Premoženjska svetovanja

Prave odločitve v pravem času. 

Plemenitenje osebnega in družinskega premoženja zahteva celovit pristop in premišljene nasvete. Naš strokovni pristop, izkušnje in znanja vas spremljajo v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah, finančnih potrebah in željah.

O premoženjskem svetovanju

 • Za koga?

  Za najpremožnejše posameznike, katerih prosto finančno premoženje presega 200.000 EUR. 

 • Zakaj?

  Z odgovornimi in premišljenimi potezami lahko ohranite ali zvišate vrednost svojega premoženja.

 • Kdo?

  Vrhunska ekipa izkušenih finančnih svetovalcev, ki vam bodo omogočili dostop do številnih svetovnih finančnih informacij in storitev.

Kaj omogoča storitev premoženjskega svetovanja?

 • Celovit pristop in premišljene nasvete, ki vam pomagajo k pravim odločitvam ob pravem času.
 • Dostop do pravih informacij in finančnih storitev po vaši meri v sodelovanju z izkušenimi finančnimi svetovalci.
 • Prihranek časa in skrbi, saj se vam ni treba ukvarjati z vprašanji glede ustreznosti naložb, davčne optimizacije in varčevanja za pokojnino.

Področja finančnega svetovanja

 • finančne naložbe
 • davčna optimizacija premoženja
 • naložbe s področja trgov nepremičnin

Abanka d.d. (v nadaljevanju Abanka) v sklopu ponudbe privatnega bančništva Abanka Premium ponuja bančne in nebančne storitve. Banka ne prevzema nobenih jamstev v zvezi z nebančnimi storitvami. Pri poslovanju s finančnimi instrumenti Abanka nastopa kot posrednik. Finančni instrumenti niso enaki bančnim depozitom in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog po Zakonu o bančništvu. Pri njihovem nakupu investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral. Banka ne prevzema nobenih jamstev v zvezi s tem in prav tako ne jamči za izpolnitev obveznosti s strani izvajalca storitve, za katerega posreduje. Terjatve strank Abanke, ki so kategorizirane kot neprofesionalne stranke in ki izhajajo iz opravljanja storitev na podlagi pogodb o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev, so vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah, kot ga ureja zakon o trgu finančnih instrumentov. Abanka vse storitve investicijskega bančništva opravlja skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov in Zakona o bančništvu. Vse informacije v zvezi z opravljanjem storitev investicijskega bančništva so zapisane v Pravilih poslovanja s finančnimi instrumenti, ki so vlagatelju na vpogled v Sektorju investicijskega bančništva, Slovenska 58, 1517 Ljubljana ali na spletnem mestu Abanke.

Več Manj

Kontaktirajte nas – izberite najboljše.

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s privatnim bančništvom, vas vabimo, da nas obiščete, pokličete po telefonu ali pišete na premuim@abanka.si.

Smelt, Dunajska 160

1000 Ljubljana

(01) 58 96 571

Aškerčeva 10

3000 Celje

(03) 42 58 144

Erjavčeva 2

5000 Nova Gorica

(05) 33 85 392

Naročite se na sestanek