Zaposlitev v Abanki

Dinamično delovno okolje, ekipa predanih sodelavcev in pridobivanje novega znanja čakajo na vas. Omogočamo vaš osebni in strokovni napredek v motivirani ekipi prijaznih ljudi.

Ponujamo izzive in priložnosti za učenje ter rast. Pridružite se naši ekipi.

Našim zaposlenim omogočamo:

 • pridobivanje in nadgradnjo sedanjega znanja z različnimi oblikami internih in eksternih izobraževanj;
 • sofinanciranje študija ob delu;
 • prenos znanja in izkušenj ter pomoč pri prevzemanju novih delovnih nalog z uporabo sistema medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva;
 • različne možnosti napredovanja in nagrajevanja;
 • financiranje premij dodatnega pokojninskega zavarovanja;
 • pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja;
 • možnost za aktivno preživljanje prostega časa v sklopu bančnega športnega in planinskega društva.

Posebno pozornost namenjamo:

 • sistematičnemu delu s ključnimi kadri in privabljanju najboljših na trgu dela;
 • vzgajanju kompetentnih naslednikov;
 • dobremu notranjemu komuniciranju;
 • gradnji kulture izboljšav in inovacij;
 • merjenju organizacijskega ozračja ter zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih;
 • letnim pogovorom zaposlenih z njihovimi nadrejenimi.

Preverite, kako poteka proces zaposlitve v Abanki. Manj

Kadrovsko štipendiranje

Abanka enkrat na leto razpiše kadrovske štipendije, namenjene študentom, ki:

 • pri študiju dosegajo višjo povprečno oceno;
 • redno napredujejo v višje letnike;
 • so motivirani in ambiciozni ter se prepoznajo v naših vrednotah.

Štipendije razpisujemo za različne študijske smeri v odvisnosti od naših kadrovskih potreb.

Štipendistom omogočamo:

 • mesečno štipendijo;
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela na področju študija;
 • možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na praktičnih primerih iz prakse banke;
 • zaposlitev po končanem študiju in razvoj kariere v banki.

 

Si ambiciozen, inovativen, motiviran in dosegaš nadpovprečne študijske uspehe?

Želiš delati v kreativnem okolju prijaznih ljudi in svoje teoretično znanje preizkusiti v praksi?

Želiš priložnost za zaposlitev po zaključku študija?

 

Abanka d.d. razpisuje dve kadrovski štipendiji za študijsko leto 2017/2018

 

Štipendiji razpisujemo za:

 

 • magistrski študijski program 2. stopnje - Finančna matematika na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani

in

 • magistrski študijski program 2. stopnje – Kvantitativne finance in aktuarstvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 

Štipendija je namenjena študentom in študentkam 1. in 2. letnika zgoraj navedenih magistrskih študijskih programov.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 

 • redno opravljajo svoje študijske obveznosti,

 • dosegajo višjo povprečno oceno,

 • imajo praktične izkušnje s programskim jezikom R,

 • so jim znane metode matematičnega modeliranja,

 • poznajo orodje za delo z bazami podatkov (SQL),

 • imajo izkazane delovne izkušnje z uporabo metod modeliranja (reference),

 • imajo višji nivo uporabnega znanja angleškega jezika.

Kaj ponujamo štipendistom?

 

 • mesečno štipendijo,

 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela v Področju upravljanja tveganj,

 • možnost pisanja magistrske naloge na primerih iz prakse banke,

 • zaposlitev po zaključku študija in razvoj kariere v banki v Področju upravljanja tveganj.

 

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno s štipendijsko politiko z Abanko d.d. sklenil/a pogodbo o štipendiranju.

 

Prijava na razpis mora vsebovati:

 

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist,

 • življenjepis s fotografijo,

 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno,

 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,

 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,

 • izjavo študenta, da še ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

 

Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo naše zahteve in pogoje povabili na kadrovski pogovor. Štipendija bo podeljena študentu/ki, ki bo imel urejen vpis v zgoraj navedene študijske programe v študijskem letu 2017/2018, na podlagi naknadno dostavljenega potrdila o vpisu.

Rok in oddaja vloge:

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do 24.09.2017, na elektronski naslov Kadrovska.sluzba@abanka.si z zadevo »Kadrovska štipendija«.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonsko številko (01) 471 82 51 ali (01) 471 89 05 (med 9. in 12. uro) ali na elektronski naslov kadrovska.sluzba@abanka.si.

Prosta delovna mesta

Sprejmete izziv? Veseli nas, da se zanimate za delo v Abanki.

Na tej strani so osnovni podatki o objavljenih potrebah po delu pri nas.


V Abanki ponujamo priložnost in izziv ter vabimo k sodelovanju

 

sodelavca (m/ž) za delo na področju upravljanja z bilanco banke v Službi za upravljanje z bilanco
 

Naloge novega sodelavca bodo predvsem:

 • razvoj statističnih modelov za merjenje likvidnostne in obrestne pozicije banke,

 • validacija internih modelov,

 • razvoj in oblikovanje metodologij na področju upravljanja z obrestno in likvidnostno pozicijo banke,

 • izdelava zahtevnejših analiz,

 • druga dela po nalogu vodje.


Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe s področja finančne matematike, ekonomije, ekonometrije ali druge ustrezne smeri,

 • poznavanje orodij  in programskih jezikov ter orodij za statistično obdelavo podatkov,

 • pisno in ustno sporazumevanje v angleškem jeziku,

 • sposobnost timskega in projektnega dela,

 • razvojna ustvarjalnost, analitično presojanje, natančnost,

 • samostojnost, samoiniciativnost in zanesljivost.


Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke, ki imajo:

 • poznavanje orodij za delo z bazami podatkov ("SQL"), 

 • delovne izkušnje s področja razvoja in validacije modelov denarnih tokov,

 • poznavanje bančnega poslovanja in upravljanja z bilanco,

 • ustrezne komunikacijske in organizacijske sposobnosti,

 • afiniteto do dela s podatki in z matematičnimi modeli.


Delovno mesto je v Ljubljani.


Vsebino in pogoje dela vam bomo podrobneje predstavili v osebnem pogovoru. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.
 

Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do 20.8.2017 na e-naslovu: kadrovska.sluzba@abanka.si, s pripisom »sodelavec v Službi za upravljanje z bilanco« oziroma na naslov: Abanka d.d., Služba za kadre in organizacijo, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana.


O izbiri vas bomo obvestili v osmih dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.