Obveznice Republike Slovenije

Vrednostni papir za povečevanje vašega premoženja. 

Obveznica Republike Slovenije je dolgoročni dolžniški vrednostni papir, ki je razmeroma donosna in varna naložba. 

O obveznicah RS

 • Nakup in prodaja

  Banka je eden primarnih vpisnikov za slovenske državne obveznice in vam omogoča nakup na primarnem trgu.
  Kot uradni vzdrževalec likvidnosti banka dnevno zagotavlja nakup in prodajo slovenskih državnih obveznic na sekundarnem trgu.

 • Za koga?

  Za vlagatelje, ki želite presežna sredstva vlagati v dolgoročnejše in varnejše naložbe.

Zakaj investirati v obveznice RS?

 • Investicija presežnih finančnih sredstev v razmeroma varno naložbo.
 • Za izplačilo obveznosti jamči država s sredstvi iz državnega proračuna.
 • Možnost dnevnega nakupa ali prodaje  na sekundarnem trgu.
 • Obveznica Republike Slovenije je serijski, imenski vrednostni papir, izdan v nematerializirani obliki in vpisan v register vrednostnih papirjev pri KDD.
 • Izdajatelj je Republika Slovenija, ki jamči za izplačilo obveznosti s sredstvi državnega proračuna.
 • Vlagatelj lahko državne obveznice kupi ob izdaji na primarni avkciji prek primarnih vpisnikov, med katerimi je tudi naša banka.
 • Prodajna cena se določi na avkciji, odvisna pa je od cene posameznih sprejetih ponudb na avkciji.
 • Vlagatelj lahko pozneje obveznico kadarkoli proda ali kupi na sekundarnem trgu.
Več Manj

Kako poteka naložba v obveznice RS?

Poslovanje z nami vam prinaša dodatne možnosti

 • Investicije v podjetniške obveznice ali obveznice drugih držav

  Poleg naložbe v obveznice Republike Slovenije vam ponujamo še možnosti investiranja presežnih sredstev v zakladne menice Republike Slovenije, obveznice drugih držav ter podjetniške in bančne obveznice. 

 • Izdaja dolžniškega vrednostnega papirja

  Omogočamo vam tudi storitev organiziranja izdaje dolžniškega vrednostnega papirja, če se stranka odloči za alternativno obliko dolžniškega financiranja z zadolžitvijo neposredno na trgu.