V družbi prijaznih ljudi –

Sodelavec v Službi upravljanja kreditnih tveganj

V Abanki verjamemo v zaupanje strank, zato skrbno gradimo ekipo in razvijamo zanesljivost poslovanja. V času hitrega tehnološkega razvoja ne pozabljamo na nadzor tveganj, preprečevanje zlorab, integriteto in nadzor nad poslovanjem. Strankam tako omogočamo varnost in zanesljivost, zaposlenim v modernem delovnem okolju pa zavedanje, da stojijo za trdno in ugledno finančno institucijo.

V Abanki smo doma prijazni ljudje, ki ustvarjamo prijazne finančne storitve za naše stranke, razvijamo svoje potenciale in uživamo v družbi nam podobnih, prijaznih ljudi. Ste tudi vi taki? Pridružite se nam!

 

Iščemo novega sodelavca

Za delo v Službi upravljanja kreditnih tveganj v Oddelku ocenjevanja kreditnega tveganja

 

Opis dela in delovnega mesta

Ključne naloge novega sodelavca

 • Identifikacija, merjenje, spremljava in poročanje o tveganjih
 • priprava zahtevnejših analiz in poročil s področja kreditnega tveganja
 • analiza in vrednotenje strank
 • razvoj in oblikovanje strategij, politik in metodologij upravljanja tveganj
 • usmerjanje bančnih procesov z vidika tveganj

Osnovni pogoji za zasedbo delovnega mesta

 • univerzitetna strokovna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri
 • delovne izkušnje s področja tveganj
 • pisno in ustno sporazumevanje v angleškem jeziku
 • dobro poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows
 • pripravljenost za delo v timu in na projektih
 • razvojna ustvarjalnost, analitično presojanje, natančnost
 • potrdilo o nekaznovanosti

Pričakovane sposobnosti in dodatna znanja

Sposobnosti

 • poznavanje področja upravljanja tveganj in poznavanje poslovanja gospodarskih družb
 • zelo dobro poznavanje analize računovodskih izkazov
 • poznavanje področja bančne regulative in bančnega poslovanja
 • analitično razmišljanje in afiniteta do dela s podatki

Osebnost

 • usmerjena v timsko delo, ki vključuje izmenjavo znanja in iskanje načinov za boljše rezultate skupine
 • odgovorna, z visoko stopnjo integritete in zanosa pri delu
 • išče izboljšave in izzive in pri doseganju ciljev ne sprejema statusa quo
 • pozitivno in konstruktivno sodeluje, razvija lastne sposobnosti in izraža željo po dodatnem znanju
 • samo motiviran posameznik, ki prevzame lastništvo nad delom in odgovornost za dokončanje
 • inovativno razmišljanje in iskanje idej

 

Nudimo

 • delo v okolju, ki spodbuja inovativnost, sodelovanje in samoiniciativnost
 • možnosti dodatnih izobraževanj doma in v tujini
 • vrhunske delovne pogoje in vso potrebno opremo za delo
 • delo v družinam prijaznem podjetju, s številnimi prilagoditvami za udobnejše razmerje med delom in zasebnim življenjem, tudi delo na daljavo iz regijskih centrov
 • enakovrednost zaposlitve ne glede na starost, spol, raso, spolno usmerjenost, zakonski status ali druge dejavnike
 • delo v družbeno odgovornem podjetju, ki ceni različnost in podpira znanje
 • delo v skladu z našimi vrednotami: partnerstvom, odličnostjo, inovativnostjo, izvedbo in prijaznostjo.

Delovno mesto je v Ljubljani ali v Celju.

Vsebino in pogoje dela vam bomo podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas ali po dogovoru.

Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do 21. 6. 2019 na naslovu: Abanka d.d., Služba za kadre in organizacijo, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, oziroma na e-naslovu: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom “sodelavec na področju upravljanja kreditnih tveganj”.

O izbiri vas bomo obvestili v osmih dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Nazaj na seznam prostih delovnih mest