Javne objave

  • Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 45. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 5. februarja 2019:

    Nadzorni svet banke se je seznanil z nerevidiranimi izkazi Abanke d.d. za leto 2018.

    Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 5. februarja 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

     

    Uprava Abanke d.d.