Bojan Salobir, pooblaščenec za skladnost poslovanja

Bojan Salobir je funkcijo pooblaščenca za skladnost in funkcijo direktorja Službe za skladnost v Abanki d.d. nastopil 5. 10. 2015. Kariero je začel leta 1987 na Regionalni zdravstveni skupnosti Celje, kjer je vodil pravno-kadrovsko službo. Od leta 1996 do oktobra 2015 je služboval v Banki Celje, d. d., najprej kot direktor pravno-kadrovske službe, od leta 2009 do oktobra 2015 pa je bil izvršni direktor. Upoštevajoč njegovo strokovno znanje, izkušnje in kompetence, izpolnjuje pogoje za zasedbo navedene funkcije, kot je določeno v Aktu o sistemizaciji delovnih mest.