Zaposlitev v Abanki

Dinamično delovno okolje, ekipa predanih sodelavcev in pridobivanje novega znanja čakajo na vas. Omogočamo vaš osebni in strokovni napredek v motivirani ekipi prijaznih ljudi.

Ponujamo izzive in priložnosti za učenje ter rast. Pridružite se naši ekipi.

Našim zaposlenim omogočamo:

 • pridobivanje in nadgradnjo sedanjega znanja z različnimi oblikami internih in eksternih izobraževanj;
 • sofinanciranje študija ob delu;
 • prenos znanja in izkušenj ter pomoč pri prevzemanju novih delovnih nalog z uporabo sistema medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva;
 • različne možnosti napredovanja in nagrajevanja;
 • financiranje premij dodatnega pokojninskega zavarovanja;
 • pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja;
 • možnost za aktivno preživljanje prostega časa v sklopu bančnega športnega in planinskega društva.

Posebno pozornost namenjamo:

 • sistematičnemu delu s ključnimi kadri in privabljanju najboljših na trgu dela;
 • vzgajanju kompetentnih naslednikov;
 • dobremu notranjemu komuniciranju;
 • gradnji kulture izboljšav in inovacij;
 • merjenju organizacijskega ozračja ter zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih;
 • letnim pogovorom zaposlenih z njihovimi nadrejenimi.

Preverite, kako poteka proces zaposlitve v Abanki. Manj

Kadrovsko štipendiranje

Abanka enkrat na leto razpiše kadrovske štipendije, namenjene študentom, ki:

 • pri študiju dosegajo višjo povprečno oceno;
 • redno napredujejo v višje letnike;
 • so motivirani in ambiciozni ter se prepoznajo v naših vrednotah.

Štipendije razpisujemo za različne študijske smeri v odvisnosti od naših kadrovskih potreb.

Štipendistom omogočamo:

 • mesečno štipendijo;
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela na področju študija;
 • možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na praktičnih primerih iz prakse banke;
 • zaposlitev po končanem študiju in razvoj kariere v banki.

 

Si ambiciozen, inovativen, motiviran in dosegaš nadpovprečne študijske uspehe?

Želiš delati v kreativnem okolju prijaznih ljudi in svoje teoretično znanje preizkusiti v praksi?

Želiš priložnost za zaposlitev po zaključku študija?

 

Abanka d.d.

razpisuje tri kadrovske štipendije

za študijsko leto 2017/2018

 

Štipendije razpisujemo za:

 1. univerzitetni/strokovni študijski program 1. stopnje - Računalništvo in informatika ali interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika na FRI - Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani;

 2. magistrski študijski program 2. stopnje:

 • Organizacija in management informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede

ali

 • Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti Ljubljana.

 

Štipendija je namenjena študentom in študentkam univerzitetnega/strokovnega študijskega programa 1. stopnje (pod točko 1) ali študentom in študentkam magistrskega programa 2. stopnje navedenih fakultet pod točko 2.  

 

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno napredujejo v višje letnike,

 • dosegajo visoko povprečno oceno,

 • jih veseli delo z mobilnimi napravami in spletnimi aplikacijami,

 • uživajo pri reševanju zahtevnih težav,

 • jih zanimajo nove tehnologije in njihova uporaba.

 

Kaj ponujamo štipendistom?

 • mesečno štipendijo,

 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela, z reševanjem izzivov s področja informatike na razvoju mobilnih in spletnih rešitev,

 • možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na primerih iz prakse banke,

 • zaposlitev po zaključku študija in razvoj kariere v banki na področju načrtovanja in razvoja inovativnih sistemov mobilnega in spletnega bančništva in uporaba najsodobnejše tehnologije.

 

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno s štipendijsko politiko z Abanko d.d. sklenil/a pogodbo o štipendiranju.

 

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist,

 • življenjepis s fotografijo,

 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno,

 • potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/2018,

 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,

 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

 • izjavo študenta, da še ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

   

Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo naše zahteve in pogoje povabili na kadrovski pogovor.

Rok in oddaja vloge:

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do 31.10.2017, na elektronski naslov Kadrovska.sluzba@abanka.si z zadevo »Kadrovska štipendija«.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonsko številko (01) 471 89 05 (med 9. in 12. uro) ali na elektronski naslov kadrovska.sluzba@abanka.si.

Prosta delovna mesta

Sprejmete izziv? Veseli nas, da se zanimate za delo v Abanki.

Na tej strani so osnovni podatki o objavljenih potrebah po delu pri nas.