Financiranje poslovanja

Široke možnosti financiranja širitve vašega poslovanja, naložb ali le rešitve za občasni primanjkljaj likvidnih sredstev.

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali poiskati primeren kredit za vaše poslovanje.

Vsi produkti

Izberite svojo obliko financiranja poslovanja.

 • Limit po poslovnem računu

  Z dodatnimi sredstvi na poslovnem računu lahko financirate tekoče poslovanje. Z limitom po poslovnem računu lahko tudi premostite občasen primanjkljaj likvidnih sredstev.

 • Kratkoročni kredit

  Nov priliv finančnih sredstev, ki vam pomaga pri financiranju tekočega poslovanja.

 • Kredit etažnim lastnikom

  Svež kapital za obnovo večstanovanjskih stavb, izvajanje potrebnih izboljšav in za nujna vzdrževalna dela. S pritokom dodatnih sredstev lahko financirate tudi stroške vzdrževanja.

 • Dolgoročni kredit

  Dolgoročni kredit je namenjen financiranju vašega poslovanja, nakupu osnovnih sredstev, kot tudi večji naložbi, širitev obsega poslovanja in refinanciranju lastnih sredstev vloženih v investicijo.

 • Revolving kredit

  Finančna podpora, ki omogoča podjetjem občasno koriščenje potrebnih likvidnih sredstev. Črpanje kredita najavite banki dan pred koriščenjem, vračate pa ga z nakazilom prek plačilnega naloga.

 • Okvir za akreditiv

  Stroškovno učinkovit kredit, ki ga uporabite za odprtje mednarodnega in domačega dokumentarnega akreditiva.

 • Viri institucij

  S povezavo banke z drugimi institucijami dobite ugodnejše pogoje financiranja za realizacijo vaših poslovnih idej.

 • Odkupi terjatev

  Hitro do likvidnih sredstev na vašem računu s prodajo nezapadlih terjatev.

 • REPO posli

  REPO (repurchase agreement) je instrument denarnega trga in pomeni začasno prodajo vrednostnih papirjev z obveznim povratnim odkupom. Zanimiv je za vlagatelja (posojilodajalca), ki ima presežke denarja, in tudi imetnika vrednostnih papirjev (posojilojemalca).

 • Ugodnejši krediti iz virov SID banke

  S povezavo banke s SID banko dobite ugodnejše pogoje financiranja za realizacijo vaših poslovnih idej.

Zaupajte našim strokovnjakom.

Vabimo vas, naj Abanka postane vaša banka. Postopek zamenjave banke je hiter in preprost.