Dolgoročni kredit

Finančni val za nove investicije

Dolgoročni kredit je namenjen financiranju vašega poslovanja, nakupu osnovnih sredstev, kot tudi večji naložbi, širitev obsega poslovanja in refinanciranju lastnih sredstev vloženih v investicijo.

O dolgoročnem kreditu

 • Namen

  Dolgoročna sredstva za financiranje vaših investicij in širjenje obsega poslovanja.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja, najpogosteje se uporablja zastava nepremičnin.

 • Za koga?

  Za sedanje in nove stranke Abanke.

Zakaj najeti dolgoročni kredit?

 • Dolgoročni kredit je namenjen financiranju osnovnih sredstev in širjenju obsega poslovanj oziroma financiranju novih poslovnih idej.
 • Črpanje kredita je mogoče v enkratnem znesku ali v dogovorjenih tranšah
 • Doba odplačevanja kredita je od 1 do 15 let.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Mesečno odplačevanje obresti.
 • Načini zavarovanja:
  • zastava nepremičnin,
  • zastava premičnin,
  • zastava bančne vloge,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • garancija druge banke ali razvojne agencije,
  • druga za banko sprejemljiva zavarovanja.

 

Nadomestila in obrestne mere

Izhodiščne obrestne mere

Obrestna mera dolgoročnega kredita je spremenljiva in je določena na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko.

DOLGOROČNI KREDIT V DOMAČI VALUTI OBRESTNA MERA
(pribitek v odstotnih točkah na euribor  ustrezne ročnosti)
nad 1 do vključno 3 let od 2,3 o. t.
nad 3 do vključno 5 let od 2,7 o. t.
nad 5 do vključno 10 let od 3,1 o. t.
nad 10 do vključno 15 let od 3,5 o. t

 

Nadomestila

  NADOMESTILO V EUR
IZDAJA PISMA O NAMERI ZA ODOBRITEV KREDITA               
za kredite do vključno zneska 100.000 EUR 110 EUR enkratno
za kredite od vključno zneska 100.001 EUR 270 EUR enkratno
do vključno zneska 500.000 EUR           
za kredite od vključno zneska 500.001 EUR 380 EUR enkratno
do vključno zneska 1.000.000 EUR
za kredite nad zneskom 1.000.001 EUR 1.100 EUR enkratno
OBDELAVA VLOGE od 0,44 % do 1,9 % enkratno od višine kredita,
min. 130 EUR
DRUGA NADOMESTILA  
dolgoročni kredit v času koriščenja 0,25 % letno
vodenje dolgoročnega kredita 0,1 % od stanja neodplačane glavnice kredita, letno,
min. 100,00 EUR

o. t. – odstotne točke

Nadomestila in obrestne mere veljajo od 18. 8. 2016.

 

Višina dolgoročnega kredita

Višino dolgoročnega kredita določimo skladno z višino investicije, potrebami kreditojemalca po obratnih sredstev in skladno s kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

Več o dolgoročnem kreditu Manj

Kako najeti dolgoročni kredit?

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami pri roki.

 • Spletna banka na pametnem telefonu ali tablici

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami pri roki.