O odkupih terjatev

  • Namen

    Pridobitev likvidnih sredstev za vaše podjetje, odkup terjatev omogoči hitrejši pritok denarja.

  • Zavarovanje

    Faktura ali dokazilo o prevzemu blaga pri prodaji blaga, potrjene situacije ali zapisnik o končnem prevzemu pri izvajanju del.

Odkupujemo terjatve

  • Odkupujemo že nastale (ne bodočih) in nezapadle terjatve do kupcev, da pridete do likvidnih sredstev.
  • Odkupujemo tudi terjatve do etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah. Preberite več.
  • Večinoma zadržimo regresno pravico, odkupimo pa jo z določenim diskontom, ki ga sestavljata obrestna mera in nadomestilo za odkup terjatev (na diskont se obračuna 22 % DDV).
  • Ocenimo boniteto terjatve (dolžnika) in pridobimo dokazila, da je terjatev že nastala (faktura ali dokazilo o prevzemu blaga pri prodaji blaga, potrjene situacije ali zapisnik o končnem prevzemu pri izvajanju del).

 

Nadomestila in obrestne mere

 

Odkup terjatev do dolžnikov v Sloveniji NOMINALNA OBRESTNA MERA
do 30 dni 6,50 %
Odkup terjatev do dolžnikov v Sloveniji z regresno pravico  
od 31 dni do vključno 1 leta 7,00 %
Odkup terjatev do dolžnikov v Sloveniji brez regresne pravice  
od 31 dni do vključno 1 leta 8,00 %
   
Odkup terjatev v EUR do dolžnikov v tujini OBRESTNA MERA (pribitek v odstotnih točkah na euribor ustrezne ročnosti)
do 30 dni 6,8 o. t.
Odkup terjatev v EUR do dolžnikov v tujini z regresno pravico  
od 30 dni do vključno 1 leta 7,3 o. t.
   
Odkup terjatev v EUR do dolžnikov v tujini brez regresne pravice  
od 30 dni do vključno 1 leta 8,0 o. t.
Odkup terjatev v EUR do dolžnikov v tujini brez regresne pravice  
do vključno 1 leta 2,0 %
nad 1 letom do vključno 2 let 3,0 %
nad 2 letoma do vključno 5 let 4,0 %

 

NADOMESTILO V EUR  
odkup terjatev enkratno nadomestilo v višini od 0,5 % do 2 %, odvisno od vrste in ročnosti terjatve, povečano za 22 % DDV
OBDELAVA VLOGE od 0,12 % do 1,1 % enkratno od višine odkupa,
min. 100 EUR, povečano za 22 % DDV

NOM – nominalna obrestna mera
o. t. – odstotne točke
Cene in obrestne mere veljajo od 1. 8. 2016.

 

Višina odkupa terjatev

Višina odkupa terjatev se določi skladno z višino terjatve, ki se predlaga v odkup.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev. 

Več o odkupih terjatev Manj

Kako prodati terjatev?