mag. Marko Garbajs

predsednik nadzornega sveta

mag. Marko Garbajs

Imenovan: oktober 2014

Leta 1998 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Leta 2004 je magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobil naziv magister ekonomskih znanosti. V letu 2010 je zaključil študij na IEDC – Poslovna šola Bled in pridobil naziv master of business administration (MBA).

Med letoma 1998 in 2002 je bil zaposlen kot projektant v podjetju Biro ES, d. o. o., Ljubljana. Poklicno pot je nadaljeval v podjetju lirika BPH, d. d., Ljubljana kot analitik/borzni posrednik ter med letoma 2002 in 2006 v podjetju lirika DZU, d. o. o., Ljubljana, v katerem je opravljal različne funkcije (član uprave z odloženim pogojem do pridobitve dovoljenja ATVP/pomočnik uprave/prokurist/vodja upravljanja/vodja notranje kontrole/analitik). V letu 2006 je bil zaposlen kot svetovalec direktorja v podjetju Pronep engineering, d. o. o., Ljubljana in v letu 2007 kot vodja sektorja privatnega bančništva v Probanki, d. d., Maribor. Leta 2009 je bil zaposlen kot direktor investicijskega sektorja v podjetju AC Invest, d. o. o., Beograd. Od leta 2011 se ukvarja z upravljanjem kapitalskih naložb Republike Slovenije, in sicer je bil zaposlen kot izvršni direktor strateških naložb v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN). Po njeni ukinitvi je delo nadaljeval v Slovenski odškodninski družbi, d.d., Ljubljana, ki se je preoblikovala v Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, kjer je bil zaposlen kot višji upravljavec v oddelku Upravljanja kapitalskih naložb do septembra 2015.

Od leta 2015 deluje v okviru družbe Slovenska industrija jekla, d. d. in sicer je do 20.12.2018 opravljal delo direktorja družbe GRIFFON&ROMANO S.P.A., ki je hčerinska družba družbe Slovenska industrija jekla, d. d., ter  delo direktorja v podjetju INOXPOINT, ki je v lasti družbe GRIFFON&ROMANO S.P.A. Od 20.12.2018 dalje v družbi GRIFFON˛ROMANO S.P.A. opravlja neizvršno funkcijo predsednika upravljalnega organa.

Melita Malgaj

namestnica predsednika nadzornega sveta

Melita Malgaj

Imenovan: oktober 2015

Leta 1995 je diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti, smer denarništvo in finance.

Zaposlena je na Slovenskem državnem holdingu, d. d. Najprej je bila višja upravljavka v Oddelku za prodajo kapitalskih naložb, od 1. 4. 2016 pa opravlja funkcijo direktorice Oddelka za upravljanje področja turizma in gospodarstva. Ima bogate izkušnje s področja korporativnega upravljanja, prodaj kapitalskih naložb, prestrukturiranja družb in vodenja različnih projektov, ki zahtevajo organizacijske sposobnosti.

Ima tudi številne izkušnje s članstvi v nadzornih svetih gospodarskih družb, med drugim je bila članica Upravnega odbora PDP, d. d., ter nadzornega sveta Banke Celje, kjer je delovala tudi kot članica revizijske komisije nadzornega sveta, bila pa je tudi predsednica komisije nadzornega sveta za tveganja.

mag. Alenka Vrhovnik Težak

članica nadzornega sveta

mag. Alenka Vrhovnik Težak

Imenovan: oktober 2015

Leta 1992 je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer ekonomski odnosi s tujino. Leta 1998 je končala magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na smeri za poslovodenje bank in s tem pridobila naslov magistra poslovodenja in organizacije.

Od leta 1992 do leta 1995 je na Banki Slovenije opravljala delo kot samostojni analitik sistema.

Kariero je leta 1995 nadaljevala v družbi Petrol, d. d., kot ZT komercialist, finančna svetovalka, vodja službe, namestnica direktorja Sektorja za mednarodne in strateške finance. Leta 2001 je prevzela funkcijo pomočnice članice uprave za finance in opravljala funkcijo predsednice odbora za poslovna tveganja, leta 2005 pa kariero nadaljevala kot članica uprave za finance. Leta 2009 je kot predsednica uprave prevzela vodenje družbe Petrol, d. d. Konec leta 2009 je kariero nadaljevala kot svetovalka uprave in leta 2012 kot vodja razvojnih projektov.

Od leta 2015 do 1. 10. 2018 je v družbi VTT, storitve z dodano vrednostjo, d. o. o., opravljala funkcijo prokuristke in finančne svetovalke, od 1. 10. 2018 pa opravlja funkcijo finančne svetovalke.

Od leta 2011 opravlja tudi funkcijo stalne sodne izvedenke za področje ekonomije in financ.

V obdobju od leta 2005 do leta 2012 je bila članica v več nadzornih svetih.

Rok Pivk

član nadzornega sveta

Rok Pivk

Imenovan: maj 2016

Leta 1996 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer bančništvo in finance.

Zaposlen je v družbi Triglav Osiguruvanje, A.D., Skopje, kot izvršni direktor.

Kariero je začel leta 1996 v Banki Slovenije, kot upravljavec premoženja, nato leta 2000, kot vodja oddelka upravljanja deviznih rezerv. Kariero je nadaljeval v Zavarovalnici Triglav, d.d., kjer je znotraj skupine Zavarovalnice Triglav deloval na različnih vodilnih delovnih mestih. Od leta 2005 do 2014 je opravljal funkcijo direktorja investicij in zakladništva, ter od avgusta 2014 do junija 2017  funkcijo izvršnega direktorja za finance. Od februarja 2015 do avgusta 2017 je vodil hčerinsko družbo Salnal, od februarja 2008 do junija 2017 je bil član oziroma predsednik nadzornega sveta hčerinske družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., od avgusta 2016 do avgusta 2018 pa je bil član nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe, d.d.

Dejan Kaisersberger

član nadzornega sveta

Dejan Kaisersberger

Imenovan: februar 2017

Diplomiral je leta 2004 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, poslovno-informacijska smer.

Od 6. maja 2019 je zaposlen kot izvršni direktor v družbi Livar, d.d. za področje financ, informatike in nabave.

Ima vrsto izkušenj s področja bančništva in finančnih storitev ter vodenja. Svojo kariero je začel leta 2004 v UniCredit banki, kjer je bil sprva analitik v kontrolingu, pozneje pa vodja kontrolinga ter vodja računovodstva, centralno bančnega poročanja in davčne pisarne. Leta 2013 je poklicno pot nadaljeval v Hypo Bank in Hypo Leasingu kot finančni direktor ter leta 2014 prevzel funkcijo člana uprave. V obeh družbah je bil odgovoren za finančni kontroling, računovodstvo, regulatorno poročanje in davke, upravljanje bilance banke in zakladništvo. Od leta 2015 je bil odgovoren tudi za upravljanje kreditnih, operativnih in tržnih tveganj, upravljanje problematičnih naložb in kontroling tveganj. Od oktobra 2016 do konca aprila 2017 je bil zaposlen v lastnem podjetju, Dejan Kaiserberger, poslovno svetovanje s.p., kot poslovni svetovalec in projektni vodja. Od maja 2017 je bil za obdobje dveh let zaposlen kot finančni direktor v družbi Slovenski državni gozdovi, d.o.o. Od 25. februarja 2019 do 5. maja 2019 je opravljal tudi funkcijo neizvršnega člana upravnega odbora v družbi Livar d.d.

Varja Dolenc, MSc.

članica nadzornega sveta

Varja Dolenc, MSc.

Imenovan: julij 2018

Leta 1995 je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobila naziv univ.dipl.ekon. za denarništvo in finance. Leta 1999 je z odliko končala magistrski študij na University of Reading v Veliki Britaniji ter s tem pridobila naziv MSc. International Securities, Investment and Banking.

Svojo poklicno kariero je pričela leta 1996 v Novi Ljubljanski banki d.d., kjer je zasedala različna delovna mesta vse do leta konca leta 2013. Kot članica Skupine perspektivnih kadrov NLB d.d. je najprej delovala kot pripravnica in devizna trgovka, nato pa v letu 2000 prevzela funkcijo vodje Oddelka Kontrolnega centra za posle zakladništva in investicijskega bančništva. Njena poklicna pot se je v banki NLB d.d. od leta 2003 - 2010 nadaljevala na funkciji direktorice Sektorja zalednih storitev za posle zakladništva in investicijskega bančništva. V letu 2010 je prevzela delovno mesto izvršne direktorice v bančništvu na drobno – Področje za marketing, segmente strank in razvoj. V letu 2013 je delovala kot pomočnica uprave banke NLB d.d. Od leta 2011 do 2013 je bila predsednica Nadzornega sveta NLB Skladi d.d., v obdobju 2012 – 2013 pa članica nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d.  

Od leta 2013 -2016 je bila zaposlena v zavarovalnici Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d, sprva kot svetovalka, nato kot članica uprave odgovorna za  področje financ, računovodstva in zakladništva. Od leta 2015 – 2016 je bila predsednica nadzornega sveta družbe Projektor d.o.o. ter v letu 2016 predsednica nadzornega sveta družbe Zdravje AS d.o.o. V letu 2017 je pričela z delom na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer je kot pomočnica generalnega direktorja skrbela za področje nabavne dejavnosti s poudarkom na racionalizacijah, razvoju dejavnosti, uvajanju novih metod dela ter sanacijskih ukrepih. Od maja 2018 dalje je zaposlena v Union hoteli d.d., Ljubljana, kjer opravlja funkcijo direktorice nabave in upravljanja z nepremičninami, z mesecem februarjem 2019 pa je v okviru skupine Union Hoteli d.d. dodatno začela opravljati tudi funkcijo namestnice direktorja hčerinske družbe IP Central d.o.o.

Miha Košak

član nadzornega sveta

Miha Košak

Imenovan: september 2018

Miha Košak je diplomiral iz ekonomije na področju mednarodne trgovine in razvoja na London School of Economics leta 1989, končal magistrski študij ekonomije iz Evropske skupnosti na Univerzi Exeter v Veliki Britaniji leta 1991 in leta 1998 končal MBA na Univerzi Bocconi v Italiji.

Ima več letne izkušnje na področju mednarodnega bančništva in upravljanja, nanašajo se predvsem na področje investicijskega bančništva. Znanja in izkušnje je pridobival na vodilnih delovnih mestih v številnih večjih svetovnih bančnih in finančnih inštitucijah v Londonu kot so VTB Capital PLC, UBS Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse First Boston in v UBS AG v Švici.

Od leta 2015 dalje kot neodvisni svetovalec svetuje predvsem pri uresničevanju korporativnih, finančnih, poslovnih ter strateških ciljev, iz naslova privatizacij bank ter procesov združitev in pripojitev različnim finančnim inštitucijam.

Od leta 2016 opravlja funkcijo strokovnega svetovalca v investicijski in svetovalni družbi Emona Capital LLP v Londonu in deluje kot član svetovalnega odbora v družbi Fraport Slovenija d.o.o. in kot član strateškega odbora Elan Inventa d.o.o.

Miha Košak ima večletne izkušnje v funkciji nadzora in leta 2016 je pridobil Financial Times Non- Exceutive Director diplomo.  V obdobju od 2013 do 2016 je bil član nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., od leta 2016 do septembra 2018 pa član nadzornega sveta v družbi Gorenje d.d. Od junija 2017 dalje opravlja funkcijo člana nadzornega sveta v banki Šiaulių Bankas iz Litve.

Nekdanji člani nadzornega sveta Abanke

Janko Gedrih, predsednik od 19. 11. 2012 do 9. 2. 2016

Leta 1973 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik.

Med letoma 1973 in 1974 je bil zaposlen kot pravnik v podjetju ABC Ljubljana. Poklicno pot je med letoma 1974 in 1978 nadaljeval kot sekretar skupščine na Občini Domžale. V obdobju od leta 1978 do 1984 je bil vodja pravne službe v Papirnici Količevo.

Med letoma 1984 in 1986 je bil zaposlen kot direktor splošnega sektorja v podjetju Stol Kamnik.

Od leta 1986 do leta 1990 je bil zaposlen kot predsednik izvršnega sveta Občine Kamnik.

Poklicno pot je med letoma 1990 in 2010 nadaljeval v Novi Ljubljanski banki na delovnih mestih: direktor splošnega sektorja, direktor Podružnice Kranj, generalni direktor NLB Tutunska banka Skopje, generalni direktor NLB Montenegro banka Podgorica in generalni direktor NLB Priština. V NLB Tutunska banka Skopje je bil štiri leta član uprave banke, v NLB Montenegro banki je bil tri mesece začasni direktor in v NLB Priština 18 mesecev direktor banke.

Opravljal je tudi funkcijo člana nadzornega sveta in člana odbora za revizijo NLB Tutunska banka Skopje.

Po upokojitvi leta 2009 je bil dve leti član upravnega odbora Post Bank Sarajevo.

Funkcijo v nadzornem svetu Abanke d.d je pričel 19.11.2012 najprej kot član, z 20.7.2013 pa je bil izvoljen za predsednika nadzornega sveta.

 

Andrej Slapar, član (od 30.5.2012 - 30.5.2016)

Andrej Slapar je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. Na ta položaj je bil imenovan maja 2013, pred tem je bil član uprave največje slovenske zavarovalnice.

Univerzitetni diplomirani pravnik je poklicno pot začel leta 1997 na Zavarovalnici Triglav kot pravnik na mednarodnih škodah. Dobrih deset let je nato služboval na Pozavarovalnici Triglav RE, nazadnje kot član uprave.

Zavarovalnico Triglav zastopa v svetu Slovenskega zavarovalnega združenja, poleg tega je še predsednik nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav RE, d.d., predsednik in član nadzornega sveta Jedrski pool GIZ, in član nadzornega sveta Abanke d.d. in član nadzornega sveta Krke d.d.

 

mag. Matjaž Trebše, član od 8.10.2015 do 8.8.2016

Leta 1986 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz smeri za ekonomiko mednarodnih ekonomskih odnosov in pridobil naziv diplomirani ekonomist. Leta 1990 je končal magistrski študij iz poslovne politike in organizacije in s tem pridobil naslov magistra.

Od 1986 do 1993 je svoje delo opravljal v družbi ITEO in bil med drugim vodja revizijskih ekip v skupnih revizijah s Price Waterhouse v Sloveniji in na Balkanu. Od leta 2004 do leta 2010 je svojo kariero nadaljeval kot partner in direktor revizijske družbe UHY, članice UHY International, London. Od leta 2011 dalje je partner in prokurist te revizijske družbe.

Od 26.1.2016 dalje opravlja funkcijo direktorja v družbi Formal CEE d.o.o. Beograd.

Med leti 1993 in 2009 je opravljal delo pooblaščenega revizorja, po letu 2009 pa pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.

 

mag. Vid Leskovec, LL. M., član nadzornega sveta do 18. 8. 2017

Je magister pravnih znanosti. Leta 1997 je pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Pravni fakulteti univerze v Heidelbergu (Nemčija) je leta 2005 končal magistrski študij prava in pridobil naziv LL. M. ter v Sloveniji nostrificiral naziv magister pravnih znanosti (glavna področja so bila nemško in slovensko gospodarsko pravo ter pravo EU). Ob službi se je izobraževal tudi na področju korporacijskega upravljanja (od leta 2009 je certificirani član Združenja nadzornikov Slovenije), opravil pa je tudi pravniški državni izpit in strokovni upravni izpit.

Zaposlen je kot direktor v Odvetniški pisarni Leskovec, d. o. o., ki jo je ustanovil leta 2010. Na podlagi praktičnih delovnih izkušenj mu je Odvetniška zbornica Slovenije podelila naziv odvetnik specialist za gospodarsko pravo.

Z izjemo pripravništva na Ministrstvu za notranje zadeve je ves čas delal kot pravnik in nazadnje odvetnik za odvetniške pisarne, med drugim za odvetniško pisarno, ki je specializirana za bančno in finančno pravo (odvetniška pisarna Jurija Dolžana) in mednarodno pisarno Wolf Theiss.

 

Blaž Šterk, član nadzornega sveta do 31. 12. 2017

Leta 2001 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Leta 2007 je na Slovenskem inštitutu za revizijo pridobil naziv pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij.

Med letoma 2001 in 2005 je bil zaposlen kot svetovalec v KPMG poslovno svetovanje, d. o. o., v Ljubljani.

Poklicno pot je nadaljeval kot vodja Oddelka podjetniških financ v podjetju Poteza skupina, d. d., Ljubljana, v katerem je bil zaposlen od januarja 2006 do maja 2007. Od leta 2007 je zaposlen kot prokurist v podjetju Interenergo, d. o. o., Ljubljana, v katerem opravlja tudi več vodstvenih funkcij v skupini.

 

mag. Bernarda Babič, članica nadzornega sveta do 5. 7. 2018

Leta 1989 je na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko poslovni fakulteti pridobila naziv univerzitetni diplomirani ekonomist iz smeri poslovne finance. S študijem je nadaljevala in leta 2002 kot magister znanosti s področja poslovne politike in organiziranja, smer bančništvo, študij zaključila.

Mag. Bernarda Babič je od leta 2016 dalje zaposlena v družbi Slovenske železnice d.o.o. kot pomočnica generalnega direktorja.

Svojo kariero je pričela leta 1989 v Banki Celje d.d. kot samostojni referent za plan in analizo dohodka. Od leta 1995 do leta 1999 je opravljala funkcijo vodje Oddelka plana in analiz, od tega eno leto kot namestnica direktorice Sektorja računovodstva. Nato je do leta 2007, kot pomočnica direktorja Sektorja finančnih trgov, opravljala hkrati tudi funkcijo namestnice predsednika likvidnostne komisije, namestnice člana kreditnega odbora banke in namestnice člana kolegija banke. V Banki Celje d.d. je vodila celoviti projekt kontroling ter projekt za vzpostavitev tehnološke podpore za likvidnostno lestvico. Sodelovala je tudi v projektni skupini za Basel II.

Svojo poslovno pot je leta 2007 nadaljevala v Perspektivi d.d., Borzno posredniški družbi kot članica uprave družbe.

Leta 2015 je nadaljevala kot vodja projekta za vzpostavitev celovitega upravljanja s tveganji in notranjih kontrol v skupini Slovenske železnice in leta 2016 prevzela funkcijo pomočnice generalnega direktorja matične družbe, kjer je zadolžena za koordinacijo odvisnih družb in služb v Skupini Slovenske železnice.

Ima številne izkušnje s članstvi v nadzornih svetih družb. Trenutno opravlja funkcijo predsednice nadzornega sveta družbe Terme Olimia d.d. in funkcijo namestnice predsednice nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije d.d., kjer je že drugi mandat tudi predsednica revizijske komisije nadzornega sveta.

 

dr. Peter Merc, član nadzornega sveta do 9. 7. 2018

Naziv univerzitetni diplomirani pravnik na Pravni fakulteti v Ljubljani je pridobil leta 2008, leta 2012 je zaključil magisterij znanosti in leta 2015 doktorat znanosti, iz smeri bančno in gospodarsko pravo. V letu 2018 zaključuje študij EMBA na poslovni šoli v Zagrebu.

Poslovno pot je začel leta 2008 kot pravni svetovalec v Sektorju za pridobivanje virov na kapitalskih trgih na Področju finančnih trgov in zakladništva NLB Skupine. Od 2012 do 2013 je v navedenem sektorju deloval kot specialist za finančne trge/pravni svetovalec, od 2013 do 2014 pa kot specialist področja v Centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d. d. Od leta 2010 do 2014 je bil član Odbora za finance v Mestni občini Ljubljana. Od 2014 do 2015 je bil zaposlen kot samostojni svetovalec za skladnost poslovanja v Hypo Alpe-Adria Bank d. d. na področju kapitalskih trgov.

Novembra 2014 je ustanovil Pravno, poslovno in finančno svetovanje Merc, Peter Merc, s. p. Od januarja 2016 je soustanovitelj družbe Lemur Legal d.o.o., ki se ukvarja s pravnim svetovanjem IT podjetjem, predvsem na področju implementacije blockchain tehnologije.

Peter Merc je sopredsedujoči Komisiji za krožno gospodarstvo in delitveno ekonomijo pri Ameriški gospodarski zbornici. V oktobru 2017 ga je Ministrstvo za javno upravo predlagalo, digitalna koalicija, ki deluje v okviru GZS, pa imenovala za vodjo Blockchain Think Tanka Slovenija.

Kot gostujuči predavatelj je večkrat predaval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, vodil več okroglih miz in dogodkov s temami s področja bančnega in finančnega prava, digitalizacije, delitvene ekonomije in blockchaina. Ima status gostujočega strokovnjaka na Poslovno ekonomski fakulteti Univerze v Mariboru. Kot svetovalec sodeluje v več projektih povezanih z blockchain tehnologijo.

Arhiv Nadzorni svet Zapri arhiv

Komisija za prejemke

V skladu z novo zakonodajo Zban-2 je 10. 6. 2015 prenehala delovati Komisija za prejemke in kadrovske zadeve, ustanovljeni pa sta bili novi komisiji:

  • Komisija za imenovanja in
  • Komisija za prejemke.

 

Rok Pivk, predsednik od 10. 7. 2018, član od 10. 11. 2017

Leta 1996 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer bančništvo in finance.

Zaposlen je v družbi Triglav Osiguruvanje, A.D., Skopje, kot izvršni direktor.

Kariero je začel leta 1996 v Banki Slovenije, kot upravljavec premoženja, nato leta 2000, kot vodja oddelka upravljanja deviznih rezerv. Kariero je nadaljeval v Zavarovalnici Triglav, d.d., kjer je znotraj skupine Zavarovalnice Triglav deloval na različnih vodilnih delovnih mestih. Od leta 2005 do 2014 je opravljal funkcijo direktorja investicij in zakladništva, ter od avgusta 2014 do junija 2017  funkcijo izvršnega direktorja za finance. Od februarja 2015 do avgusta 2017 je vodil hčerinsko družbo Salnal, od februarja 2008 do junija 2017 je bil član oziroma predsednik nadzornega sveta hčerinske družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., od avgusta 2016 do avgusta 2018 pa je bil član nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe, d.d.

 

mag. Alenka Vrhovnik Težak, članica od 11. 11. 2015, predsednica od 10. 11. 2017 - 9. 7. 2018

Leta 1992 je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru na smeri ekonomski odnosi s tujino. Leta 1998 je končala magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na smeri za poslovodenje bank in s tem pridobila naslov magistra poslovodenja in organizacije.

V letih 1992–1995 je na Banki Slovenije opravljala delo kot samostojni analitik sistema.

Svojo kariero je leta 1995 nadaljevala v družbi Petrol, d. d., kot ZT komercialist, finančna svetovalka, vodja službe, namestnica direktorja Sektorja za mednarodne in strateške finance. Leta 2001 je prevzela funkcijo pomočnice članice uprave za finance in opravljala funkcijo predsednice odbora za poslovna tveganja in leta 2005 kariero nadaljevala kot članica uprave za finance. Leta 2009 je kot predsednica uprave prevzela vodenje družbe Petrol, d. d. Konec leta 2009 je kariero nadaljevala kot svetovalka uprave in svoje delo leta 2012 nadaljevala kot vodja razvojnih projektov.

Od leta 2015 je zaposlena v družbi VTT, storitve z dodano vrednostjo, d. o. o., kot prokuristka in finančna svetovalka.

Od leta 2011 opravlja tudi funkcijo stalne sodne izvedenke za področji ekonomija in finance.

V letih 2005– 2012 je bila članica v več nadzornih svetih.

 

Varja Dolenc, MSc., članica od 5. 9. 2018  

Leta 1995 je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je pridobila naziv univ.dipl.ekon. za denarništvo in finance. Leta 1999 je z odliko končala magistrski študij na University of Reading v Veliki Britaniji ter s tem pridobila naziv MSc. International Securities, Investment and Banking.

Svojo poklicno kariero je pričela leta 1996 v Novi Ljubljanski banki d.d., kjer je zasedala različna delovna mesta vse do leta konca leta 2013. Kot članica Skupine perspektivnih kadrov NLB d.d. je najprej delovala kot pripravnica in devizna trgovka, nato pa v letu 2000 prevzela funkcijo vodje Oddelka Kontrolnega centra za posle zakladništva in investicijskega bančništva. Njena poklicna pot se je v banki NLB d.d. od leta 2003 - 2010 nadaljevala na funkciji direktorice Sektorja zalednih storitev za posle zakladništva in investicijskega bančništva. V letu 2010 je prevzela delovno mesto izvršne direktorice v bančništvu na drobno – Področje za marketing, segmente strank in razvoj. V letu 2013 je delovala kot pomočnica uprave banke NLB d.d. Od leta 2011 do 2013 je bila predsednica Nadzornega sveta NLB Skladi d.d., v obdobju 2012 – 2013 pa članica nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d.  

Od leta 2013 -2016 je bila zaposlena v zavarovalnici Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d, sprva kot svetovalka, nato kot članica uprave odgovorna za  področje financ, računovodstva in zakladništva. Od leta 2015 – 2016 je bila predsednica nadzornega sveta družbe Projektor d.o.o. ter v letu 2016 predsednica nadzornega sveta družbe Zdravje AS d.o.o. V letu 2017 je pričela z delom na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer je kot pomočnica generalnega direktorja skrbela za področje nabavne dejavnosti s poudarkom na racionalizacijah, razvoju dejavnosti, uvajanju novih metod dela ter sanacijskih ukrepih. Od maja 2018 je zaposlena v Union hoteli d.d., Ljubljana, kjer opravlja funkcijo direktorice nabave in upravljanja z nepremičninami.

 

Komisija za imenovanja

Melita Malgaj, predsednica od 5. 9. 2018, članica od 11. 11. 2015

Leta 1995 je diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti, smer denarništvo in finance.

Zaposlena je na Slovenskem državnem holdingu, d. d. Najprej je bila višja upravljavka v Oddelku za prodajo kapitalskih naložb, od 1. 4. 2016 pa opravlja funkcijo direktorice Oddelka za upravljanje področja turizma in gospodarstva. Ima bogate izkušnje s področja korporativnega upravljanja, prodaj kapitalskih naložb, prestrukturiranja družb in vodenja različnih projektov, ki zahtevajo organizacijske sposobnosti.

Ima tudi številne izkušnje s članstvi v nadzornih svetih gospodarskih družb, med drugim je bila članica Upravnega odbora PDP, d. d., ter nadzornega sveta Banke Celje, kjer je delovala tudi kot članica revizijske komisije nadzornega sveta, bila pa je tudi predsednica komisije nadzornega sveta za tveganja.

 

mag. Marko Garbajs, član od 5. 9. 2018, član in predsednik od 25. 2. 2016 - 4. 9. 2018

Leta 1998 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Leta 2004 je magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobil naziv magister ekonomskih znanosti. V letu 2010 je zaključil študij na IEDC – Poslovna šola Bled in pridobil naziv master of business administration (MBA).

Med letoma 1998 in 2002 je bil zaposlen kot projektant v podjetju Biro ES, d. o. o., Ljubljana. Poklicno pot je nadaljeval v podjetju lirika BPH, d. d., Ljubljana kot analitik/borzni posrednik ter med letoma 2002 in 2006 v podjetju lirika DZU, d. o. o., Ljubljana, v katerem je opravljal različne funkcije (član uprave z odloženim pogojem do pridobitve dovoljenja ATVP/pomočnik uprave/prokurist/vodja upravljanja/vodja notranje kontrole/analitik). V letu 2006 je bil zaposlen kot svetovalec direktorja v podjetju Pronep engineering, d. o. o., Ljubljana in v letu 2007 kot vodja sektorja privatnega bančništva v Probanki, d. d., Maribor. Leta 2009 je bil zaposlen kot direktor investicijskega sektorja v podjetju AC Invest, d. o. o., Beograd. Od leta 2011 se ukvarja z upravljanjem kapitalskih naložb Republike Slovenije, in sicer je bil zaposlen kot izvršni direktor strateških naložb v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN). Po njeni ukinitvi je delo nadaljeval v Slovenski odškodninski družbi, d.d., Ljubljana, ki se je preoblikovala v Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, kjer je bil zaposlen kot višji upravljavec v oddelku Upravljanja kapitalskih naložb do septembra 2015. Od leta 2015 deluje v okviru družbe Slovenska industrija jekla, d. d. in sicer trenutno opravlja delo direktorja družbe GRIFFON&ROMANO S.P.A., ki je hčerinska družba družbe Slovenska industrija jekla, d. d., ter  delo direktorja v podjetju INOXPOINT, ki je v lasti družbe GRIFFON&ROMANO S.P.A.

 

Dejan Kaisersberger, član od 31. 8. 2017

Diplomiral je leta 2004 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, poslovno-informacijska smer.

Zaposlen je v družbi SiDG d.o.o., kot direktor za finance, računovodstvo in kontroling.

Ima vrsto izkušenj s področja bančništva in finančnih storitev ter vodenja. Svojo kariero je začel leta 2004 v UniCredit banki, kjer je bil sprva analitik v kontrolingu, pozneje pa vodja kontrolinga ter vodja računovodstva, centralno bančnega poročanja in davčne pisarne. Leta 2013 je poklicno pot nadaljeval v Hypo Bank in Hypo Leasingu kot finančni direktor ter leta 2014 prevzel funkcijo člana uprave. V obeh družbah je bil odgovoren za finančni kontroling, računovodstvo, regulatorno poročanje in davke, upravljanje bilance banke in zakladništvo. Od leta 2015 je bil odgovoren tudi za upravljanje kreditnih, operativnih in tržnih tveganj, upravljanje problematičnih naložb in kontroling tveganj. Od oktobra 2016 do konca aprila 2017 je bil zaposlen v lastnem podjetju, Dejan Kaiserberger, poslovno svetovanje s.p., kot poslovni svetovalec in projektni vodja.

Nekdanji člani komisije za prejemke

Janko Gedrih, predsednik (od 10.7.2013 - 10.6.2015)

Leta 1973 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik.

Med letoma 1973 in 1974 je bil zaposlen kot pravnik v podjetju ABC Ljubljana. Poklicno pot je med letoma 1974 in 1978 nadaljeval kot sekretar skupščine na Občini Domžale. V obdobju od leta 1978 do 1984 je bil vodja pravne službe v Papirnici Količevo.

Med letoma 1984 in 1986 je bil zaposlen kot direktor splošnega sektorja v podjetju Stol Kamnik.

Od leta 1986 do leta 1990 je bil zaposlen kot predsednik izvršnega sveta Občine Kamnik.

Poklicno pot je med letoma 1990 in 2010 nadaljeval v Novi Ljubljanski banki na delovnih mestih: direktor splošnega sektorja, direktor Podružnice Kranj, generalni direktor NLB Tutunska banka Skopje, generalni direktor NLB Montenegro banka Podgorica in generalni direktor NLB Priština. V NLB Tutunska banka Skopje je bil štiri leta član uprave banke, v NLB Montenegro banki je bil tri mesece začasni direktor in v NLB Priština 18 mesecev direktor banke.

Opravljal je tudi funkcijo člana nadzornega sveta in člana odbora za revizijo NLB Tutunska banka Skopje.

Po upokojitvi leta 2009 je bil dve leti član upravnega odbora Post Bank Sarajevo.

 

Andrej Slapar, član (od 10.7.2013 - 10.6.2015)

Andrej Slapar je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. Na ta položaj je bil imenovan maja 2013, pred tem je bil član uprave največje slovenske zavarovalnice.

Univerzitetni diplomirani pravnik je poklicno pot začel leta 1997 na Zavarovalnici Triglav kot pravnik na mednarodnih škodah. Dobrih deset let je nato služboval na Pozavarovalnici Triglav RE, nazadnje kot član uprave.

Zavarovalnico Triglav zastopa v svetu Slovenskega zavarovalnega združenja, poleg tega je še predsednik nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav RE, d.d., predsednik in član nadzornega sveta Jedrski pool GIZ in član nadzornega sveta Abanke Vipe d.d.

 

Barbara Kürner Čad, članica (od 13.10.2014 - 10.6.2015)

Leta 1987 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica.

Leta 1988 se je zaposlila na Temeljnem sodišču v Ljubljani in prve delovne izkušnje pridobila najprej kot pripravnica, pozneje kot strokovna sodelavka in sodnica. Med letoma 1995 in 1998 je bila namestnica predsednika sodišča na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

 

mag. Matjaž Trebše, predsednik (od 31.5.2016 do 8.8.2016)

Leta 1986 je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani iz smeri za ekonomiko mednarodnih ekonomskih odnosov in pridobil naziv diplomirani ekonomist. Leta 1990 je končal magistrski študij iz poslovne politike in organizacije in s tem pridobil naslov magistra.

Od 1986 do 1993 je svoje delo opravljal v družbi ITEO in bil med drugim vodja revizijskih ekip v skupnih revizijah s Price Waterhouse v Sloveniji in na Balkanu. Od leta 2004 do leta 2010 je svojo kariero nadaljeval kot partner in direktor revizijske družbe UHY, članice UHY International, London. Od leta 2011 dalje je partner in prokurist te revizijske družbe.

Od 26.1.2016 dalje opravlja funkcijo direktorja v družbi Formal CEE d.o.o. Beograd.

Med leti 1993 in 2009 je opravljal delo pooblaščenega revizorja, po letu 2009 pa pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.

 

mag. Marko Garbajs, predsednik (od 25. 8. 2016)

Leta 1998 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in si pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Leta 2004 je magistriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in si pridobil naziv magister ekonomskih znanosti. V letu 2010 je zaključil študij na IEDC – Poslovna šola Bled in si pridobil naziv master of business administration (MBA).

Med letoma 1998 in 2002 je bil zaposlen kot projektant v podjetju Biro ES, d. o. o., Ljubljana. Poklicno pot je nadaljeval v podjetju lirika BPH, d. d., Ljubljana kot analitik/borzni posrednik ter med letoma 2002 in 2006 v podjetju lirika DZU, d. o. o., Ljubljana, v katerem je opravljal različne funkcije (član uprave z odloženim pogojem do pridobitve dovoljenja ATVP/pomočnik uprave/prokurist/vodja upravljanja/vodja notranje kontrole/analitik). V letu 2006 je bil zaposlen kot svetovalec direktorja v podjetju Pronep engineering, d. o. o., Ljubljana in v letu 2007 vodja sektorja privatnega bančništva v Probanki, d. d., Maribor. Med letoma 2007 in 2009 je bil zaposlen kot direktor investicijskega sektorja v podjetju AC Invest, d. o. o., Beograd ter med letoma 2009 in 2011 kot direktor v podjetju MAG Projekti, d. o. o., Ljubljana. Od leta 2011 se ukvarja z upravljanjem kapitalskih naložb Republike Slovenije, in sicer je bil zaposlen kot izvršni direktor strateških naložb v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS (AUKN). Po njeni ukinitvi je delo nadaljeval v Slovenski odškodninski družbi, d. d., Ljubljana, ki se je preoblikovala v Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, v katerem je bil zaposlen kot višji upravljavec v oddelku Upravljanja kapitalskih naložb do septembra 2015. Trenutno je zaposlen v družbi Slovenska industrija jekla, d. d., kot poslovni analitik. Med letoma 2011 in 2013 je bil predsednik/član nadzornega sveta v podjetju Energetika Črnomelj, d. o. o., Kranj.

 

mag. Vid Leskovec, LL. M., član (od 31. 5. 2016)

Je magister pravnih znanosti. Leta 1997 je pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Pravni fakulteti na Univerzi v Heidelbergu v Nemčiji je 2005 končal magistrski študij prava in pridobil naziv LL. M. ter v Sloveniji nostrificiral naziv magister pravnih znanosti (glavna področja so bila nemško in slovensko gospodarsko pravo ter pravo EU). Ob zaposlitvah se je izobraževal tudi na področju korporacijskega upravljanja (od leta 2009 je certificirani član Združenja nadzornikov Slovenije), opravil pa je tudi pravniški državni izpit in strokovni upravni izpit.

Zdaj je zaposlen kot direktor v Odvetniški pisarni Leskovec, d. o. o., ki jo je ustanovil leta 2010. Na podlagi praktičnih delovnih izkušenj mu je odvetniška zbornica podelila naziv odvetnik specialist za gospodarsko pravo.

Je tudi član Nadzornega sveta podjetja Meta Ingenium, družbe tveganega kapitala, d. o. o.

Z izjemo pripravništva na Ministrstvu za notranje zadeve je vseskozi delal kot pravnik in nazadnje odvetnik za odvetniške pisarne, med drugim za odvetniško pisarno, ki je specializirana za bančno in finančno pravo (odvetniška pisarna Jurija Dolžana) in mednarodno pisarno Wolf Theiss.

Med letoma 1993 in 2009 je opravljal delo pooblaščenega revizorja, po letu 2009 pa pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij z licenco Slovenskega inštituta za revizijo.

 

dr. Peter Merc, član (od 10. 11. 2017 do 9. 7. 2018)

Naziv univerzitetni diplomirani pravnik na Pravni fakulteti v Ljubljani je pridobil leta 2008, leta 2012 je zaključil magisterij znanosti in leta 2015 doktorat znanosti, iz smeri bančno in gospodarsko pravo. V letu 2018 zaključuje študij EMBA na poslovni šoli v Zagrebu.

Poslovno pot je začel leta 2008 kot pravni svetovalec v Sektorju za pridobivanje virov na kapitalskih trgih na Področju finančnih trgov in zakladništva NLB Skupine. Od 2012 do 2013 je v navedenem sektorju deloval kot specialist za finančne trge/pravni svetovalec, od 2013 do 2014 pa kot specialist področja v Centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v NLB d. d. Od leta 2010 do 2014 je bil član Odbora za finance v Mestni občini Ljubljana. Od 2014 do 2015 je bil zaposlen kot samostojni svetovalec za skladnost poslovanja v Hypo Alpe-Adria Bank d. d. na področju kapitalskih trgov.

Novembra 2014 je ustanovil Pravno, poslovno in finančno svetovanje Merc, Peter Merc, s. p. Od januarja 2016 je soustanovitelj družbe Lemur Legal d.o.o., ki se ukvarja s pravnim svetovanjem IT podjetjem, predvsem na področju implementacije blockchain tehnologije.

Peter Merc je sopredsedujoči Komisiji za krožno gospodarstvo in delitveno ekonomijo pri Ameriški gospodarski zbornici. V oktobru 2017 ga je Ministrstvo za javno upravo predlagalo, digitalna koalicija, ki deluje v okviru GZS, pa imenovala za vodjo Blockchain Think Tanka Slovenija.

Kot gostujuči predavatelj je večkrat predaval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, vodil več okroglih miz in dogodkov s temami s področja bančnega in finančnega prava, digitalizacije, delitvene ekonomije in blockchaina. Ima status gostujočega strokovnjaka na Poslovno ekonomski fakulteti Univerze v Mariboru. Kot svetovalec sodeluje v več projektih povezanih z blockchain tehnologijo.

 

Melita Malgaj, članica (od 10. 7. 2018 do 5. 9. 2018)

Leta 1995 je diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Ekonomski fakulteti, smer denarništvo in finance.

Zaposlena je na Slovenskem državnem holdingu, d. d. Najprej je bila višja upravljavka v Oddelku za prodajo kapitalskih naložb, od 1. 4. 2016 pa opravlja funkcijo direktorice Oddelka za upravljanje področja gospodarstva. Ima bogate izkušnje s področja korporativnega upravljanja, prodaj kapitalskih naložb, prestrukturiranja družb in vodenja različnih projektov, ki zahtevajo organizacijske sposobnosti.

Ima tudi številne izkušnje s članstvi v nadzornih svetih gospodarskih družb, med drugim je bila članica Upravnega odbora PDP, d. d., ter nadzornega sveta Banke Celje, kjer je delovala tudi kot članica revizijske komisije nadzornega sveta, bila pa je tudi predsednica komisije nadzornega sveta za tveganja.

 

Nekdanji člani komisije za imenovanja

Janko Gedrih, predsednik (od 10.6.2015 - 9.2.2016)

Leta 1973 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik.

Med letoma 1973 in 1974 je bil zaposlen kot pravnik v podjetju ABC Ljubljana. Poklicno pot je med letoma 1974 in 1978 nadaljeval kot sekretar skupščine na Občini Domžale. V obdobju od leta 1978 do 1984 je bil vodja pravne službe v Papirnici Količevo.

Med letoma 1984 in 1986 je bil zaposlen kot direktor splošnega sektorja v podjetju Stol Kamnik.

Od leta 1986 do leta 1990 je bil zaposlen kot predsednik izvršnega sveta Občine Kamnik.

Poklicno pot je med letoma 1990 in 2010 nadaljeval v Novi Ljubljanski banki na delovnih mestih: direktor splošnega sektorja, direktor Podružnice Kranj, generalni direktor NLB Tutunska banka Skopje, generalni direktor NLB Montenegro banka Podgorica in generalni direktor NLB Priština. V NLB Tutunska banka Skopje je bil štiri leta član uprave banke, v NLB Montenegro banki je bil tri mesece začasni direktor in v NLB Priština 18 mesecev direktor banke.

Opravljal je tudi funkcijo člana nadzornega sveta in člana odbora za revizijo NLB Tutunska banka Skopje.

Po upokojitvi leta 2009 je bil dve leti član upravnega odbora Post Bank Sarajevo.

 

Andrej Slapar, član (od 30.5.2012 - 31.5.2016)

Andrej Slapar je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav. Na ta položaj je bil imenovan maja 2013, pred tem je bil član uprave največje slovenske zavarovalnice.

Univerzitetni diplomirani pravnik je poklicno pot začel leta 1997 na Zavarovalnici Triglav kot pravnik na mednarodnih škodah. Dobrih deset let je nato služboval na Pozavarovalnici Triglav RE, nazadnje kot član uprave.

Zavarovalnico Triglav zastopa v svetu Slovenskega zavarovalnega združenja, poleg tega je še predsednik nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav RE, d.d., predsednik in član nadzornega sveta Jedrski pool GIZ, in član nadzornega sveta Abanke d.d. in član nadzornega sveta Krke d.d.

 

mag. Vid Leskovec, LL. M., član (od 31. 5. 2016)

Je magister pravnih znanosti. Leta 1997 je pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Pravni fakulteti na Univerzi v Heidelbergu v Nemčiji je 2005 končal magistrski študij prava in pridobil naziv LL. M. ter v Sloveniji nostrificiral naziv magister pravnih znanosti (glavna področja so bila nemško in slovensko gospodarsko pravo ter pravo EU). Ob zaposlitvah se je izobraževal tudi na področju korporacijskega upravljanja (od leta 2009 je certificirani član Združenja nadzornikov Slovenije), opravil pa je tudi pravniški državni izpit in strokovni upravni izpit.

Zaposlen je kot direktor v Odvetniški pisarni Leskovec, d. o. o., ki jo je ustanovil leta 2010. Na podlagi praktičnih delovnih izkušenj mu je odvetniška zbornica podelila naziv odvetnik specialist za gospodarsko pravo.

Je tudi član nadzornega sveta v podjetju Meta Ingenium, družbi tveganega kapitala, d. o. o.

Z izjemo pripravništva na Ministrstvu za notranje zadeve, je vseskozi delal kot pravnik in nazadnje odvetnik za odvetniške pisarne, med drugim za odvetniško pisarno, ki je specializirana za bančno in finančno pravo (odvetniška pisarna Jurija Dolžana) in mednarodno pisarno Wolf Theiss.

Arhiv Komisij nadzornega sveta Zapri arhiv