Podatki o delnici

Osnovni kapital banke je sestavljen iz 15.100.000 kosovnih delnic.

Delnice so vknjižene v register Centralne klirinško-depotne družbe d.d. Vse delnice so navadne, imenske in istega razreda.