Revolving kredit

Tudi najboljše ideje potrebujejo finančno pomoč za zagon

Finančna podpora, ki omogoča podjetjem občasno koriščenje potrebnih likvidnih sredstev. Črpanje kredita najavite banki dan pred koriščenjem, vračate pa ga z nakazilom prek plačilnega naloga.

O revolving kreditu

 • Namen

  Rešitev za financiranje občasnih likvidnostnih težav podjetja, ki so vedno na voljo.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja.

 • Za koga?

  Za sedanje in bodoče stranke Abanke.

Zakaj najeti revolving kredit?

 • Namenjen je financiranju obratnih sredstev.
 • Omogoča nenamensko porabo.
 • Sredstva do višine dogovorjenega limita lahko preprosto črpate in vračate glede na vaše potrebe (z najavo pri višjih zneskih črpanja).
 • Z zneskom, ki ga nakažemo na vaš račun, lahko prosto razpolagate.
 • Obresti se računajo le na črpani del kredita.
 • Vnaprej rezervirana sredstva so vam na voljo, kadar jih potrebujete.
 • Odplačilna doba je do 12 mesecev.

 

 • Sredstva lahko črpate in vračate do višine kredita v celotnem obdobju.
 • Načini zavarovanja:
  • zastava nepremičnin,
  • zastava premičnin,
  • zastava bančne vloge,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • garancija druge banke ali razvojne agencije,
  • druga za banko sprejemljiva zavarovanja.

 

Višina revolving kredita

Višino revolving kredita določimo skladno s potrebami kreditojemalca  in kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

 

Nadomestila in obrestne mere

Izhodiščne obrestne mere

Obrestna mera revolving kredita je spremenljiva in se določi na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. 

KREDITI V DOMAČI VALUTI NOMINALNA OBRESTNA MERA
do vključno 180 dni od 2,2 % NOM
od 181 dni do vključno 1 leta od 2,4 % NOM
KREDITI V DOMAČI VALUTI OBRESTNA MERA
(pribitek v odstotnih  točkah na euribor ustrezne ročnosti)
do vključno 180 dni  od 2,2 o. t.
od 181 dni do vključno 1 leta  od 2,4 o. t.

 

Nadomestila

Nadomestilo se določi glede na  vašo boniteto, kakovost zavarovanja kredita, ročnosti kredita, sodelovanja z banko ter kompleksnosti priprave kredita oz. drugih soglasij.

  NADOMESTILO V EUR
OBDELAVA VLOGE  
kratkoročni revolving kredit od 0,12 % do 1,1 % enkratno od višine kredita,min. 100,00 EUR
   
REZERVACIJA SREDSTEV  
rezervacija sredstev za revolving kredite 0,5% letno za neizkoriščen del revolving kredita; do višine 5,00 EUR mesečno se nadomestilo ne zaračuna
   
VSE SPREMEMBE V ZVEZI S KREDITOM  
spremembe revolving kreditov od 0,12 % do 1,1 % enkratno ob spremembi, min. 100,00 EUR
   
PREDČASNO VRAČILO KREDITA  
s prejemom obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 1 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 60,00 EUR
brez prejema obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 2 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 80,00 EUR
   
ODSTOP OD POGODBE  
odstop od kreditne pogodbe po krivdi stranke 1 % od zneska kredita
   
OSTALE STORITVE PRI KREDITNIH POSLIH  
svetovanje ob odobritvi 40,00 EUR
izdaja potrdil od 6,00 EUR do 10,00 EUR
priprava izbrisnega dovoljenja od 40,00 EUR do 100,00 EUR
deponiranje izbrisnega dovoljenja pri notarju 160,00 EUR
pošiljanje izbrisnega dovoljenja na naslov stranke 3,00 EUR
priprava zemljiškoknjižnega izpiska 5,00 EUR
priprava separatne vloge za zavarovalnico 15,00 EUR
nadomestilo za izdelavo amortizacijskega načrta na željo stranke 40,00 EUR*
opomini in opozorila o neplačevanju do 6,00 EUR
izdaja soglasij kreditojemalcu ali poroku pred statusnimi in drugimi spremembami pravnih oseb v kredtinem razmerju do Abanke od 510,00 EUR do 3.100,00 EUR

* V primeru, da izračun ni povezan z odobrenim kreditom, se nanj obračuna še 22,00 % davek.

NOM – nominalna obrestna mera
o. t. – odstotne točke

Nadomestila in obrestne mere veljajo od 1.1.2019.

 

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev. 

 

Več o revolving kreditu Manj

Kako najeti revolving kredit?

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Uporaba spletnega bančništva omogoča 24-urni dostop in poceni vaše finančno poslovanje. 

 • Spletna banka na pametnem telefonu ali tablici

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami pri roki.