Sodelavca v Službi notranje revizije

V Abanki verjamemo v zaupanje strank, zato skrbno gradimo ekipo in razvijamo zanesljivost poslovanja. V času hitrega tehnološkega razvoja ne pozabljamo na nadzor tveganj, preprečevanje zlorab, integriteto in nadzor nad poslovanjem. Strankam tako omogočamo varnost in zanesljivost, zaposlenim v modernem delovnem okolju pa zavedanje, da stojijo za trdno in ugledno finančno institucijo.

V Abanki smo doma prijazni ljudje, ki ustvarjamo prijazne finančne storitve za naše stranke, razvijamo svoje potenciale in uživamo v družbi nam podobnih, prijaznih ljudi. Ste tudi vi taki? Pridružite se nam!

 

Iščemo novega sodelavca v Službi notranje revizije - Strokovni vodja področja revidiranja.

Opis dela in delovnega mesta

Ključne naloge novega sodelavca:

 • koordinacija nalog revizorjev, vključenih v izvedbo poslov na dodeljenem področju revidiranja,
 • nadzor in zagotavljanje kvalitete opravljenih poslov na dodeljenem področja revidiranja skladno z zahtevami standardov,
 • strokovno usmerjanje in prenos znanja dodeljenega področja revidiranja na ostale zaposlene,
 • zagotavljanje vseh informacij / poročil o revizijskih poslih in ostalih nalogah na dodeljenem področju revidiranja za potrebe upravljalnega organa,
 • predlog oblikovanja in vzdrževanje revizijskega okolja na dodeljenem področju revidiranja,
 • izdelava analize tveganj in oblikovanje predlogov notranje revizijskih poslov na področju revidiranja v okviru (letnega) načrtovanja dela SNR,
 • tekoča spremljava zakonodajnih/regulatornih in ostalih novosti ter
 • vodenje in koordinacija dela stalnih ali občasnih delovnih timov ali vodenje projektov.

Osnovni pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • najmanj visoka stopnja strokovna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • strokovni naziv Preizkušeni notranji revizor ali Preizkušeni revizor IS,
 • poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows, Excell, Acess,
 • pisno in ustno sporazumevanje v angleškem jeziku,
 • pripravljenost za delo v timu in na projektih,
 • razvojna ustvarjalnost,
 • potrdilo o nekaznovanosti in
 • najmanj 7 let delovnih izkušenj na področju notranjega revidiranja.

Pričakovane sposobnosti in dodatna znanja

Sposobnosti:

 • zelo dobro poznavanje bančne regulative,
 • poznavanje bančnih procesov in storitev ter
 • poznavanje in praktične izkušnje notranjega revidiranja.

Osebnost:

 • usmerjenost v timsko delo, ki vključuje izmenjavo znanja in iskanje načinov za boljše rezultate skupine,
 • odgovornost, z visoko stopnjo integritete in zanosa pri delu,
 • isnaje izboljšav in izzivov in nesprejemanje statusa quo pri doseganju ciljev,
 • pozitivno in konstruktivno sodelovanje, razvijanje lastnih sposobnosti in izražanje želje po dodatnem znanju,
 • motiviranost posameznika, ki prevzame lastništvo nad delom in odgovornost za dokončanje ter
 • inovativnosti pri razmišljanju in iskanju idej.

 

V Abanki vam nudimo:

 • delo v okolju, ki spodbuja inovativnost, sodelovanje in samoiniciativnost,
 • možnosti dodatnih izobraževanj doma,
 • vrhunske delovne pogoje in vso potrebno opremo za delo,
 • delo v družinam prijaznem podjetju, s številnimi prilagoditvami za udobnejše razmerje med delom in zasebnim življenjem,
 • enakovrednost zaposlitve ne glede na starost, spol, raso, spolno usmerjenost, zakonski status ali druge dejavnike,
 • delo v družbeno odgovornem podjetju, ki ceni različnost in podpira znanje ter
 • delo v skladu z našimi vrednotami: partnerstvom, odličnostjo, inovativnostjo, izvedbo in prijaznostjo.

 

Delovno mesto je v Ljubljani.

Vsebino in pogoje dela vam bomo podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas ali po dogovoru.

Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do 10. 9. 2019 na naslovu: Abanka d.d., Služba za kadre in organizacijo, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, oziroma na e-naslovu: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom “Sodelavec na področju notranjega revidiranja”.

O izbiri vas bomo obvestili v osmih dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Nazaj na seznam prostih delovnih mest