Skupščine delničarjev v letu 2018

 

 

 

 

 

XXXVIII. Skupščina 

Sklic XXXVIII. Skupščine Abanka d. d. je bil objavljen 30.7 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic XXXVIII. Skupščine Abanke d.d.

Sprejeti sklepi XXXVIII. Skupščine Abanke d.d.

XXXVII. Skupščina 

Sklic XXXVII. Skupščine Abanka d. d. je bil objavljen 15.5 2018 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic XXXVII. Skupščine Abanke d.d.

Sprejeti sklepi XXXVII. Skupščine Abanke d.d.

Skupščine delničarjev v letu 2017

XXXVI. Skupščina

Sprejeti sklepi XXXVI. Skupščine Abanka d. d. so bili objavljeni 11.10. 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sprejeti sklepi XXXVI. Skupščine Abanke d.d.

 

XXXV. Skupščina

Sklic XXXV. Skupščine Abanka d. d. je bil objavljen 18.5. 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic XXXV. Skupščine Abanke d.d.

Sprejeti sklepi XXXV. Skupščine Abanke d.d.

 

 

 

 

XXXIV. Skupščina

Sklic XXXIV. Skupščine Abanka d. d. je bil objavljen 23.2 2017 na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet).

Sklic XXXIV. Skupščine Abanke d.d.

Sprejeti sklepi XXXIV. Skupščine Abanke d.d.