistem oziroma banka določi ovojnico za usmerjanje, pripravo plačilnih nalogov in celovitost paketa (vsebina, obvezni elementi in videz) Druga priloga je lahko le račun v PDF/a formatu.
Za prejemnike sistem omogoča posredovanje:• e-računa v XML-obliki z dostopom do vizualizacije izdajatelja,• več prilog (specifikacija računa v HTML-obliki, račun v PDF-obliki). Več prilog ali priloge v drugih formatih niso mogoče.
Fizične in pravne osebe
 • Delovanje 24 ur na dan, 365 dni v letu.
 • Optimizacijo poslovnega procesa.
 • Večanje varnosti z dokazovanjem lastništva in celovitosti poslovne dokumentacije.
 • Zamenjava papirnega računa za elektronski račun varuje okolje z manjšo porabo papirja in črnila za  tiskalnike.
 • Takojšnji pregled izdanih in prejetih e-računov na enem mestu.
 • Možnost e-arhiva.
Podrobni tehnični napotki za pripravo elektronskega računa in elektronske ovojnice so vam na voljo na spletnem portalu družbe Halcom, d. d. Dodatne informacije o e-računu najdete tudi na spletni strani Slovenskega nacionalnega foruma za e-račune.

 

Več Manj

Obiščite nas v matični poslovalnici