Upravljanje premoženja

Prilagojeno vašim potrebam in željam.

Kakovostno upravljanje finančnega premoženja zahteva hiter dostop do pravih informacij, pozorno spremljanje dogajanja na finančnih trgih in prave odločitve ob pravem času, podprte z dolgoročnim strateškim načrtovanjem. 

O upravljanju premoženja

 • Za koga?

  Za najpremožnejše posameznike, katerih prosto finančno premoženje presega 200.000 EUR. 

 • Zakaj?

  Z odgovornimi in premišljenimi potezami lahko ohranite ali zvišate vrednost svojega premoženja.

 • Kdo?

  Vrhunska ekipa izkušenih finančnih svetovalcev, ki vam bodo omogočili dostop do številnih svetovnih finančnih informacij in storitev.

Kaj omogoča storitev upravljanja premoženja?

 • Celovit strokovni pristop.
 • Natančno izvedbo postopka za vsakega izmed štirih korakov upravljanja premoženja. 
 • Upoštevanje davčnega vidika upravljanja vašega premoženja.
 • Vašim potrebam in željam prilagojene rešitve.

Štirje koraki upravljanja premoženja

 1. Finančno načrtovanje – vključuje pripravo profila vlagatelja, analizo in pregled strukture premoženja, oceno finančnih ciljev in oceno naklonjenosti tveganju.
 2. Strateška razporeditev premoženja – gre za razdelitev premoženja med osnovne skupine finančnih naložb; delnice, obveznice in denarne rezerve, in je najpomembnejša odločitev pri investiranju v finančne naložbe. Številne študije so pokazale, da strateška razporeditev premoženja določa od 90 in 95 odstotkov celotne dolgoročne donosnosti in tveganja finančnega premoženja, kar prikazuje tudi spodnja slika.
 3. Razpršitev in upravljanje premoženja – poteka skladno s sprejeto naložbeno strategijo.
 4. Spremljanje in poročanje o stanju in gibanju premoženja – redno prejemate celovita poročila o stanju in gibanju premoženja.

 

Dejavniki, ki vplivajo na dolgoročno donosnost (v %):

 • 93 % strateška razporeditev premoženja,
 • 3 % izbira posamezne naložbe,
 • 2 % čas nakupa,
 • 2 % drugo.

Storitev upravljanja premoženja izvajamo v sodelovanju s strateškimi partnerji, družbo Triglav skladi, d. o. o.

Abanka d.d. (v nadaljevanju Abanka) v sklopu ponudbe privatnega bančništva Abanka Premium ponuja bančne in nebančne storitve. Banka ne prevzema nobenih jamstev v zvezi z nebančnimi storitvami. Pri poslovanju s finančnimi instrumenti Abanka nastopa kot posrednik. Finančni instrumenti niso enaki bančnim depozitom in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog po Zakonu o bančništvu. Pri njihovem nakupu investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral. Banka ne prevzema nobenih jamstev v zvezi s tem in prav tako ne jamči za izpolnitev obveznosti s strani izvajalca storitve, za katerega posreduje. Terjatve strank Abanke, ki so kategorizirane kot neprofesionalne stranke in ki izhajajo iz opravljanja storitev na podlagi pogodb o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev, so vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah, kot ga ureja zakon o trgu finančnih instrumentov. Abanka vse storitve investicijskega bančništva opravlja skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov in Zakona o bančništvu. Vse informacije v zvezi z opravljanjem storitev investicijskega bančništva so zapisane v Pravilih poslovanja s finančnimi instrumenti, ki so vlagatelju na vpogled v Sektorju investicijskega bančništva, Slovenska 58, 1517 Ljubljana ali na spletnem mestu Abanke.

Več Manj

Kontaktirajte nas – izberite najboljše.

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s privatnim bančništvom, vas vabimo, da nas obiščete, pokličete po telefonu ali pišete na premuim@abanka.si.

Abanka d.d.

Smelt, Dunajska 160

1000 Ljubljana

(01) 58 96 571

Aškerčeva 10

3000 Celje

(03) 42 58 144

Erjavčeva 2

5000 Nova Gorica

(05) 33 85 392

 

Naročite se na sestanek