Okvirni kredit za kritje nekritih akreditivov

Zagotovite si kritje brez vezave likvidnih sredstev

Stroškovno učinkovit kredit, ki ga uporabite za odprtje mednarodnega in domačega dokumentarnega akreditiva.

O okvirnem kreditu za kritje nekritih akreditivov

 • Namen

  Zagotovitev kritja za nekrite akreditive.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja.

 • Za koga?

  Za stranke Abanke, ki ne želite kritja v gotovini ali z likvidnimi vrednostnimi papirji.

Zakaj najeti okvirni krediti za kritje nekritih akreditivov?

 • Odplačilna doba je odvisna od pogojev akreditiva.
 • Znesek odobrenega kredita se črpa le, če na dan plačila po akreditivu ne morete zagotoviti lastnih sredstev.
 • Če ob likvidaciji akreditiva zagotovite sredstva za plačilo, se kredit ne črpa, v tem primeru obresti ni treba plačati.
 • Likvidna sredstva niso vezana.
 • Načini zavarovanja:
  • zastava nepremičnin,
  • zastava premičnin,
  • zastava bančne vloge,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • garancija druge banke ali razvojne agencije,
  • druga za banko sprejemljiva zavarovanja.

 

Višina okvirnega kredita za kritje nekritih akreditivov

Višino okvirnega kredita za kritje nekritih akreditivov določimo skladno z višino akreditivov in kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

 

Nadomestila in obrestne mere

Izhodiščne obrestne mere

Obrestna mera okvirnega kredita za kritje nekritih akreditivov je spremenljiva in se določi na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. 

 

  NOMINALNA OBRESTNA MERA
KREDITI ZA ODPIRANJE AKREDITIVA od 3,0 % NOM
REVOLVING KREDITI ZA ODPIRANJE AKREDITIVA od 3,2 % NOM
  OBRESTNA MERA (pribitek v odstotnih točkah na euribor ustrezne ročnosti)
KREDITI ZA ODPIRANJE AKREDITIVA od 2,7 o. t.
REVOLVING KREDITI ZA ODPIRANJE AKREDITIVA od 2,9 o. t.

 

Nadomestila

Nadomestilo se določi glede na  vašo boniteto, kakovost zavarovanja kredita, ročnosti kredita, sodelovanja z banko ter kompleksnosti priprave kredita oz. drugih soglasij.

  NADOMESTILO V EUR
OBDELAVA VLOGE  
za okvirni kredit za odpiranje akreditiva z odloženim polaganjem kritja od 0,11 % do 0,6 % enkratno od višine kredita,
min. 150,00 EUR
   
VODENJE KREDITA  
vodenje okvirnega kredita za odpiranje akreditiva od 0,2 % ob odprtju posameznega akreditiva od zneska odprtega akreditiva ali
od 0,3 % ob odobritvi kredita od zneska okvirnega kredita
   
VSE SPREMEMBE V ZVEZI S KREDITOM  
spremembe kreditov od 0,12 % do 1,1 % enkratno ob spremembi, min. 150,00 EUR
   
PREDČASNO VRAČILO KREDITA  
s prejemom obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 2 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 80,00 EUR
brez prejema obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 3 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 100,00 EUR
   
ODSTOP OD POGODBE  
odstop od kreditne pogodbe po krivdi stranke 1 % od zneska kredita
odstop od odobrenega kredita pred podpisom pogodbe s strani stranke 1 % od odobrenega zneska kredita
   
OSTALE STORITVE PRI KREDITNIH POSLIH  
svetovanje ob odobritvi 100,00 EUR
izdaja potrdil od 6,00 EUR do 10,00 EUR
priprava izbrisnega dovoljenja od 40,00 EUR do 100,00 EUR
deponiranje izbrisnega dovoljenja pri notarju 160,00 EUR
pošiljanje izbrisnega dovoljenja na naslov stranke 3,00 EUR
priprava zemljiškoknjižnega izpiska 5,00 EUR
priprava separatne vloge za zavarovalnico 40,00 EUR
nadomestilo za izdelavo amortizacijskega načrta na željo stranke 40,00 EUR*
opomini in opozorila o neplačevanju do 10,00 EUR
izdaja soglasij kreditojemalcu ali poroku pred statusnimi in drugimi spremembami pravnih oseb v kredtinem razmerju do Abanke od 510,00 EUR do 3.100,00 EUR

* V primeru, da izračun ni povezan z odobrenim kreditom, se nanj obračuna še 22,00 % davek.

NOM – nominalna obrestna mera
o. t. – odstotne točke

Nadomestila in obrestne mere veljajo od 1.10.2019.

 

 

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

Več o okvirnih kreditih za kritje nekritih akreditivov Manj

Kako najeti okvirni kredit za kritje nekritih akreditivov?

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Vedno pravočasno

  Preverite različne plačilne instrumente, ki  omogočajo pregledno, učinkovito in predvsem pravočasno izvrševanje plačil.

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.