Kratkoročni kredit

Za grajenje vašega podjetja, po vaših načrtih.

Nov priliv finančnih sredstev, ki vam pomaga pri financiranju tekočega poslovanja.

O kratkoročnem kreditu

 • Namen

  Za prosto razpolaganje s sredstvi, ki jih nakažemo na vaš transakcijski račun.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja.

 • Za koga?

  Za sedanje in nove stranke Abanke.

Zakaj najeti kratkoročni kredit?

 • Namenjen je financiranju obratnih sredstev.
 • Omogoča nenamensko porabo.
 • Z zneskom, ki ga nakažemo na vaš račun, lahko prosto razpolagate. 
 • Odplačilna doba kredita je do 12 mesecev.
 • Vračilo kredita je mogoče v obrokih ali v enkratnem znesku ob zapadlosti.
 • Obresti odplačujete mesečno.
 • Kredit se lahko obrestuje z nominalno obrestno mero ali referenčno obrestno mero (euribor + pribitek).
 • Načini zavarovanja:
  • zastava nepremičnin,
  • zastava premičnin,
  • zastava bančne vloge,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • garancija druge banke ali razvojne agencije,

 

Višina kratkoročnega kredita

Višino kratkoročnega kredita določimo skladno s potrebami kreditojemalca po obratnih sredstev in kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

 

Nadomestila in obrestne mere

Izhodiščne obrestne mere

Obrestna mera kratkoročnega kredita je spremenljiva in se določi na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. 

KREDITI V DOMAČI VALUTI  NOMINALNA OBRESTNA MERA
do 30 dni od 1,6 % NOM
od 31 do vključno 90 dni od 1,8 % NOM
od 91 do vključno 180 dni od 2,0 % NOM
od 181 dni do vključno 1 leta od 2,2 % NOM
   
KREDITI V DOMAČI VALUTI OBRESTNA MERA (pribitek v odstotnih točkah na euribor ustrezne ročnosti)
do 30 dni od 1,3 o. t.
od 31 do vključno 90 dni od 1,5 o. t.
od 91 do vključno 180 dni od 1,7 o. t.
od 181 dni do vključno 1 leta od 1,9 o. t.

 

Nadomestila

Nadomestilo se določi glede na  vašo boniteto, kakovost zavarovanja kredita, ročnosti kredita, sodelovanja z banko ter kompleksnosti priprave kredita oz. drugih soglasij.

  NADOMESTILO V EUR
OBDELAVA VLOGE  
izdaja pisma o nameri za odobritev kredita od 110,00 EUR do 1.100,00 EUR, enkratno
kratkoročen kredit od 0,12 % do 1,1 % enkratno od višine kredita,min. 100 EUR
kratkoročen kredit, ki je 100% zavarovan z depozitom 50,00 EUR
   
VSE SPREMEMBE V ZVEZI S KREDITOM  
spremembe kratkoročnih kreditov od 0,12 % do 1,1 % enkratno ob spremembi, min. 100,00 EUR
   
PREDČASNO VRAČILO KREDITA  
s prejemom obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 1 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 60,00 EUR
brez prejema obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 2 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 80,00 EUR
   
ODSTOP OD POGODBE  
odstop od kreditne pogodbe po krivdi stranke 1 % od zneska kredita
   
OSTALE STORITVE PRI KREDITNIH POSLIH  
svetovanje ob odobritvi 40,00 EUR
izdaja potrdil od 6,00 EUR do 10,00 EUR
priprava izbrisnega dovoljenja od 40,00 EUR do 100,00 EUR
deponiranje izbrisnega dovoljenja pri notarju 160,00 EUR
pošiljanje izbrisnega dovoljenja na naslov stranke 3,00 EUR
priprava zemljiškoknjižnega izpiska 5,00 EUR
priprava separatne vloge za zavarovalnico 15,00 EUR
nadomestilo za izdelavo amortizacijskega načrta na željo stranke 40,00 EUR*
opomini in opozorila o neplačevanju do 6,00 EUR
izdaja soglasij kreditojemalcu ali poroku pred statusnimi in drugimi spremembami pravnih oseb v kredtinem razmerju do Abanke od 510,00 EUR do 3.100,00 EUR

* V primeru, da izračun ni povezan z odobrenim kreditom, se nanj obračuna še 22,00 % davek.

NOM – nominalna obrestna mera

o. t. – odstotne točke

 

Nadomestila in obrestne mere veljajo od 1. 1. 2019.

 

Opozorilo:

Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev

Več o kratkoročnem kreditu Manj

Kako najeti kratkoročni kredit?

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

 • Kartica, ki izpolnjuje vaše poslovne potrebe

  Za sodobno plačevanje službenih izdatkov in brezgotovinsko razpolaganje s sredstvi podjetja.

 • Brez skrbi pred nepooblaščenimi nakupi

  Zagotovite si prejemanje varnostnih sporočil o transakcijah na računu in plačilih s karticami na telefon.