Javne objave

  • Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 50. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 8. oktobra 2019:

    Nadzorni svet banke se je seznanil z osnutkom finančnega plana Skupine Abanka za leto 2020 in s finančnimi izkazi do leta 2022.

    Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 8. oktobra 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

    Uprava Abanke d.d.