Potrdilo o vlogi

Skrbna naložba vašega denarja

Potrdilo o vlogi je vrednostni papir, ki dokazuje, da so določena sredstva vezana v banki, in je v nasprotju s klasičnim depozitom prenosljiv med pravnimi osebami.

O potrdilu o vlogi

 • Nakup in prodaja

  Abanka izdaja potrdila o vlogi.
  Potrdilo o vlogi je prenosljivo in ga je mogoče pred zapadlostjo prodati na trgu.

 • Za koga?

  Za vlagatelje, ki iščete alternativno naložbo, primerljivo depozitu, a želite imeti možnost predčasne  prodaje.

Zakaj investirati v potrdila o vlogi?

 • Investicija presežnih finančnih sredstev v razmeroma donosno in varno naložbo.
 • Prenosljivost med pravnimi osebami.
 • V primeru likvidnostnih potreb je potrdilo mogoče prodati pred njegovo zapadlostjo.
 • Potrdilo o vlogi je imenski, neserijski, prenosljiv vrednostni papir, izdan v materializirani obliki.
 • Banka na dan dospelosti izplača glavnico in obresti zadnjemu zakonitemu imetniku potrdila o vlogi.
 • Najnižji znesek vpisa je 50.000 EUR.
 • Potrdilo se obrestuje na linearni način z upoštevanjem dejanskega števila dni/360.
 • Pravica iz vrednostnega papirja se prenaša z indosamentom.
 • V redni ponudbi Abanke so potrdila o vlogi kratkoročna, zaradi pridobivanja dodatnih dolgoročnih virov sredstev pa Abanka med letom občasno izda novo emisijo dolgoročnih potrdil o vlogi.
Cene in obrestne mere
ROČNOST OBRESTNA MERA
od 181 do 270 dni 0,01 % NOM
od 271 do 1 leta 0,01 % NOM

NOM – nominalna obrestna mera

Obrestne mere veljajo od 1. 12. 2016.

Več Manj

Kako poteka vpis potrdila o vlogi?

Poslovanje z Abanko vam prinaša dodatne možnosti

Investiranje v bančne depozite ali druge dolžniške vrednostne papirje

Poleg naložbe v obveznice Republike Slovenije ponujamo še možnosti investiranja presežnih sredstev v bančne depozite različnih ročnosti ali druge dolžniške vrednostne papirje.