Javne objave

 • Abanka d.d. objavlja,

  da je Evropska centralna banka 23. 7. 2019 izdala Sklep glede primernosti Nade Mertik za opravljanje funkcije članice uprave Abanke d.d.

  Uprava Abanke d.d. tako od 24. 7. 2019 deluje v sestavi: mag. Jože Lenič, predsednik uprave, Matej Golob Matzele, član uprave, Nada Mertik, članica uprave.

  Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 24. 7. 2019 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

 • Abanka d.d. objavlja naslednje sporočilo:

  Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je Abanki d.d. zvišala oceno bodočih izgledov iz stabilne v pozitivno. Prav tako je potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja pri »BB+«, oceno vitalnosti pri »bb+« ter kratkoročno oceno kreditnega tveganja pri »B«.

  Bonitetna Agencija Fitch je po objavi banke NKBM z dne 20. junija 2019 o podpisu pogodbe za nakup 100 % deleža Abanke d.d. revidirala in uskladila oceno obeh bank, kot bodoče združene banke.

  Ob formalnem dokončanju privatizacije Abanke d.d. bosta odpravljeni tudi oceni podpore.

  Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 2. julija 2019 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.