Zaposlitev v Abanki

Dinamično delovno okolje, ekipa predanih sodelavcev in pridobivanje novega znanja čakajo na vas. Omogočamo vaš osebni in strokovni napredek v motivirani ekipi prijaznih ljudi.

Ponujamo izzive in priložnosti za učenje ter rast. Pridružite se naši ekipi.

Našim zaposlenim omogočamo:

 • pridobivanje in nadgradnjo sedanjega znanja z različnimi oblikami internih in eksternih izobraževanj;
 • sofinanciranje študija ob delu;
 • prenos znanja in izkušenj ter pomoč pri prevzemanju novih delovnih nalog z uporabo sistema medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva;
 • različne možnosti napredovanja in nagrajevanja;
 • financiranje premij dodatnega pokojninskega zavarovanja;
 • pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja;
 • možnost za aktivno preživljanje prostega časa v sklopu bančnega športnega in planinskega društva.

Posebno pozornost namenjamo:

 • sistematičnemu delu s ključnimi kadri in privabljanju najboljših na trgu dela;
 • vzgajanju kompetentnih naslednikov;
 • dobremu notranjemu komuniciranju;
 • gradnji kulture izboljšav in inovacij;
 • merjenju organizacijskega ozračja ter zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih;
 • letnim pogovorom zaposlenih z njihovimi nadrejenimi.

Preverite, kako poteka proces zaposlitve v Abanki. Manj

Prosta delovna mesta

Sprejmete izziv? Veseli nas, da se zanimate za delo v Abanki.

Na tej strani so osnovni podatki o objavljenih potrebah po delu pri nas.

Kadrovsko štipendiranje

Abanka enkrat na leto razpiše kadrovske štipendije, namenjene študentom, ki:

 • pri študiju dosegajo višjo povprečno oceno;
 • redno napredujejo v višje letnike;
 • so motivirani in ambiciozni ter se prepoznajo v naših vrednotah.

Štipendije razpisujemo za različne študijske smeri v odvisnosti od naših kadrovskih potreb.

Štipendistom omogočamo:

 • mesečno štipendijo;
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela na področju študija;
 • možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na praktičnih primerih iz prakse banke;
 • zaposlitev po končanem študiju in razvoj kariere v banki.

Trenutno ne razpisujemo kadrovskih štipendij.