Kadrovski štipendiji (2) razpisujemo za študente

 • magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje - Finančna matematika na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani;
 • interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje – Uporabna statistika, modula biostatistika in matematična statistika – Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana;
 • magistrskega študijskega programa 2. bolonjske stopnje – Kvantitativne finance in aktuarstvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Štipendija je namenjena študentom in študentkam 1. in 2. letnika zgoraj navedenih magistrskih študijskih programov.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,
 • dosegajo višjo povprečno oceno,
 • imajo praktične izkušnje s programskim jezikom R,
 • so jim znane metode modeliranja in napovedovanja,
 • poznajo orodje za delo z bazami podatkov (SQL),
 • imajo izkazane delovne izkušnje z uporabo metod modeliranja (reference),
 • imajo višji nivo uporabnega znanja angleškega jezika.

Kaj ponujamo štipendistom?

 • mesečno štipendijo,
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela v Področju upravljanja tveganj,
 • možnost pisanja magistrske naloge na primerih iz prakse banke,
 • zaposlitev po zaključku študija in razvoj kariere v banki v Področju upravljanja tveganj.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno s štipendijsko politiko z Abanko d.d. sklenil/sklenila pogodbo o štipendiranju.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist,
 • življenjepis s fotografijo,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno,
 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • izjavo študenta, da ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo naše zahteve in pogoje povabili na kadrovski pogovor.

Rok in oddaja vloge:

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do 08.04.2019, na elektronski naslov Kadrovska.sluzba@abanka.si z zadevo »Kadrovska štipendija«.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonsko številko (01) 471 82 51 ali (01) 471 89 05 ali na elektronski naslov kadrovska.sluzba@abanka.si.

Jesenska bančna šola za študente

V septembru bomo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani organizirali 3-dnevno intenzivno šolo bančništva. Na bančni šoli čakajo študente zanimive delavnice, srečanja z vodstvom Abanke in nagrade za najboljše udeležence. Šola bo potekala od 11. do 13. septembra 2019, v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani. Če vas zanima področje bančništva, ste študent ekonomije, računalništva in informatike ali matematike in fizike, lahko za prijavo pišete na jana.benedik@ef.uni-lj.si