REPO-posli

REPO (repurchase agreement) je instrument denarnega trga in pomeni začasno prodajo vrednostnih papirjev z obveznim povratnim odkupom. Zanimiv je za vlagatelja (posojilodajalca), ki ima presežke denarja, in tudi imetnika vrednostnih papirjev (posojilojemalca). 

REPO

 • Nakup in prodaja

  Transakcija, pri kateri se dve stranki dogovorita o izvedbi dveh nasprotno smernih poslov v paketu.

 • Obdobje

  Kratkoročno obdobje, z zapadlostjo do enega leta.

 • Za koga?

  Za vlagatelje (posojilodajalca) s finančnimi presežki

  Za imetnike vrednostnih papirjev (posojilojemalca)

Zakaj sklepati REPO-posle?

 • Imetnik denarja lahko varno naloži svoje presežke, imetniku papirjev pa omogoča cenejši najem finančnih sredstev, ki jih potrebuje za svoje poslovanje.
 • Imetnik vrednostnega papirja še naprej ostaja ekonomski lastnik in mu pripadajo donosi na papir. 
 • Prenos vrednostnega papirja na kupca se izvrši sočasno ob plačilu dogovorjene cene. 
 • Po sklenitvi okvirne pogodbe, ki vnaprej določi pogoje, je lahko vsaka transakcija sklenjena hitro in brez dodatnega tveganja za obe strani.  

Pogoji za sklepanje

 • Podpisana okvirna pogodba za začasno prodajo vrednostnih papirjev.
 • Vrednostni papir, ki je primeren za zastavo.

Več Manj

Kako skleniti REPO-posle?