Revolving kredit

Tudi najboljše ideje potrebujejo finančno pomoč za zagon

Finančna podpora, ki omogoča podjetjem občasno koriščenje potrebnih likvidnih sredstev. Črpanje kredita najavite banki dan pred koriščenjem, vračate pa ga z nakazilom prek plačilnega naloga.

O revolving kreditu

 • Namen

  Rešitev za financiranje občasnih likvidnostnih težav podjetja, ki so vedno na voljo.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja.

 • Za koga?

  Za sedanje in bodoče stranke Abanke.

Zakaj najeti revolving kredit?

 • Namenjen je financiranju obratnih sredstev.
 • Omogoča nenamensko porabo.
 • Sredstva do višine dogovorjenega limita lahko preprosto črpate in vračate glede na vaše potrebe (z najavo pri višjih zneskih črpanja).
 • Z zneskom, ki ga nakažemo na vaš račun, lahko prosto razpolagate.
 • Obresti se računajo le na črpani del kredita.
 • Vnaprej rezervirana sredstva so vam na voljo, kadar jih potrebujete.
 • Odplačilna doba je do 12 mesecev.
 • Sredstva lahko črpate in vračate do višine kredita v celotnem obdobju.
 • Načini zavarovanja:
  • zastava nepremičnin,
  • zastava premičnin,
  • zastava bančne vloge,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • garancija druge banke ali razvojne agencije,
  • druga za banko sprejemljiva zavarovanja.

 

Nadomestila in obrestne mere

Izhodiščne obrestne mere

Obrestna mera revolving kredita je spremenljiva in se določi na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. 

KREDITI V DOMAČI VALUTI NOMINALNA OBRESTNA MERA
do vključno 180 dni od 2,2 % NOM
od 181 dni do vključno 1 leta od 2,4 % NOM
KREDITI V DOMAČI VALUTI OBRESTNA MERA
(pribitek v odstotnih  točkah na euribor ustrezne ročnosti)
do vključno 180 dni  od 2,2 o. t.
od 181 dni do vključno 1 leta  od 2,4 o. t.

 

Nadomestila

NADOMESTILO V EUR  
OBDELAVA VLOGE   od 0,12 % do 1,1 % enkratno od višine kredita,
min. 100 EUR
SPREMEMBE V ZVEZI S KREDITOM  
podaljšanje roka vračila kredita od 0,15 % do 1,1 % od enkratno višine kredita,
min. 100 EUR
spremembe znižanja ali zvišanja višine kredita od 0,15 % do 1,1 % od zvišanega ali znižanega zneska kredita,
min. 100 EUR
odlog obrokov brez podaljšanja končne dobe kreditov od 0,22 % do 1,1 % enkratno od višine odloženih obrokov,
min. 100 EUR
podaljšanje dobe kredita s spremenjenimi obroki od 0,15 % do 1,1 % enkratno od višine obrokov,
min. 100 EUR
vse druge spremembe, ki zahtevajo sklenitev aneksa od 0,15 % do 1,1 % od višine kredita,
min. 100 EUR
REZERVACIJA SREDSTEV 0,5 % p. a. za neizkoriščen del kredita,
do višine 5 EUR mesečno se nadomestilo ne zaračuna

NOM – nominalna obrestna mera
o. t. – odstotne točke

Nadomestila in obrestne mere veljajo od 18. 8. 2016.

 

Višina revolving kredita

Višino revolving kredita določimo skladno s potrebami kreditojemalca po obratnih sredstvih in kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev. 

 

Več o revolving kreditu Manj

Kako najeti revolving kredit?

 • Dokumenti

  • Vloga za kredit z opisom posla, višino kredita, rokom vračila in načinom zavarovanja 
  • Tekoči podatki o poslovanju (obrazec Abanke)
  • Dodatni podatki o poslovanju (obrazec Abanke)
  • Vprašalnik o povezanih pravnih in fizičnih osebah 
  • Dokumenti, povezani z ureditvijo zavarovanja

  Dodatni dokumenti za podjetja
  Dodatni dokumenti za samostojne podjetnike, zasebnike, kmete

 • Obrazci

 • Obiščite svojega poslovnega skrbnika ali najbližjo poslovalnico.

  Za informacije in pridobitev revolving kredita se oglasite pri svojem poslovnem skrbniku oziroma v poslovalnici. Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali do čim hitrejše in za vas najugodnejše rešitve.

   

  Poslovalnice

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Uporaba spletnega bančništva omogoča 24-urni dostop in poceni vaše finančno poslovanje. 

 • Spletna banka na pametnem telefonu ali tablici

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami pri roki.