Dolgoročni kredit

Finančni val za nove investicije

Dolgoročni kredit je namenjen financiranju vašega poslovanja, nakupu osnovnih sredstev, kot tudi večji naložbi, širitev obsega poslovanja in refinanciranju lastnih sredstev vloženih v investicijo.

O dolgoročnem kreditu

 • Namen

  Dolgoročna sredstva za financiranje vaših investicij in širjenje obsega poslovanja.

 • Zavarovanje

  Vse oblike zavarovanja, najpogosteje se uporablja zastava nepremičnin.

 • Za koga?

  Za sedanje in nove stranke Abanke.

Zakaj najeti dolgoročni kredit?

 • Dolgoročni kredit je namenjen financiranju osnovnih sredstev in širjenju obsega poslovanj oziroma financiranju novih poslovnih idej.
 • Črpanje kredita je mogoče v enkratnem znesku ali v dogovorjenih tranšah
 • Doba odplačevanja kredita je od 1 do 15 let.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Mesečno odplačevanje obresti.
 • Načini zavarovanja:
  • zastava nepremičnin,
  • zastava premičnin,
  • zastava bančne vloge,
  • zavarovanje pri zavarovalnici,
  • garancija druge banke ali razvojne agencije,
  • druga za banko sprejemljiva zavarovanja.

Višina dolgoročnega kredita

Višino dolgoročnega kredita določimo skladno s potrebami kreditojemalca  in kreditno sposobnostjo kreditojemalca.

 

Nadomestila in obrestne mere

Izhodiščne obrestne mere

Obrestna mera dolgoročnega kredita je spremenljiva in je določena na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, vaše bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko.

DOLGOROČNI KREDIT V DOMAČI VALUTI OBRESTNA MERA
(pribitek v odstotnih točkah na euribor  ustrezne ročnosti)
nad 1 do vključno 3 let od 2,3 o. t.
nad 3 do vključno 5 let od 2,7 o. t.
nad 5 do vključno 10 let od 3,1 o. t.
nad 10 do vključno 15 let od 3,5 o. t

 

Nadomestila

Nadomestilo se določi glede na  vašo boniteto, kakovost zavarovanja kredita, ročnosti kredita, sodelovanja z banko ter kompleksnosti priprave kredita oz. drugih soglasij.

  NADOMESTILO V EUR
OBDELAVA VLOGE  
izdaja pisma o nameri za odobritev kredita od 110,00 EUR do 1.100,00 EUR, enkratno
dolgoročen kredit od 0,25 % do 1,5 % enkratno od višine kredita,min. 130,00 EUR
   
VODENJE KREDITA  
vodenje dolgoročnega kredita 0,1% od stanja neodplačane glavnice kredita, letno, min 100,00 EUR
   
VSE SPREMEMBE V ZVEZI S KREDITOM  
spremembe dolgoročnih kreditov od 0,12 % do 1,1 % enkratno ob spremembi, min. 100,00 EUR
   
PREDČASNO VRAČILO KREDITA  
s prejemom obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 1 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 60,00 EUR
brez prejema obvestila o predčasnem odplačilu vsaj 10 dni pred nameravanim vračilom (pri likvidnostnih kreditih vsaj 2 dni) 2 % od zneska predčasno vrnjenega dela kredita, min. 80,00 EUR
   
ODSTOP OD POGODBE  
odstop od kreditne pogodbe po krivdi stranke 1 % od zneska kredita
odstop od dogovorjene dinamike črpanja dolgoročnega kredita po krivdi stranke 0,3 % od zneska neporabljene tranše
   
OSTALE STORITVE PRI KREDITNIH POSLIH  
svetovanje ob odobritvi 40,00 EUR
izdaja potrdil od 6,00 EUR do 10,00 EUR
priprava izbrisnega dovoljenja od 40,00 EUR do 100,00 EUR
deponiranje izbrisnega dovoljenja pri notarju 160,00 EUR
pošiljanje izbrisnega dovoljenja na naslov stranke 3,00 EUR
priprava zemljiškoknjižnega izpiska 5,00 EUR
priprava separatne vloge za zavarovalnico 15,00 EUR
izdelava načrta za odplačevanje investicijskih kreditov na željo stranke 11,00 EUR
nadomestilo za izdelavo amortizacijskega načrta na željo stranke 40,00 EUR*
opomini in opozorila o neplačevanju do 6,00 EUR
izdaja soglasij kreditojemalcu ali poroku pred statusnimi in drugimi spremembami pravnih oseb v kredtinem razmerju do Abanke od 510,00 EUR do 3.100,00 EUR

* V primeru, da izračun ni povezan z odobrenim kreditom, se nanj obračuna še 22,00 % davek.

NOM – nominalna obrestna mera
o. t. – odstotne točke

Nadomestila in obrestne mere veljajo od 1.1.2019.

 

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev. 

Več o dolgoročnem kreditu Manj

Kako najeti dolgoročni kredit?

Dodatne možnosti in ugodnosti za stranke Abanke

 • Ugodnosti za nove imetnike poslovnih računov

  Za vse, ki prisegate na preprosto finančno poslovanje in cenite pomoč skrbnika računa.

 • Zasebno in hitro urejanje poslovnih financ na spletu

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami pri roki.

 • Spletna banka na pametnem telefonu ali tablici

  Za podjetnike in podjetja, ki želite imeti Abanko in nadzor nad financami pri roki.