Izjave o neodvisnosti skladno z 2. odstavkom 59. člena ZSDH-1

 

Arhiv

Uprava banke

Nadzorni svet

Pooblaščenec za skladnost poslovanja banke

Uprava banke

Nadzorni svet                

Pooblaščenec za skladnost poslovanja banke

Arhiv izjav o neodvisnosti Zapri arhiv