Direktna obremenitev SEPA

Plačilo po nalogu prejemnika v breme računa plačnika (SDD – SEPA Direct Debit). 

Primeren in učinkovit plačilni instrument za poravnavanje ponavljajočih se obveznosti.

O direktni obremenitvi SEPA

 • Za prejemnike plačil

  Preprostejše uravnavanje finančnih tokov in likvidnosti, saj so plačila izvršena na določni dan.

 • Za plačnike

  Preprosto plačevanje obveznosti v evrih na celotnem območju SEPA.

Kaj prejemniku in plačniku omogoča uporabljanje direktne bremenitve SEPA?

 • Izvrševanje domačih in čezmejnih plačil v območju SEPA po enakih pravilih vsak bančen delovni dan.
 • Višina posameznega plačila in namen plačila nista omejena.
 • Plačniki SDD so lahko potrošniki, pravne osebe, podjetniki in zasebniki.
 • Preklic že poslanih nalogov SDD in razveljavitev že izvršenih nalogov SDD.
 • Poslovanje s SDD je možno samo z uporabo spletne banke Abanet com in elektronske banke Abacom.
 • Preprosto plačevanje obveznosti, za katere je s prejemnikom plačila sklenjeno soglasje.  
 • Nalog za plačilo pošlje prejemnik plačila, plačnik mora pravočasno zagotoviti zadostna sredstva za izvršitev.
 • Plačnik lahko pri banki naroči omejitve izvajanja SDD.
 • Preklic SDD nalogov pred izvršitvijo.
 • Plačnik pa ima pri SDD po osnovni (Core) shemi pravico do povračila že izvršenega naloga SDD.

SDD za prejemnike plačil

 • Plačniki SDD so lahko potrošniki, pravne osebe, podjetniki in zasebniki.
 • Podatki o uspešno izvedenih nalogih za SDD so kot posamična plačila na voljo v pregledu prometa na TRR v spletni banki Abanet com, mobilne banke Abamobi com ali elektronske banke Abacoma in na dnevnem izpisku.
 • Soglasje za poravnavanje obveznosti s SDD skleneta prejemnik plačila in plačnik.
 • Nalogi za SDD so lahko banki poslani do 14 koledarskih dni pred želenim datumom izvršitve.
 • Prejemnika plačila pred začetkom poslovanja SDD z banko sklene posebno pogodbo. Pogoj za sklenitev pogodbe je odprtje poslovnega računa pri banki.  

 

Cenik

Tarifa Abanke d.d. za poslovanje s pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki (pdf)

Preverite, katere države spadajo v območje SEPA.

 

Več o direktni obremenitvi SEPA Manj o direktni obremenitvi SEPA