Zaposlitev v Abanki

Dinamično delovno okolje, ekipa predanih sodelavcev in pridobivanje novega znanja čakajo na vas. Omogočamo vaš osebni in strokovni napredek v motivirani ekipi prijaznih ljudi.

Ponujamo izzive in priložnosti za učenje ter rast. Pridružite se naši ekipi.

Našim zaposlenim omogočamo:

 • pridobivanje in nadgradnjo sedanjega znanja z različnimi oblikami internih in eksternih izobraževanj;
 • sofinanciranje študija ob delu;
 • prenos znanja in izkušenj ter pomoč pri prevzemanju novih delovnih nalog z uporabo sistema medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva;
 • različne možnosti napredovanja in nagrajevanja;
 • financiranje premij dodatnega pokojninskega zavarovanja;
 • pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja;
 • možnost za aktivno preživljanje prostega časa v sklopu bančnega športnega in planinskega društva.

Posebno pozornost namenjamo:

 • sistematičnemu delu s ključnimi kadri in privabljanju najboljših na trgu dela;
 • vzgajanju kompetentnih naslednikov;
 • dobremu notranjemu komuniciranju;
 • gradnji kulture izboljšav in inovacij;
 • merjenju organizacijskega ozračja ter zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih;
 • letnim pogovorom zaposlenih z njihovimi nadrejenimi.

Preverite, kako poteka proces zaposlitve v Abanki. Manj

Kadrovsko štipendiranje

Abanka enkrat na leto razpiše kadrovske štipendije, namenjene študentom, ki:

 • pri študiju dosegajo višjo povprečno oceno;
 • redno napredujejo v višje letnike;
 • so motivirani in ambiciozni ter se prepoznajo v naših vrednotah.

Štipendije razpisujemo za različne študijske smeri v odvisnosti od naših kadrovskih potreb.

Štipendistom omogočamo:

 • mesečno štipendijo;
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela na področju študija;
 • možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na praktičnih primerih iz prakse banke;
 • zaposlitev po končanem študiju in razvoj kariere v banki.

Prosta delovna mesta

Sprejmete izziv? Veseli nas, da se zanimate za delo v Abanki.

Na tej strani so osnovni podatki o objavljenih potrebah po delu pri nas.

V Abanki ponujamo priložnost in izziv ter vabimo k sodelovanju:

1. Komercialiste (m/ž) za delo v poslovalnici

 Vsebina dela bo povezana predvsem z naslednjimi nalogami:

 • prodaja bančnih storitev pravnim in fizičnim osebam,

 • opravljanje komercialnih in podpornih del vezanih na bančno poslovanje v poslovalnici,

 • navezovanje poslovnih stikov in promocija storitev banke.

 Od novih sodelavcev pričakujemo:

 • najmanj  V. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,

 • najmanj 4 mesecev delovnih izkušenj,

 • zaželene so izkušnje na področju trženja in prodaje ter pri poslovanju z gotovino,

 • veselje do dela z ljudmi,

 • dobre komunikacijske sposobnosti in prodajno naravnanost,

 • vestnost in natančnost,

 • samostojnost in zanesljivost.

K sodelovanju vabimo več sodelavcev, za delo v poslovalnicah, ki se nahajajo v Ljubljani, Novem mestu, Novi Gorici in v Velenju.

Vsebino in pogoje dela vam bomo podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje po dogovoru.

Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo na naslovu: Abanka d.d., Služba za kadre in organizacijo, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana oziroma na e-naslovu: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »komercialist« in lokacijo poslovalnice.

 

2. Svetovalca strankam (m/ž) za delo v Kontaktnem centru 

Vsebina dela bo povezana predvsem z naslednjimi nalogami:

 • pisno in ustno informiranje strank o bančnih storitvah preko vseh komunikacijskih kanalov, 

 • prodaja bančnih storitev pravnim in fizičnim osebam, 

 • nudenje tehnične pomoči uporabnikom mobilne in elektronske banke, 

 • priprava in kontrola odgovorov strankam,

 • reševanje reklamacij in pritožb strank, 

 • sodelovanje v občasnih ali stalnih delovnih timih,

 • druga dela po nalogu vodje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so: 

 • VI/2. (alternativno V.) stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,

 • najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki imajo:

 • poznavanje bančnih storitev in prodajnih poti,

 • pripravljenost za delo s strankami,

 • osnovno sporazumevanje v angleškem jeziku,

 • ustrezne komunikacijske sposobnosti in prodajno naravnanost,

 • zanesljivost, odgovornost in fleksibilnost.

Lokacija opravljanja dela je v Ljubljani.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje po dogovoru. Če menite, da izpolnjujete zahtevane pogoje in vam objavljeno delovno mesto predstavlja osebni in strokovni izziv, vas vabimo, da nam pisne ponudbe pošljete na naslov: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »svetovalec strankam – KC«.

 

3. Razvojnega tehnologa (m/ž)

Naloge novega sodelavca bodo predvsem:

 • izboljšanje in racionalizacija postopkov pri bančnem poslovanju in bančnih storitvah,

 • izvajanje projektnih nalog in oblikovanje standardov razvoja,

 • zajem uporabniških zahtev in sodelovanje z uporabniki pri pripravi uporabniške dokumentacije,

 • priprava primerov uporabe, tehnoloških zahtevkov in druge projektne dokumentacije,

 • izdelava programskih specifikacij,

 • sodelovanje s programerji pri razvoju informacijske podpore,

 • testiranje programskih rešitev,

 • priprava tehničnih navodil,

 • koordinacija dela stalnih ali občasnih delovnih timov ali vodenje projektov.

Od novega sodelavca pričakujemo:

 • VII. stopnja strokovne izobrazbe računalniške, ekonomske ali druge ustrezne smeri,

 • 48 mesecev delovnih izkušenj, zaželene so izkušnje na kartičnem poslovanju, plačilnem prometu ali drugih bančnih znanjih,

 • ustno in pisno sporazumevanje v angleškem jeziku,

 • dobre komunikacijske veščine,

 • razumevanje metodologij razvoja programske opreme,

 • samostojnost in samoiniciativnost pri delu,

 • analitično presojanje, natančnost,

 • pripravljenost za delo v timu.

Lokacija opravljanja dela je v Ljubljani.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje po dogovoru. Če menite, da izpolnjujete zahtevane pogoje in vam objavljeno delovno mesto predstavlja osebni in strokovni izziv, vas vabimo, da nam pisne ponudbe pošljete na naslov: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »razvojni tehnolog«.

 

4. Skrbnika varnosti informacijskih sistemov (m/ž)

Naloge novega sodelavca bodo predvsem:

 • koordinacija in razvoj varovanja informacijskih sredstev,

 • analiziranje tveganj informacijske varnosti,

 • izvajanje izobraževanja s področja informacijske varnosti,

 • spremljanje in nadzor stanja informacijske varnosti,

 • sodelovanje pri razvoju IT sistemov,

 • poročanje o varnostnih incidentih,

 • koordinacija dela stalnih ali občasnih delovnih timov ali vodenje projektov.

Od novega sodelavca pričakujemo:

 • najmanj VII. stopnja strokovne izobrazbe računalniške ali druge ustrezne smeri,

 • 48 mesecev delovnih izkušenj,

 • certificirana znanja s področja upravljanja varovanja informacijskih sistemov oz. revizije informacijskih sistemov,

 • samostojnost in samoiniciativnost pri delu,

 • analitično presojanje, natančnost,

 • pripravljenost za delo v timu.

Nudimo:

 • raznoliko in pestro delo,

 • priložnost za poklicni razvoj in strokovno uveljavitev,

 • izpolnitev poklicnih ambicij.

Delovno mesto je v Ljubljani.

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili po dogovoru. Vsebino in pogoje dela vam bomo še podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Če menite, da izpolnjujete zahtevane pogoje in vam objavljeno delovno mesto predstavlja osebni in strokovni izziv, vas vabimo, da nam pisne ponudbe pošljete na naslov: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »skrbnik varnosti IS«.

 

5. Samostojnega informatika - programerja (m/ž)

Naloge novega sodelavca bodo predvsem:

 • razvoj aplikacij,

 • izdelava programskih specifikacij,

 • vzpostavljanje in povezovanje ter nadzor delovanja informacijskih sistemov,

 • skrbništvo informacijskih sistemov,

 • koordinacija uporabnikov in izvajalcev/vzdrževalcev informacijskih sistemov,

 • koordinacija dela stalnih ali občasnih delovnih timov ali vodenje projektov,

 • druga dela po nalogu vodje.

Od novega sodelavca pričakujemo:

 • zaželena VII. stopnja strokovne izobrazbe računalniške ali druge ustrezne smeri,

 • poznavanje programskega jezika Delphi ali razvoja Android aplikacij

 • ustno in pisno sporazumevanje v angleškem jeziku,

 • samostojnost in samoiniciativnost pri delu,

 • analitično presojanje, natančnost,

 • pripravljenost za delo v timu.

Delovno mesto je v Ljubljani.

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili po dogovoru. Vsebino in pogoje dela vam bomo še podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Če menite, da izpolnjujete zahtevane pogoje in vam objavljeno delovno mesto predstavlja osebni in strokovni izziv, vas vabimo, da nam pisne ponudbe pošljete na naslov: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom "samostojni informatik-programer".

 

6. Sodelavca (m/ž) za delo na področju tržnega komuniciranja

Naloge novega sodelavca bodo predvsem:

 • skrb za razvoj storitvenih blagovnih znamk, ki se nanašajo na napredne digitalne bančne poti,

 • merjenje uporabniške izkušnje na spletnem portalu in drugih digitalnih komunikacijskih poteh in predlaganje izboljšav ter skrb za izvajanje le teh,

 • priprava plana razvoja ključnih komunikacijskih digitalnih orodij v banki in izvajanje nalog za njegovo uresničitev, 

 • postavljanje in merjenje različnih ciljev digitalnih marketinških aktivnosti, 

 • spremljanje konkurence in zlasti novosti na digitalnem marketingu tako finančne/bančne industrije kot širše v storitveni branži, njihovo uvajanje v bančno okolje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • najmanj višja stopnja strokovne izobrazbe družboslovne ali druge ustrezne smeri,

 • pisno in ustno sporazumevanje v angleškem jeziku,

 • dobro poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows,

 • pripravljenost za delo v timu.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki:

 • poznajo in že uporabljajo sodobna digitalna marketinška orodja, 

 • poznajo in že uporabljajo sodobna marketinška orodja za dvig prepoznavnosti storitvene blagovne znamke,

 • in tudi za pospeševanje prodaje, po možnosti v finančni industriji,

 • poznajo in že uporabljajo orodja spletne analitike.

Delovno mesto je v Ljubljani.

Vsebino in pogoje dela vam bomo podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas ali po dogovoru. Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo na naslovu: Abanka d.d., Služba za kadre in organizacijo, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana oziroma na e-naslovu: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »sodelavec na področju tržnega komuniciranja«.

 

7. Sodelavca (m/ž) za delo na področju notranje revizije

Od kandidata pričakujemo:

 • najmanj visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri,

 • poglobljeno poznavanje bančne regulative in regulatornega področja,

 • zelo dobro poznavanje bančnih procesov in produktov,

 • dobro poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows,

 • analitično presojanje, natančnost,

 • pripravljenost za delo v timu,

 • ustno in pisno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Želena znanja in izkušnje kandidata:

 • izkušnje s področja ocenjevanja operativnega tveganja in IT tveganj,

 • poznavanje upravljanja tveganj v banki, vključno z izkušnjami na področju ICCAP in ILAAP ter ALM,

 • izkušnje in znanja s področja modeliranja,

 • poznavanje informacijske tehnologije in varovanja informacij,

 • poznavanje MSRP,

 • izkušnje na področju upravljanje projektov,

 • strokovni naziv preizkušeni notranji revizor / preizkušeni revizor IS.

Naloge sodelavca bodo predvsem:

 • izvajanje kompleksnih notranjih revizij,

 • programiranje in usmerjanje ter izvajanje procesov notranje revizije,

 • koordinacija dela stalnih ali občasnih delovnih skupin.

Delovno mesto je v Ljubljani.

Vsebino in pogoje dela vam bomo še podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje po dogovoru. V kolikor menite, da vam objavljeno delovno mesto ustreza in si želite novih delovnih izzivov, vas vabimo, da nam pisne ponudbe posredujete na naslov: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »sodelavec za področje notranje revizije«.

 

8. Projektno vodjo (m/ž)

Naloge novega sodelavca bodo predvsem:

 • definiranje projektnih ciljev in izdelava plana izvedbe,

 • opredelitev načina sodelovanja in komuniciranja članov tima, organiziranje izvedbe ter strokovno sodelovanje pri izvajanju projektnih aktivnosti,

 • kontroliranje in poročanje o izvajanju projekta,

 • upravljanje projektnega okolja

Želena znanja in izkušnje kandidata:

 • VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali organizacijske smeri,

 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja dela (vodenje projektov in vodenje sodelavcev),

 • pisno in ustno sporazumevanje v angleškem jeziku,

 • dobro poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows,

 • pripravljenost za delo v timu.

Delovno mesto je v Ljubljani.

Vsebino in pogoje dela vam bomo še podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje po dogovoru. Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo na naslovu: Abanka d.d., Služba za kadre in organizacijo, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana oziroma na e-naslovu: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »projektni vodja«.

 

9. Sistemskega inženirja v Oddelku razvoja informacijske infrastrukture (m/ž)

Naloge novega sodelavca bodo predvsem:

 • sistemska administracija različnih strežnikov in storitev,

 • sodelovanje pri načrtovanju razvoja informacijskega sistema,

 • izdelava navodil in standardov s področja dela,

 • koordinacija z zunanjimi izvajalci/vzdrževalci informacijskih sistemov,

 • koordinacija dela stalnih ali občasnih delovnih timov.

Od novega sodelavca pričakujemo:

 • najmanj 6/1 strokovno izobrazbo računalniške ali druge ustrezne smeri,

 • 36 mesecev delovnih izkušenj,

 • znanje angleškega jezika,

 • samoiniciativnost, sistematičnost, vestnost in natančnost,

 • sposobnost samostojnega, timskega in projektnega dela,

 • dojemljivost za spremembe ter sposobnost dokumentiranja izvedenih del.

Prednost bodo imeli kandidati, ki s poznavanjem sledečih področij dela:

 • centralizirano upravljanje končnih naprav uporabnikov (osebni računalniki, mobilne naprave, ...),

 • upravljanje middleware programske opreme (IBM WAS, IBM BPM),

 • upravljanje Windows in Linux/Unix strežniških sistemov in sistemskih servisov,

 • programiranje skript (PowerShell, batch, ShellScript, Python …),

 • znanje in izkušnje uporabe storitev v oblaku (Azure, Amazon),

 • znanje in izkušnje na področju sistemov za kontejnerizacijo aplikacij in mikrostoritev (Docker, Kubernetes),

 • gradnja urejenega in dokumentiranega informacijskega sistema.

Nudimo:

 • raznoliko in pestro delo,

 • priložnost za poklicni razvoj in strokovno uveljavitev.

Delovno mesto je v Ljubljani.

Vsebino in pogoje dela vam bomo podrobneje predstavili v osebnem pogovoru.

Če menite, da izpolnjujete zahtevane pogoje in vam objavljeno delovno mesto predstavlja osebni in strokovni izziv, vas vabimo, da nam pisne ponudbe pošljete na naslov: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »sistemski inženir v Področju informatike«.

O izbiri vas bomo obvestili najkasneje v osmih dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom, za posamično delovno mesto.