mag. Jože Lenič

predsednik uprave

mag. Jože Lenič

Rojen: 1965

 

Imenovan: 2011

Izkušnje:

Jože Lenič je predsednik uprave Abanke od leta 2011. Ima več kot 15 let izkušenj z upravljanjem in vodenjem, zadnjih 12 let v finančnem sektorju – bančništvu, zavarovalništvu in upravljanju premoženja ter bogate izkušnje kot član nadzornih svetov različnih bank in družb.

Bil je partner v zasebni zavarovalno posredniški družbi Axum Insurance, med letoma 2003 in 2005 je bil predsednik uprave največje slovenske zavarovalniške skupine Zavarovalnica Triglav. Med letoma 2000 in 2003 je bil predsednik Kapitalske družbe, družbe za upravljanje premoženja v državni lasti. Jože Lenič je bil med letoma 1993 in 1999 tudi izvoljeni poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije,  sodeloval je v Odboru za finance in monetarno politiko, Odboru za infrastrukturo in okolje ter Odboru za mednarodne odnose Državnega zbora. Pred tem je bil predsednik izvršnega sveta občine Domžale.

 

Izobrazba:

Jože Lenič je magister mednarodne ekonomije, naziv je pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pred tem je diplomiral iz geografije in geologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Matej Golob Matzele

član uprave

Matej Golob Matzele

Rojen: 1972

 

Imenovan: 2015

Izkušnje:

Matej Golob Matzele je član uprave Abanke od decembra 2015. Ima več kot dvajset let izkušenj v finančnem sektorju, od tega več kot dvanajst let v bančništvu. V zadnjih petnajstih letih je bil na različnih vodstvenih položajih na področjih upravljanja premoženja, investicijskega bančništva in prestrukturiranja. Abanki se je pridružil septembra 2012 kot vodja področja za poslovanje s pravnimi osebami.

Pred zaposlitvijo v Abanki je bil izvršni direktor in član upravnega odbora PDP d.d., družbe za prestrukturiranje v državni lasti. Med letoma 2006 in 2009 je bil generalni direktor investicijske družbe Poteza naložbe. Med letoma 2004 in 2006 je v Kapitalski družbi, družbi za upravljanje premoženja v državni lasti, opravljal funkcijo direktorja Sektorja za upravljanje premoženja. Prav tako je bil upravljavec Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence. Med letoma 1997 in 2004 je bil zaposlen v banki Bank Austria Creditanstalt d.d. v Ljubljani, kjer ga je službena pot vodila od položaja borznega posrednika do vodje oddelka vrednostnih papirjev, vodje divizije globalnih storitev z vrednostnimi papirji, vodje divizije upravljanja premoženja in trgovanja z vrednostnimi papirji ter prokurista. Poslovno pot je leta 1996 začel kot borzni posrednik v borznoposredniški družbi Bema. Deloval je tudi kot predsednik ali član nadzornih svetov različnih slovenskih in regionalnih družb.

Izobrazba:

Matej je leta 1996 zaključil študij bančno-finančne smeri na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist.

mag. Matevž Slapničar

član uprave

mag. Matevž Slapničar

Rojen: 1969

 

Imenovan: 2017

Izkušnje:

Matevž Slapničar je član uprave od 13. junija 2017. Odgovoren je za področja tveganj, financ, podpore in informacijske tehnologije.

Preden se je pridružil Abanki, je opravljal funkcijo člana uprave v Factor banki. Svojo kariero je začel v nadzoru bančnega poslovanja v Banki Slovenije leta 1995, kjer je ostal pet let. Po tem ko je štiri leta opravljal funkcije v financah in prodaji v Colorju, se je leta 2003 zaposlil v Gorenjski banki kot vodja upravljanja tveganj in kontrolinga. Leta 2013 je bil imenovan za člana uprave Factor banke.

Izobrazba:

Po zaključenem študiju ekonomije je Matevž Slapničar opravil magisterij ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Nekdanji člani uprave Abanke

Igor Stebernak

Leta 1994 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, smer procesna informatika, in leta 1996 opravil podiplomski študij MBA v ZDA.

Poslovno pot je začel v podjetju ITEO d.o.o., nato je bil med letoma 1995 in 2004 zaposlen v SKB banki d.d. najprej kot vodja projektov v službi za plan in ekonomiko, nato kot direktor službe za plan in ekonomiko, pozneje pa je postal namestnik izvršnega direktorja in direktor kontrolinga.

V obdobju med letoma 2004 in 2009 je bil direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling v Zavarovalnici Triglav d.d. in nato član uprave Zavarovalnice Triglav d.d.

V upravi Abanke Vipe d.d. je bil od 1. 6.2012 do 30.04.2015.

 

Mag. Aleksander Vozel

Leta 1991 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in leta 1995 na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru.

Leta 1998 je magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (delno Univerza v Indiani).

Poslovno pot je začel v podjetju Strojna tovarna Trbovlje, nato je bil od leta 1991 zaposlen v podjetju Steklarna Hrastnik, d. d., in od leta 1993 v Osnovni šoli Trbovlje. Od leta 1997 do leta 2009 je bil zaposlen v Novi Ljubljanski banki, d. d., najprej kot analitik v Oddelku za strateško planiranje, nato kot vodja projektov posodobitve procesov (reengineering), v nadaljevanju pa namestnik direktorja Sektorja poslovanja z gospodarskimi družbami. Pozneje je postal direktor Sektorja upravljanja s tveganji in namestnik direktorja upravljanja s tveganji na ravni NLB Skupine.

V obdobju od leta 2010 do maja 2015 je bil član uprave (odgovoren za področje tveganj, izterjave, računovodstva, informatike in plačilnega prometa in spremljave poslovanja) v Banki Celje, d. d.

V upravi Abanke je bil od 18.5.2015 do 31.3.2017.

Arhiv Zapri arhiv