Ključni kazalci na delnico

 

 Konsolidirano v EUR

 2014

 2015

 2016

2017

 Knjigovodska vrednost (nekonsolidirano)

 32,88

 36,32

 40,69

38,34

Knjigovodska vrednost

33,24

36,45

40,85

38,43

 Izplačane dividende na delnico

 0,00

 0,00

 0,00

4,57

 Čisti dobiček na delnico (EPS)

 - 

 2,76

 5,13

2,75

 Število delnic

 15.100.000

 15.100.000

 15.100.000

15.100.000