Krediti v sodelovanju z drugimi institucijami

Sredstva pod ugodnejšimi pogoji.

S povezavo banke z drugimi institucijami dobite ugodnejše pogoje financiranja za realizacijo vaših poslovnih idej.

O kreditih v sodelovanju z drugimi institucijami

 • Namen

  Dolgoročna in kratkoročna sredstva za financiranje vaših investicij in širjenje obsega poslovanja.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja.

 • Za koga?

  Za sedanje in nove stranke Abanke.

Zakaj najeti kredit v sodelovanju z drugimi institucijami?

 • Ugodnejši pogoji za pridobitev financiranja.
 • Namenska poraba sredstev skladno z objavljenimi javnimi razpisi. 
 • Možnost pridobitve garancije pobudnika posla za zavarovanje kreditov.
 • Ugodnejša obrestna mera v primerjavi z redno ponudbo banke.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od pogodbenega sodelovanja med banko in pobudnikom posla.
 • Višina odobrenega kredita je odvisna od tekočega poslovanja in investicijskega programa dolgoročne naložbe ter pogojev razpisa.
 • Osnova za odobritev naložbe je poslovni načrt, iz katerega je razviden predmet investicije.

 

Seznam veljavnih razpisov

V pripravi!

 

Višina kredita

Višino kredita določimo skladno z višino investicije, potrebami kreditojemalca po obratnih sredstvih skladno z zahtevami iz javnega razpisa in kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

Več o kreditih v sodelovanju z drugimi institucijami Manj

Kako najeti kredit v sodelovanju z drugimi institucijami?