Osebno bančništvo

Diskretno in zaupno poslovanje v sodelovanju z osebnim bančnikom

Zahtevnejšim in premožnejšim strankam omogočamo nadstandardno in diskretno poslovanje z usposobljenim osebnim bančnikom. Poslovanje z osebnim bančnikom omogoča celovit, kakovosten in oseben pristop do vaših osebnih financ, informiranje o bančnih produktih in spremljanje vašega finančnega poslovanja. 

O osebnem bančništvu

 • Namen

  Za poslovanje z osebnim bančnikom s svojim računom in računi, za katere ste pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.

 • Za koga?

  Za stranke z višjo boniteto in premoženjem, ki imate odprt osebni račun v Abanki.

  Prejemate redne prilive v določeni višini.

  Imate sklenjene vezane vloge ali varčevanja v določenem skupnem znesku.

Kaj omogoča storitev osebnega bančništva?

 • Redno obveščanje o izteku depozitov in varčevanj, limitov, večjih prilivov na vašem računu, o vseh novostih in posebnih ponudbah.
 • Svetovanje o bančnih produktih glede na vaše želje in potrebe.
 • Izvedbo naročil (izvršitev plačilnih nalogov, sklenitev depozitov in varčevanj, spremembe limitov na vaših karticah in podobno) lahko potrdite z mobilnim telefonom s svojim osebnim geslom.
 • Informacije o vašem poslovanju pridobite pri svojem osebnem bančniku tudi po telefonu, navadni ali  e-pošti.
 • O vsebini izvršenega naročila, ki ga bo osebni bančnik izvedel na vašo zahtevo po mobilnem telefonu, boste obveščeni po navadni ali elektronski pošti, kot vam najbolj ustreza.

Skrb za vaše premoženje je naš privilegij.

Diskretnost
Naš odnos temelji na zaupanju, spoštovanju in visoki stopnji diskretnosti.

Skrbnost
Osebni bančnik vas obvešča o dogodkih, ki vplivajo na vaše finančno poslovanje – o izteku depozitov in varčevanj, izrednega limita, o novostih in posebnih ponudbah Abanke.

Odzivnost
Na vaše potrebe se odzivamo hitro. Vaša naročila izvedemo v čim krajšem možnem času.

Strokovnost
Smo strokovnjaki. Poglobimo se v vašo finančno situacijo, da vam hitreje pomagamo pri doseganju ciljev.

Zaupnost
Varujemo vaše podatke, odnos razvijamo s 100 % zaupnostjo.

Osebno poslovanje na daljavo
Prihranite si pot v banko. Informacije o vaših financah lahko pridobite po telefonu, navadni ali  e-pošti. Nekatera naročila lahko izvedete po telefonu.

Varnost
Izvedbo naročil (izvršitev plačilnih nalogov, sklenitev depozitov in varčevanj, spremembe limitov po karticah …) potrdite z mobilnim telefonom s svojim osebnim geslom. O vsebini izvršenega naročila vas tudi pisno obvestimo.

Cene in obrestne mere 

NADOMESTILO V EUR

 

NADOMESTILO ZA UPORABO STORITVE OSEBNO BANČNIŠTVO

brez nadomestila

PLAČILA IN PRENOSI NA RAČUNE FIZIČNE OSEBE ODPRTE PRI BANKI

 

- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru Banke

1,85 EUR po nalogu

- prenosi med računi fizičnih oseb v Banki

brez nadomestila

PLAČILA NA RAČUNE PRAVNIH OSEB, PODJETNIKOV IN ZASEBNIKOV

 

na bančnem okencu Banke v znesku do 50.000 EUR:

 

- vplačilo UPN z OCR vrstico ali QR kodo (avtomatski zajem podatkov)

1,20 EUR po nalogu

- vplačilo UPN z OCR vrstico ali QR kodo (avtomatski zajem podatkov) za uporabnike Aračuna senior

0,55 EUR po nalogu

- obrazec UPN z ročnim vnosom podatkov

1,85 EUR po nalogu

- plačila in prenosi na fiduciarni račun stečajnega upravitelja

7,20 EUR po nalogu

na bankomatu Banke:

 

- depotna enota do 50.000 EUR

nadomestilo kot na bančnem okencu

- avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000 EUR

0,55 EUR po nalogu

na bankomatu druge banke v Sloveniji:

 

- avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000 EUR

1,00 EUR po nalogu

nujni nalog na željo komitenta in nalog nad 50.000 EUR

7,00 EUR po nalogu

s spletno banko Abanet

 

- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke

0,38 EUR po nalogu

- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi

 • do 50.000 EUR
 • nad 50.000 EUR

 

0,38 EUR po nalogu
4,00 EUR po nalogu

- čezmejni nalogi v drugi valuti države članice EU

0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu

- čezmejna nakazila do vključno 50.000,00 EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK ali RON

0,38 EUR po nalogu

prek mobilne banke Abamobi

 

- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke do vključno 14.999,99 EUR

0,37 EUR po nalogu

- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi do vključno 14.999,99 EUR

0,39 EUR po nalogu

- prenosi med računi fizičnih oseb do vključno 14.999,99 EUR

brez nadomestila

- čezmejna nakazila do vključno 14.999,99 EUR

0,39 EUR po nalogu

DVIG GOTOVINE

 

na bankomatu druge banke v Sloveniji in državah članicah EMU

0,52 EUR

na bankomatu v državah izven EMU

1,0 %, min. 2,20 EUR,
maks. 22,10 EUR

na bančnem okencu ali POS-u v drugi banki (domači ali tuji)

1,0 %, min. 2,20 EUR,
maks. 22,10 EUR

iz osebnega računa nerezidenta nad 10.000,00EUR dnevno

0,6%, min. 55,00 EUR

VPOGLED V STANJE NA OSEBNEM RAČUNU

 

na bankomatu drugih bank v Sloveniji

0,45 EUR

IZPIS PROMETA NA BANČNEM AVTOMATU

 

Abanke

0,13 EUR  za posamezno stran izpisa

drugih bank v Sloveniji

0,28 EUR  za posamezno stran izpisa

PRENOS DENARNIH SREDSTEV MED  OSEBNIMI RAČUNI PREK BANČNEGA AVTOMATA

 

Abanke

0,50 EUR  za posamezno transakcijo

drugih bank v Sloveniji

0,90 EUR  za posamezno transakcijo

POOBLASTILO KOMITENTA ZA PLAČILO IZ RAČUNA

 

enkratno plačilo

1,45 EUR po obremenitvi

ročni trajni nalog

0,60 EUR po obremenitvi

avtomatski trajni nalog

0,26 EUR po obremenitvi

SEPA direktna obremenitev

0,26 EUR po obremenitvi

ČEKOVNI BLANKETI

 

zamenjava neporabljenih čekovnih blanketov, ki se glasijo na SIT za čekovne blankete, ki se glasijo na EUR

brez nadomestila

izdaja čekovnih blanketov

0,45 EUR za vsak ček

pošiljanje po pošti

4,00 EUR

ČEZMEJNI / PLAČILNI PROMET S TRETJIMI DRŽAVAMI

 

NAKAZILA

 

do 50.000 EUR v EUR, SEK in RON

1,85 EUR

nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON

7,00 EUR po nalogu

v drugi valuti države članice EU znotraj držav članic EU

- standardni

- nujni

 

0,15 %, min. 8,00 EUR, maks. 170,00 EUR po nalogu

0,25%, min 10,00 EUR, maks. 180,00 EUR po nalogu  

plačilni nalog v tretje države

0,20 %, min. 10,00 EUR. maks. 170,00 EUR po nalogu

skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil do 50.000 EUR (valuta 1 dan)

6,50 EUR po nalogu

skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil nad 50.000 EUR / plačil v tretje države (valuta 1 dan)

6,50 EUR po nalogu

nepopolni čezmejni plačilni nalogi

 

- komitent

v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga

- nekomitent

21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga

nepopolni nalog za plačila v tretje države

 

- komitent

v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga

- nekomitent

21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga

OPOMINI

 

obvestilo za nedovoljeno prekoračitev sredstev (navaden)

brez nadomestila

prvi opomin (navaden)

v višini zamudnih obresti oz. max. 2,50 EUR   

drugi opomin (priporočen)

v višini zamudnih obresti oz. max. 4,00 EUR   

vsak nadaljnji opomin (priporočen s povratnico)

v višini zamudnih obresti oz. max. 5,00 EUR  

OBVEŠČANJE O NEIZVRŠENIH PLAČILNIH NALOGIH

 

interni trajni nalogi (na varčevalne produkte in odplačevanje kreditov v CHF) in direktna obremenitev SEPA

2,00 EUR za obvestilo

Več o osebnem bančništvu Manj

Kako pristopiti k storitvi Osebno bančništvo?

 • Dokumenti

  • osebni dokument

  Če pa pri nas še nimate odprtega osebnega računa, za odprtje računa potrebujete še:

  • davčno številko. 

 • Obiščite najbližjo poslovalnico.

  Vabimo vas, da nas s potrebnimi dokumenti obiščete v najbližji poslovalnici.

  Postopek zamenjave banke je hiter in preprost.

  Poiščite najbližjo poslovalnico