Limit po poslovnem računu

Mi poskrbimo za financiranje, vi za uspešno poslovanje

Z dodatnimi sredstvi na poslovnem računu lahko financirate tekoče poslovanje. Z limitom po poslovnem računu lahko tudi premostite občasen primanjkljaj likvidnih sredstev.

O limitu po poslovnem računu

 • Namen

  Za financiranje tekočega poslovanja in večjo likvidnost podjetja.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja.

 • Za koga?

  Za sedanje in bodoče stranke Abanke.

Zakaj najeti limit po poslovnem računu?

 • Poravnava se z vsakim prilivom na poslovni račun.
 • Sredstva lahko izkoristite nenamensko v sklopu dovoljene prekoračitve sredstev na poslovnem računu.
 • Obresti obračunamo le za črpani del limita.
 • Rok vračila je največ do enega leta.
 • Mesečno plačilo obresti.
 • Višina obrestne mere je odvisna od velikosti pravne osebe, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko.
 • Načini zavarovanja:
  • zastava nepremičnin,
  • zastava premičnin,
  • zastava bančne vloge,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • garancija druge banke ali razvojne agencije,
  • druga za banko sprejemljiva zavarovanja.

 

Višina limita po poslovnem računu

Višino limita po poslovnem računu določimo skladno s potrebami kreditojemalca po obratnih sredstvih in kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

 

Nadomestila in obrestne mere (tabela)

Izhodiščne obrestne mere

Obrestna mera limita po poslovnem računu je spremenljiva in jo določimo na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. 

  NOMINALNA OBRESTNA MERA
do vključno 180 dni od 2,0 % NOM
od 181 dni do vključno 1 leta od 2,2 %  NOM
  OBRESTNA MERA (pribitek v odstotnih točkah na euribor ustrezne ročnosti)
do vključno 180 dni od 1,7 o. t.
od 181 dni do vključno 1 leta od 1,9 o. t.

 

Nadomestila

Nadomestilo se določi glede na  vašo boniteto, kakovost zavarovanja kredita, ročnosti kredita, sodelovanja z banko ter kompleksnosti priprave kredita oz. drugih soglasij.

NADOMESTILO V EUR  
OBDELAVA VLOGE od 0,12 % do 1,1 % enkratno od višine kredita,
min. 150,00 EUR
VODENJE LIMITA PO TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH  
do vključno 6 mesecev 0,45 % enkratno od višine odobrenega limita,
min. 100,00 EUR
nad 6 do vključno 12 mesecev 0,7 % enkratno od višine odobrenega limita,
min. 100,00 EUR
VSE SPREMEMBE V ZVEZI S LIMITOM NA TRR  
spremembe limita na TRR od 0,12 % do 1,1 % enkratno ob spremembi, min. 150,00 EUR
   
ODSTOP OD POGODBE  
odstop od kreditne pogodbe po krivdi stranke 1 % od zneska kredita
odstop od odobrenega kredita pred podpisom pogodbe s strani stranke 1 % od odobrenega zneska kredita
   
OSTALE STORITVE PRI KREDITNIH POSLIH  
svetovanje ob odobritvi 100,00 EUR
izdaja potrdil od 6,00 EUR do 10,00 EUR
priprava izbrisnega dovoljenja od 40,00 EUR do 100,00 EUR
deponiranje izbrisnega dovoljenja pri notarju 160,00 EUR
pošiljanje izbrisnega dovoljenja na naslov stranke 3,00 EUR
priprava zemljiškoknjižnega izpiska 5,00 EUR
priprava separatne vloge za zavarovalnico 40,00 EUR
nadomestilo za izdelavo amortizacijskega načrta na željo stranke 40,00 EUR*
opomini in opozorila o neplačevanju do 10,00 EUR
izdaja soglasij kreditojemalcu ali poroku pred statusnimi in drugimi spremembami pravnih oseb v kredtinem razmerju do Abanke od 510,00 EUR do 3.100,00 EUR

* V primeru, da izračun ni povezan z odobrenim kreditom, se nanj obračuna še 22,00 % davek.

NOM – nominalna obrestna mera

o. t. – odstotne točke

 

Nadomestila in obrestne mere veljajo od 1. 10. 2019.

 

Opozorilo:

Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

 

Več o limitu po poslovnem računu Manj

Kako najeti limit po poslovnem računu?

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Uporaba spletnega bančništva omogoča 24-urni dostop in poceni vaše finančno poslovanje. 

 • Spletna banka na pametnem telefonu ali tablici

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami pri roki.