Arhiv:

Postopek ocenjevanja kadrovske primernosti in način kadrovanja članov uprave in nadzornega svet (od marca 2019 do februarja 2020).

Postopek ocenjevanja kadrovske primernosti in način kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta (od februarja 2018 do marca 2019).

Postopek ocenjevanja kadrovske primernosti in način kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta (od marca 2017 do februarja 2018).

Postopek ocenjevanja kadrovske primernosti in način kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta (od novembra 2015 do marca 2017).

Postopek ocenjevanja kadrovske primernosti in način kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta (od marca 2015 do novembra 2015).

Postopek ocenjevanja kadrovske primernosti in način kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta (Banka Celje).