Koordiniranje poslov

Vaše zaupanje je naša odgovornost.

Čas je velika dragocenost, zato prepustite našemu privatnemu bančniku, da koordinira vse vaše finančne posle, ki jih imate v okviru Abanke, njenih povezanih oseb in pogodbenih partnerjev.

O koordiniranju poslov

 • Za koga?

  Za najpremožnejše posameznike, katerih prosto finančno premoženje presega 200.000 EUR.

 • Zakaj?

  Z odgovornimi in premišljenimi potezami lahko ohranite ali povečate vrednost svojega premoženja.

 • Kdo?

  Vrhunska ekipa izkušenih finančnih svetovalcev, ki vam bodo omogočili dostop do širokega nabora svetovnih finančnih informacij in storitev.

Kaj omogoča storitev koordiniranje poslov?

 • Koordinacijo vseh finančnih poslov v sklopu Abanke prek ene osebe – vašega privatnega bančnika,
 • celovito in strokovno upravljanje premoženja ter izdelava za vas optimalne naložbene strategije,
 • individualni pristop, pri čemer bančne storitve in produkte oblikujemo po vaši meri,
 • diskretnost obravnave, 
 • razpoložljivost zasebnega bančnika tudi zunaj rednega delovnega časa Abanke,
 • udobno dnevno bančno poslovanje s paketom ekskluzivnih finančnih storitev Premium,
 • celovita premoženjska poročila, ki vam omogočajo jasen pregled nad vašim premoženjem in spremljanje najvišje kakovosti našega dela.

Zasebni bančnik za vas koordinira naslednje finančne posle:

 • bančni depoziti in varčevanja,
 • krediti,
 • vzajemni skladi Triglav skladi, d. o. o.,
 • borzno posredovanje,
 • upravljanje premoženja v sodelovanju z našimi pogodbenimi partnerji,
 • storitev podjetniških financ,
 • naložbe v plemenite kovine,
 • zavarovanja Zavarovalnice Triglav, d. d.

Abanka d.d. (v nadaljevanju Abanka) v sklopu ponudbe privatnega bančništva Abanka Premium ponuja bančne in nebančne storitve. Banka ne prevzema nobenih jamstev v zvezi z nebančnimi storitvami. Pri poslovanju s finančnimi instrumenti Abanka nastopa kot posrednik. Finančni instrumenti niso enaki bančnim depozitom in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog po Zakonu o bančništvu. Pri njihovem nakupu investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral. Banka ne prevzema nobenih jamstev v zvezi s tem in prav tako ne jamči za izpolnitev obveznosti s strani izvajalca storitve, za katerega posreduje. Terjatve strank Abanke, ki so kategorizirane kot neprofesionalne stranke in ki izhajajo iz opravljanja storitev na podlagi pogodb o opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev, so vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniških družbah, kot ga ureja zakon o trgu finančnih instrumentov. Abanka vse storitve investicijskega bančništva opravlja skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov in Zakona o bančništvu. Vse informacije v zvezi z opravljanjem storitev investicijskega bančništva so zapisane v Pravilih poslovanja s finančnimi instrumenti, ki so vlagatelju na vpogled v Sektorju investicijskega bančništva, Slovenska 58, 1517 Ljubljana ali na spletnem mestu Abanke.

Več Manj

Kontaktirajte nas – izberite najboljše.

Če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s privatnim bančništvom, vas vabimo, da nas obiščete, pokličete po telefonu ali pišete na premuim@abanka.si.

Abanka d.d.

Smelt, Dunajska 160

1000 Ljubljana

(01) 58 96 571

Aškerčeva 10

3000 Celje

(03) 42 58 144

Erjavčeva 2

5000 Nova Gorica

(05) 33 85 392

 

Naročite se na sestanek