Vrednostni papirji

Učinkovita naložba presežnih finančnih sredstev podjetja lahko ob majhnem tveganju omogoča veliko donosnost.

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali poiskati primerne vrednostne papirje za vaše poslovanje.

Vsi produkti

Ponujamo vam širok izbor vrednostnih papirjev, ki bodo ob pravi naložbi poskrbeli za primeren donos. 

Preprosto upravljanje vrednostnih papirjev

Številni vrednostni papirji poskrbijo za oplemenitenje vaših finančnih sredstev. Naložba v vrednostne papirje omogoča, da so vam sredstva na voljo, kadar jih najbolj potrebujete.

AIII vzajemni pokojninski sklad Abanke

Pripojitev AIII vzajemnega pokojninskega sklada Abanke (AIII VPS) k Odprtemu vzajemnemu pokojninskemu skladu Banke Koper (OVPS), na dan obračuna 31.05.2016, je bila uspešno zaključena dne 07.06.2016, na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40230-1/2016-4.

Z dnem pripojitve ste člani AIII VPS postali člani OVPS Banke Koper, zato vas prosimo, da za vse informacije vezane na prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje kontaktirate Banko Koper, in sicer ga. Natašo Bučar Starčević, 05/666 2441 ali natasa.bucar.starcevic@banka-koper.si oz. g. Marka Pečarja, 05/666 2317 ali marko.pecar@banka-koper.si.


 

Letna poročila:

- Letno poročilo AIII VPS za obdobje končano 31.5.2016 (.pdf)
- Revidirano letno poročilo AIII VPS 2015 (.pdf)
- Povzetek letnega poročila AIII VPS 2015 (.pdf)
- Revidirano letno poročilo AIII VPS 2014 in povzetek letnega poročila za leto 2014 (.pdf)
- Revidirano letno poročilo AIII VPS 2013 (.pdf)
- Revidirano letno poročilo AIII VPS 2012 (.pdf)
- Revidirano letno poročilo AIII VPS 2011 (.pdf)
- Revidirano letno poročilo AIII VPS 2010 (.pdf)

Zaupajte našim strokovnjakom

Se sprašujete, katera naložba je za vas primerna?

Pomagajte si z nasveti naših izkušenih svetovalcev.