Javne objave

  • Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 52. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 17. decembra 2019:

    Nadzorni svet banke je soglašal z letnim planom za Abanko in Skupino Abanka za leto 2020 s priloženimi finančnimi plani do leta 2022.

    Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 17. decembra 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

    Uprava Abanke d.d.