Kredit za etažne lastnike

Dodatna sredstva za obnovo večstanovanjskih objektov. 

Svež kapital za obnovo večstanovanjskih stavb, izvajanje potrebnih izboljšav in za nujna vzdrževalna dela. S pritokom dodatnih sredstev lahko financirate tudi stroške vzdrževanja.

O kreditu za etažne lastnike

 • Namen

  Za financiranje vzdrževanje, prenove ali izboljšav večstanovanjskih objektov.

 • Zavarovanje

  Zastava sredstev rezervnega sklada.

 • Za koga?

  Za sedanje in nove stranke Abanke z odprtim transakcijskim računom rezervnega sklada za večstanovanjsko stavbo pri Abanki.

Zakaj najeti kredit za etažne lastnike?

 • Skupni kredit omogoča nižje stroške za etažne lastnike.
 • Denar za vzdrževanje in prenovo je na voljo takoj.
 • Doba odplačila kredita je nad 1 in do 10 let.
 • Komunikacija z banko poteka po upravniku, ki podpiše pogodbo.
 • Kreditojemalec je skupnost etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe.
 • Odpre se poseben transakcijski račun rezervnega sklada za večstanovanjsko stavbo v upravljanju.
 • Črpanje kredita je namensko na podlagi predloženih računov, pogodb.
 • Stroški kredita se obračunajo po tarifi Abanke.
 • Obrestna mera je skladna s Sklepom o obrestnih merah Abanke.
 • Kredit zavarujete z zastavo sredstev rezervnega sklada oziroma z zastavo depozita v višini 3 mesečnih obveznostih po kreditu, zavarovalna polica stavbe, zavarovane proti vsem nevarnostim, vinkulirana v korist banke.
 • Pogoji za kreditiranje:
  • Najmanj 10 etažnih lastnikov.
  • Etažni lastniki soglasno (100 %) odločajo o najemu, odplačevanju in zavarovanju posojila v breme rezervnega sklada.
  • Na povprečni letni ravni ne sme biti več kot 5 % neplačil v rezervni sklad, pri čemer se upoštevajo vplačila zadnjega koledarskega leta in zadnjih 6 mesecev tekočega leta.
  • V obdobju zadnjih 12 mesecev morajo povprečni mesečni prilivi na račun rezervnega sklada presegati za vsaj 20 % mesečne obveznosti iz rezervnega sklada (vključno z glavnico in obrestmi po kreditu).

 

Višina kredita za etažne lastnike

Višino kredita za etažne lastnike določimo skladno z višino investicije in kreditno sposobnostjo skupnosti etažnih lastnikov.

 

Opozorilo:

Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev. 

Več o kreditu za etažne lastnike Manj

Kako najeti kredit za etažne lastnike?

 • Dokumenti

  • Vloga
  • Pogodba o opravljanju upravniških storitev
  • Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij
  • Zadnji zaključni račun in finančni podatki o tekočem poslovanju upravnika
  • Načrt vzdrževanja
  • Veljaven seznam etažnih lastnikov
  • Idealni delež etažnih lastnikov na skupnih prostorih
  • Izpisek vplačil v rezervni sklad za konkretno stavbo za zadnje leto in zadnjih šest mesecev tekočega leta
  • Sklep etažnih lastnikov, da najamejo pri Abanki kredit (podatki o kreditu v sklepu: višina kredita, obrestna mera in rok vračila ter soglasje o zavarovanju in odplačevanju kredita v breme rezervnega sklada.
  • Kopija zavarovalne police za zavarovanje stavbe proti vsem nevarnostim (požar, potres, izliv vode ...) in originalno vinkulacijsko potrdilo v korist Abanke
  • Podatek o višini obstoječih in prihodnjih mesečnih obveznostih iz sredstev rezervnega sklada
  • Potrdilo geodetske uprave o identifikacijski oznaki nepremičnine
 • Obiščite svojega poslovnega skrbnika ali najbližjo poslovalnico.

  Za informacije in pridobitev kredita za etažne lastnike se oglasite pri svojem poslovnem skrbniku oziroma v poslovalnici.
  Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali do čim hitrejše in za vas najugodnejše rešitve.

  Poslovalnice

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Za ločeno vodenje sredstev svojih strank

  Za odvetnike, izvršitelje, nepremičninske posrednike in stečajne upravitelje za vodenje sredstev svojih strank.

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Uporaba spletnega bančništva omogo?a 24-urni dostop in poceni vaše finančno poslovanje. 

 • Depozit rezervnega sklada

  Za varno plemenitenje denarja za obnovo večstanovanjskih objektov sklenite nenamenski depozit.